Veteranklubben ALFA:
Klubbens arkiv


Klubbens arkiv

Klubbens presidium har inspekterat vårt arkiv hos Föreningen Stockholms Företagsminnen där vi fyller 0,2 promille av arkivets 2, 5 mil hyllmeter.

Presidiet fann att tillståndet var gott. Väl märkta pärmar och boxar innehöll allt från personaltidningar till produktbroschyrer och verksamhetsberättelser.

Föreningen Stockholms företagsminnen är en ideell förening med 16 anställda. Verksamheten finansieras genom dels medlemsavgifter, 500 kr per år och dels genom avgifter för använt utrymme 100 kr per hyllmeter.

I år har föreningen flyttat till nya lokaler i Traneberg (Grindstuvägen 48-50),efter att tidigare ha legat i Hammarbyhamnen sedan 1992. Föreningen bildades 1874.

Det går bra för medlemmar att besöka arkivet. Tag med medlemsmatrikeln och legitimation och fråga efter Veteranklubbens Alfas dokument.

/John Wijk

Här är en bild på arkivet på förra stället (Hammarbyhamnen).
.