Från Presidiemötet 17 februari 1997


Från Presidiemötet 17 februari kan meddelas att efter det stora utskicket av Vårbrevet mm påbörjades detaljplaneringen av Jubileumsträffen onsdagen 14 maj. Presidiet har nu fastställt att jubileet ska ske i form av en utflykt från 0800 på morgonen till 2000 på kvällen. Nästa gång hela Presidiet träffas blir 18 mars för utskick av kallelsen till utflykten.

Enl Myntmästaren är det drygt tio medlemmar som fortfarande inte skickat in medlemsavgiften 100:-.

Vid mötet förelåg en ansökan om medlemskap som Veteran. Den beviljades! (Hemsidans matrikel uppdateras i slutet av varje månad). Antalet medlemmar blir därmed 290 varav 113 (nästan 40%) är anställda inom Celsius, Ericsson eller ICL.. Många veteraner och kandidater arbetar på andra företag än de nämnda tre (där vi har våra rötter). Klubben är alltså inte en pensionärsklubb!

Antalet E-postadresser har ökat till 94 vilket innebär att en tredjedel av medlemmarna kan läsa klubbens hemsida.

Vid Jubileumsträffen-utflykten kommer klubbens Jubileumsskrift att delas ut. Redaktionskommittén och Presidiet är nu inne i en intensiv slutfas med den spännande texten och träffas nästa gång 27 februari.

Vice/Calle