s41.gif (9823 bytes)
Åter till Produkter & System

Veteranklubben Alfa
Hågkomster från Produkter & System
SME har patent på föregångare till dagens möss

Dokumenthämtare:
Erik Åhman
1999-03-07

SM Eriksson har några gånger talat om att han har ett patent på föregångare till dagens möss.
Jag har av SME tidigare fått hans patentnummer.
Via patentavd så fick jag fram patentet. En förkortad utgåva följer nedan.

SM har sagt att han inte fått ut några pengar på patentet.
Man kan fundera hur mycket det skulle blivit om alla dagens användare av datorer
skulle betala till SME för att de använder en mus till datorn.

Alfa hälsning från Erik Åhman

Dokumentet kan ses här. Om du inte har Acrobat Reader kan du hämta den här.
/Björn