Arbetsgruppen för "Historik" rapporterar från besök hos Föreningen Stockholms Företagsminnen

Åter

Besök hos Föreningen Stockholms Företagsminne

Arbetsgruppen för "Historik" rapporterar från besöket 1997-02-25:

Föreningen Stockholms Företagsminnen är en ideell förening som startade 1974. Ändamålet med föreningen är att förvara arkivmaterial för näringslivets historia i framtiden. Från Stockholm stad får föreningen ett bidrag på 1,5 millioner.

Föreningen Stockholms Företagsminnen förvarar 23 000 hyllmeter material och c:a en million bilder.

Föreningen lämnade följande kommentarer:


Förslag till nummerserie:
där .0 i varje serie skulle kunna utgöra en sammanfattning.

Synpunkter på uppdelningen lämnas till John omgående.

Vice/Calle