Veteranklubben ALFA: Klubben beskriven i JärfällatidningTidningen Järfälla är en tidning som gratis distribueras till Järfällas hushåll.

I nummer 23 tisdagen den 8 juni 1999 finns denna artikel

Bildtext:
Veteranklubben gör inga omskrivningar av sin verksamhet - man träffas för att minnas och ha kul. Klubbens president är Gun Lennerstrand. Carl-Johan Vedin har titeln hedersledamot.

Datagäng minns och dokumenterar

Varför krångla till det? Veteranklubben Alfa finns till för att medlemmarna ska komma samman och ha roligt.

Nyligen företog man en gemensam kryssning till Åland, bara för att man kände för det.

- Veteranklubben Alfa fyller i år 22 år och har sitt ursprung i " Barkarbyfabriken" i Veddesta, berättar Gun Lennerstrand, president i klubben. Barkarbyfabriken låg där Veddesta köpcentrum finns i dag. Mycket har ju hänt inom dataindustrin gällande rationaliseringar och liknande.

- Vår historia vittnar också om det: Standard Radio & Telefon AB, Stansaab, Datasaab, Ericsson och Celsius Tech. Vi har medlemmar som aldrig bytt företag av "egen vilja", säger Gun Lennerstrand.

Som inte finns

För att bli antagen som medlem i Veteranklubben krävs att man en gång tjänstgjort i något av företagen Standard Radio & Telefon AB, Stansaab eller Datasaab, det vill säga företag som inte längre finns. Sedan ska man ha arbetat i minst 25 år, men det behöver inte nödvändigtvis vara i något av de företag som de tidigare företagen på ett eller annat sätt gått samman med.

Rötter i det gamla

- Huvudsaken är att man har rötterna i de gamla företagen, att man är en i "datagänget", säger Carl-Johan Vedin, medlem. Det säger sig självt att klubben inte kan vara i all evighet med nuvarande hårda inträdeskrav. I dag har den dock en blomstrande tillvaro. Nya medlemmar kommer till hela tiden. 1 slutet av förra året var man uppe i 326 stycken. Den som har en anställningstid på 20 år kan kvalicera sig som "veterankandidat".

Myntmästare

Föreningens medlemsmatrikel är en nöjsam läsning, inte minst vad gäller titlarna. Här finns till exempel president, vice president, myntmästarek skrivare, ceremonimästare, ställföreträdare 1 och ställföreträdare 2.

. Myntmästare är detsamma som kassör, skrivare detsamma som sekreterare och så vidare. Nuvarande myntmästare är John Wijk.

- Titlarna bestämdes när klubben bildades och vi har låtit dem vara kvar. Han tror att klubben fyller en viktig funktion.

- Den är väldigt livaktig. Vi har tre sammankomster per år och jag tror att vi gör en god social insats, säger han.

- Ibland träffar man personer som man inte sett på 20-30 år. Det är roligt, fortsätter han.

Hedersmedlem

I klubbens matrikel finns uppgifter om vilka krav som ställs för ett medlemskap. Här står att "Presidiet kan utse Hedersmedlem. Hedersmedlemskap är en sällsynt hedersbetygelse som kan tilldelas den vars  insatser för klubben eller dess historiska bakgrund varit utomordentligt betydelsefulla. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgiften."

John Wijk var fabrikschef för Järfällafabriken när den hette Ericsson Information System, EIS. Han berättar att klubben sett till att historien bevaras även i framtiden.

- Klubbens medlemmar har samlat ihop en väldig massa dokument som broschyrer, personaltidningar och liknande, som vi lämnat till stiftelsen Föreningen Stockholms Företagsminnen som ligger i Bromma, berättar han.

För forskning

Materialet finns där för framtida forskning.

Det vilar mycket nostalgi över veteranklubben. Medlemmarna pratar om sina tidigare arbetsplatser och gemensamma minnen. Stämningen är vänlig och generös.

Veteranklubben Alfa är, sitt namn till trots, en modern klubb som exempelvis har en egen hemsida på Internet. Påfallande många medlemmar har också egna e-postadresser. Så har de också arbetat i en tekniskt avancerad värld.

Närmast på tur står sammankomst i höst.

Marianne Österholm