s41.gif (9823 bytes)
Åter till Produkter & System

Veteranklubben Alfa
Hågkomster från Produkter & System

Censor 932's fortsatta liv och leverne

Författare:
Stig Westlinder
1999-03-16
Censor 932's fortsatta liv och leverneSom ni kanske hört redan tidigare så har en ny Censor 932 tagits fram av den sedan juli 1995 på YDAB anställde veteranen Bertil Lindstål (finansiär har varit CTS).

Den nya Censor 932 går under typbeteckningen 9109 och ersätter pluggkompatibelt Censor typ 9103 (virkort 32 bits) och typ 9107 (folie 16 bits), dvs den exekverar såväl Censor assembler som Minicoral kod utan krav på re-assemblering resp. re-kompilering.

Den nya maskinen har idag varit i operativ användning under drygt tre år som utvecklingsmaskin inom Lfv egen uh-verksamhet på Sturup.

På Arlanda finns den nya Censor 932 sedan ett drygt halvår som operativt ansluten reservdatorfunktion med full radar- och färdplan -data behandling alá huvuddatorblocket.

Huvuddatorblocket utgörs av de två av Stansaab levererade och "watchdog" kopplade Censor 932 typ 9103 vilka via LAN typ Ethernet knutits ihop dels med varandra dels med den nya Censor 9109.

Samtliga maskiner hålls uppdaterade via TCP/IP kommunikationprotokoll över LAN:et.

 

På Arlanda används idag i huvudsak reservdatorfunktionen, dvs den nya Censor typ 9109, som huvuddator för den operativa flygtrafikledningen medan huvuddatorblocket med de två äldre maskinerna utgör reservfunktion.

På Sturup finns motsvarande installation men den operativa anslutningen har ännu ej effektuerats.

YDAB’s implementering av ett standard LAN har inneburit att det ursprungliga centraliserade systemet idag fungerar som en client/server lösning där Luftfartsverket kan välja valfria leverantörer för införande av ny funktionalitet genom anslutning av sk COTS produkter till LAN:et.

Införande av sådan ny funktionalitet har hittills tillförts enligt följande:

  • rasterscanbaserade operatörsplatser
  • X25 gateway benämnd OLDI(OnLineDataInterchange)
  • STCA (ShortTermConflictAlert)

YDAB’s "öppning" av Lfv’s ATC system har fått stor uppmärksamhet från många av de "stora" ATC leverantörerna där de sett en möjlighet att stegvis komma in i framförallt TERCAS-systemen med en stegvis uppgradering.

YDAB har försiktigt bearbetat Svenska Lfv för att intressera dem för ett ytterligare steg mot att säkra sig mot en förväntad trafikökning genom byte av huvuddatorblocken på Arlanda och Sturup mot den nya Censor 9109. Lfv har hittills ej visat något större intresse..

Det har däremot Norska Lfv gjort. Efter att under c:a 1.5 år diskuterat möjligheterna och med NCAA representanter från både huvudkontor och resp. site, gjort studiebesök på såväl YDAB som Arlanda varvat med besök hos NCAA i Norge, kunde YDAB och NCAA den 9 mars teckna kontrakt på utbyte av datorerna i de sk NARDS systemen. Beställningen innehåller även införande av LAN och TCP/IP kommunikation. Detta för att möjliggöra utbyggnader av funktionalitet på samma sätt som gjorts på Arlanda och Sturup.

Av YDAB’s övriga affärer inom ATC området kan nämnas beställning på ytterligare två DS86 (Display System 86) till Holländska Luftfartsverket. De har i sitt av Raytheon nyss levererade ATC system nu totalt 11 st DS86 som "approach-op-platser". Ytterligare leveranser inom ATC har varit Rullbollar till Raytheon för Gardemoon nya ATC anläggning. Dessa produkter har utan veteranerna Tord Berggren och Carl-Göran Sehlberg ej kunnat producerats.

YDAB som idag är ett helägt Celsius bolag verkar inom affärsområdet CTS tillsammans med CTS AB.

CTS AB marknadsför och försäljer produkter inom försvarssektorn och YDAB marknadsför och försäljer produkter på civil marknad inom segmentet Professional Systems. I en alltmer internationell marknadsplats har CelsiusTech Systems namn bedömts ha en större genomslagskraft, varför YDAB fr om 990401 kommer att integreras i CelsiusTech System AB med fortsatt satning på den civila sektorn.

 

 

Copy av Vår "pressrelease"

  

"Flygande" start för Celsius civila satsning

Ydab i Härnösand AB, helägt dotterbolag till Celsius, tecknade igår kontrakt med Norska luftfartsverket gällande utbyte av datorer i flygtrafikledningscentralerna i Stavanger, Bodö, Bergen och Trondheim. Samtliga fyra centraler innhåller dubblerade datorutrustningar och

kontraktsumman på 14.5Mkr innebär förutom datorbyten även komplettering med lokalt nätverk typ Ethernet vilket möjliggör realisering av framtida funktionstillägg i valfria sk COTS produkter kopplade till nätverket

 

Mvh Stig Westlinder / YDAB sth (än så länge)