Guns första riktiga Presidiemöte

Hej alla medlemmar.

Tisdagen 19 januari hade Presidiet årets första normala möte. Förra veckan handlade det ju mest om att klistra kuvert. Vi fick bara ett i retur från en medlem som glömt det allra viktigaste när man flyttar nämligen att meddela adressändringen till Veteranklubben Alfa,

Utöver de stående punkterna där bl.a. Myntmästaren redovisade klubbens ekonomi (plus lite här och där och dito minus, men i stort sett OK) behandlades två STORA punkter och ett intressant initiativ under Övrigt.

Ceremonimästare

Solveig Frisk valdes vid årsmötet i december 1998 till Ceremonimästare. P.g.a. av hög arbetsbelastning visar det sig omöjligt för Solveig att axla den krävande rollen och Solveig ser heller ingen ljusning därvidlag under den närmaste framtiden. Jangunnar Rönnlund som valdes som presidiets Ställföreträdare 1 har åtagit sig att arbeta som tillförordnad Ceremonimästare tills vidare. Vi är alla mycket tacksamma för det och är helt förvissade om att Jangunnar kommer att klara uppgiften på ett utmärkt sätt.

Vårmötet

Vårmötet blir som tidigare meddelats onsdagen den 19 maj. Det blir nu Jangunnars första arbetsuppgift att detaljplanera utflykten och vi kommer att ha ett antal möten i ärendet dessförinnan.

Vi har dock redan bestämt att det blir en upprepning av föregående års mycket lyckade kryssningar med Viking Line. Vi kan också utlova ett mycket spännande program ombord med "nya" aktörer för spännande föredragningar om vad som hänt i vår företagshistoria och om den fantastiska utvecklingen nu och i framtiden inom telekommunikation.

Kostnaden per person har vi fastställt till 200 kr vilket är kraftigt subventionerat. ALLT ingår som vanligt! Gäst får medtagas (samma kostnad).

Under vecka 15 kommer kallelsen till vårmötet att distribueras. Avresan sker från Vikingterminalen på morgonen kl 0800 (samling minst en halvtimme innan). Båtbyte i Mariehamn och ankomst till Vikingterminalen på kvällen kl 2000.

Med kallelsen - med utförligt program - följer ett inbetalningskort och erbjudande om olika alternativ för anmälan. Inbetalningskortet ska endast användas för att skicka in avgiften (200 eller 400 kr) som vi vill ha senast 30 april. Beträffande anmälan kommer den att kunna göras med e-post, vanlig post eller per telefon till någon i Presidiet. Men Du kan redan nu göra en bindande anmälan med exempelvis e-post till undertecknad (calle snabel-a vedin.se)med kopia till Ceremonimästaren (jan.gunnar@telia.com).

På vår hemsida kommer sedan anmälningslistan att redovisas med skydd av vårt vanliga användar-ID och lösenord. (Se första sidan på Matrikeln som distribuerades föregående vecka).

Om Du kommer med gäst måste Du komplettera anmälan med gästens namn och födelseår (krav från rederiet). Ditt födelseår har vi själva koll på!

Övrigt

Klubben har kontaktat Järfälla Tidning och berättat om vår verksamhet. Kanske det blir en artikel? Vi får se.

Hälsningar Calle