Guns första...


Hej alla Veteraner och veterankandidater! Presidiet har nu haft sitt första möte under ledning av vår nya President. Igår samlades vi - Gun, Einar, Per-Åke och undertecknad - i Kista (ICL's lokaler). John var bortrest och Solveig kunde inte komma pga sitt arbete på Ericsson. Den nya Presidenten körde hårt med oss grabbar. På dagordningen stod "Utskick av Guns brev, årsmötesprotokoll, matrikel och alfa-nytt".

John hade som myntmästare han är räknat ut att om tidningen alfa-nytt skickas separat i eget kuvert (till de som ej var med på årsmötet 1998-12-02) blir den totala portokostnaden som lägst. Eftersom vi nu är 327 medlemmar blev det ett ansenligt arbete att fylla mer än 500 kuvert med rätta handlingar, stämpla FÖRENINGSBREV, sätta på etiketter och klistra frimärken. Efter dryga tre och en halv timme, då vi också hann med att godkänna medlemsansökningar från Arvi Wäin (kvalificeringsår 1985) och Karl Gösta Blom (1996), fick vi äntligen släpa oss ut och äta lunch. Men inte Presidenten själv som hade egen matlåda med sig. Det blev alltså en låg kostnad att debitera kontot för Presidieluncher vilket vi hoppas att John uppskattar. Klubbens medlemmar kan alltså förvänta sig ett eller två kuvert endera dagen och vi hoppas att alla följer uppmaningen i Guns trevliga "brandtal" (jmfr färgen) att ta kontakt.

Hälsningar från Calle