Veteranklubben Alfa: Vad döljer sig bakom SM:s panna?


Calle Vedin besökte SM Eriksson några dagar före julafton 1999, om besöket rapporterar han här:

Jag besökte idag SM Eriksson i sin villa i Spånga där han och hustru Britta nu bott i 40 år. I varje våningsplan hade SM ett arbetsrum.

I källarens verkstad med svarv,
borrmaskin, svetsaggregatt mm mm förevisade han sin egen konstruerade ångmaskin ständigt under förbättring sedan många, många år. Mycket imponerande men jag förstod inte så mycket.


SM Eriksson

I radiorummet i våningsplanet fick jag se radiosändaren mm - SM har haft certifikat sedan mitten av 30-talet - men det var nu ett tag sedan den användes. Kanske kul att pröva lite efter millennieskiftet sa SM.

På översta våningen, som var inredd helt av SM själv, fanns datorn. SM
förevisade ett program (Electronic Work Bench) som han använder för att testa sina konstruktioner. Bl. a. har han gjort en egen kontrollenhet för att styra shuntventilen i den egna värmepannan.

Konstruktionen innehåller bl a ett antal 10-amperes-transistorer och var först
simulerad och testad i datorn. Att det hela fungerar i praktiken fick jag se när vi därefter besökte pannrummet i källaren. Ännu mer impad! 

När jag sedan åkte hem tänkte jag "vad SM har mycket i sin panna". 

Hälsn Calle

 Calle Vedin