All historia om Standard Radio, Stansaab - Datasaab på en bild, är det verkligen möjligt? (1998)
Ja, på sätt och vis...
Här är "våra" hyllor på Föreningen Stockholms Företagsminnen


Pärmarna innehåller dokument, tidskrifter, brochyrer etc samlade under lååång tid. Förra året överlämnade presidiet (genom Arbetsgruppen för "Historik" ) det som fanns, och det var rätt mycket.