Kjell Mellberg är inte bara ...


Kjell Mellberg är inte bara en vitsmakare utan också en visförfattare vilket framgår av följande visa som Kjell skrev som teknolog (E3, under teknologresan till sydsverige och Danmark) i mars 1955 (för 43 år sedan!).


Kjell MellbergUppå alpens högst belägna klippa
står en ros, fan vet hur den kom dit.
Man kan se den vänligt stå och vippa,
vippa hit, och vippa dit och hit.

Men en dag så kommer det en flicka,
och sin boyfriend håller hon i hand.
Upp mot alpens topp nu båda blicka
får så se vår ros på klippans rand.

"Hörru du, min lilla snuppenuppe,
hämta ner den blomman fort som fan."
"Herre Gud, jag såge helst jag sluppe,
(vid) så'na höjder är jag inte van."

"Fega kräk, gack upp och hämta örten
om du älskar mej i denna stund.
När du lyckats kan vi börja flörten,
du i natt ej skall få minsta blund.

Stackars grabb, han klättrar uppför branten
för att söka nå vår vackra ros.
När han kommit ända upp till kanten
halkar han och kommer ner som mos.

Nu vi lär av denna sorgevisa,
huru flickan, som så hjärtlös var,
fick försaka flörtens ljuva lisa
för den flärd, som står på alpen kvar.

Avskrift 971211 av en kopia av originalet

/ Calle Vedin email calle snabel-a vedin.se