ENKÄTSVAREN

19 svar på Enkäten lämnades in i slutet av vårkryssningen. Presidiet som noga läst i stadgarna att "möten med syfte att uppehålla kontakten mellan arbetskamrater (som nu är medlemmar i Veteranklubben Alfa) ska anordnas under kamratliga och trivsamma former" önskade förslag till vår- resp höstmöten.

990219a.jpg (5069 bytes)

C:a en fjärdedel av medlemmarna bidrog alltså till de 38 förslag som nu
"katalogiserats". 29 förslag gällde vart vi skulle åka och 9 gav tips om
vad man kunde göra på ett medlemsmöte. Att åka med Viking till Åland
(liksom tidigare) föreslog fyra medlemmar.

Till Mariefred med olika "ångfarkoster" föreslog två. En rundtur i Stockholms skärgård likaså två. Waxholms fästning var det också två som föreslog. Nalen var det två jazzentusiaster som tyckte var ett lämpligt ställe för veteraner. Sedan kom
ett flertal "en röst"-förslag som i sig själva är fullt tänkbara. Ett
förslag som jag inte tror på är "Gocart".

Presidiet ska nu analysera alla förslagen och vem vet kanske många kommer
att realiseras? Vi tackar så mycket och är naturligtvis alltid öppna för
nya friska förslag - "intermaila" till någon i Presidiet.

Pingsthälsningar/Calle