REDAKTIONSKOMMITTÉN UPPLÖSTREDAKTIONSKOMMITTÉN UPPLÖST

Hösten 1996 startade vi en redaktionsgrupp för att ta fram en skrift
till klubbens 20 årsjubileum 1997. Arbetet är nu inne i den slutliga
produktionsfasen och resultatet ska redovisas för medlemmarna på
jubileumsresan den 14 maj 1997. Saxat ur protokollet fört vid sista
mötet (nr 11) med redaktionskommittén: "Bo Lindestam, Leif Meijer,
Per-Åke Nilsson och Per-Åke Wallin tackades för deras utomordentliga
arbete och för de stora antal arbetstimmar de oegennyttigt lagt ner på
att få dessa båda utomordentliga skrifter framtagna." 
Det är alltså två skrifter som kommer att presenteras och delas ut under
resan. "Den ena" är gratis för medlemmar, 40 kr för icke medlemmar. "Den
andra" kostar 60 kr. Vardera skriften omfattar 50 sidor med text och
bilder. Layouten har gjorts av Cappuccino/veteranen Åke Borgudd - tack
Åke!
Grattis alla 99 veteraner som kommer med på resan och får dessa
"utomordentliga skrifter".
Vice
-- 
Calle Vedin, CalleKonsult
Hästhovsvägen 9, S-181 31 Lidingö, SWEDEN
tel +46-8-765 07 17
email calle snabel-a vedin.se