Veteranklubben ALFA: Nostalgi 1976


Stansaab Journalen
nr 10-11 1976

På första sidan,
en artikel om
Personalavdelningen.


Kerstin Dohlon
Gun Lennerstrand
Barbro von Bahr.