s41.gif (9823 bytes)
Åter till Produkter & System

Veteranklubben Alfa
Hågkomster från Produkter & System
S41 1983 SEMKO - Ergonomi

Författare:
Göte Wiklund
1999-03-01

Hej Björn

Jag vet inte om detta kan vara intressant, men det visar en liten historia ur
verkligheten där vår verksamhet även har påverkat andra företag.

Inom Alfaskop hade jag bland annat ansvarsområdena EMC och elsäkerhet. Vi
hade redan några enheter UL-godkända (USA). Jag hade tittat på om det fanns
några Svenska elsäkerhetsstandards som kunde gälla för vår utrustning. SEMKO
110 P var närmast, men passade inte riktigt.

En dag i februari 1983 fick jag kallelse till ett möte på direktionens
konferensrum. De som var kallade var de högsta cheferna, en dam som jag inte
kände och lilla jag. Jag kunde inte förstå varför jag var kallad tillsammans
med dessa prominenta personer.

Vid mötet berättade man att man anställt en ergonom med namnet
Anna-Christina Blomkvist (det var damen i kallelsen). Man hade bestämt att
alla Alfaskop arbetsplatser skulle GS-godkännas (ergonomigodkännas) hos VBG
(Vervaltung Beruf Genossenchaft) i Tyskland. GS-godkännandet bestod av två
delar: Ergonomiundersökning och Elsäkerhetsgranskning enligt norm IEC 380.
Elsäkerhetsgranskningen kunde utföras hos VDE i Tyskland. Ansvarig för
Ergonomin var Anna-Christina Blomkvist och för elsäkerhetsprovningen skulle
jag vara. Nu fick jag svaret på min fråga varför jag var kallad till mötet.

Inför hotet att behöva åka till VDE varje månad, bad jag först Leif Olsson
om hjälp med att prata med SEMKO. Leif ville inte, så jag ringde själv till
SEMKO Helge Sund och avtalade tid till ett möte. En dag i mars träffade jag
Helge Sund och en man med namnet Bo Cullfors. Jag berättade om situationen
och kravet på GS-gorkännande, samt att jag ville att SEMKO skulle testa vår
utrustning enligt IEC 380. Man förklarade att man inte gjorde sådant arbete
och att IEC 380 var okänd för dem. Jag fick gå hem med ett "nej tack" från
SEMKO. Jag beklagade mej för Jörgen Sjöström som vägrade acceptera detta
svar från SEMKO. Någon dag senare åkte Jörgen till SEMKO och pratade med
samma personer igen. Entusiastisk och övertygande som Jörgen är, lyckades
han få SEMKO att gå med på att starta den önskade provningen. Detta var ett
helt nytt område för SEMKO.
Ett avtal tecknades mellan SEMKO och Ericsson Information Systems (EIS) med
Bo Cullfors som handläggare för SEMKO och Göte Wiklund för EIS. Jag och Bo
Cullfors träffades några gånger och bestämde rutiner och tillvägagångssätt.
Första enhet för provning var Alfaskop 4110 med tangentbord.

Så började en ny aktivitet hos SEMKO som pågår än idag.

Göte Wiklund
Product Safety
Quality
gote.wiklund@era.ericsson.se
Implementation Methodology, Radio
Ericsson Radio Systems AB