Innehållsförteckning - Sorterad på författare

Sorterad på ämnesområde . Sorterad på författare . Sorterad på omskriven veteran . Sorterad på artikeltitel . alfa-nyttFörfattare, ämne, datum:

Alarud Per
   
Standard Radio & Telefon AB 1975-1992 2015-08-30
    Skulle SRT flytta till Veddesta 1990? 2015-09-24
Alleryd Bo
   
Astronomi, historien om ett program 1999-11-01
    Historia om ett program 1999-11-16
Andersson Dag
   
Min väg till Alfaskop 2003-03-10
    Dag skriver om ALFASKOP i Järfälla Hembygdsblad 2008-06-03
    Minnen av SM Eriksson 2009-07-25
    Alfaskoputvecklingen som Dag minns (del 1/5) 2011-02-05
Andersson Ingvar
   
Vi minns Leif Ek 2015-01-23
    Ingvar Andersson minns Olle Grahn 2018-07-11
    Till minne av Bo Lindestam 2019-10-03
Andersson Sören
   
Tack från Hedersmedlem nr 11 2004-01-27
Arboga Elektronikhistoriska förening
   
I Arboga finns en annan veteranklubb
Backing Lennart
   
Var satt skylten? 2001-11-27
Baraldi Enrico
   
EIS uppgång och fall 2004-11-03
Bengtsson Christopher
   
Kjell Mellberg - En pionjär inom informationsteknologin 1998-02-23
    Anskaffning av C3I-system. En resa med obestämt mål 1998-03-21
Berglind Mats
   
Mats Berglind på Svalbard 2018-08-28
    Mats Berglind på Grönland 2018-09-11
    Jan-Olaw Persson berättar om F18 2019-03-28
    Rolf Lindén berättar om U137 2019-03-28
    Lotteri och årsmötesdeltagare 2019 2019-03-28
    En presentation av vår nye Web och alfa-nytt redaktör 2019-05-29
    Tisdagslunchen 2019-05-29
    Det kom ett brev från Leif Hellström 2019-06-15
    Arbetskamratlunchen den 25 juni 2019-06-25
    Robots 2019-07-16
    Efterlysning - Info om Tangentbord till Alfaskop 3700 2019-07-17
    Alfa - Björn S runa Solnamos 2019-07-24
    Efterlysning från Dalby Datormuseum 2019-08-18
    Vårkryssningen 2019 2019-10-21
    QR-kod. Vad är det? 2019-10-21
    Torbernt Hjelmvik, ny medlem 2019-10-21
    QR Kod Scanner och andra appar 2019-10-25
    Bo Lindestam, 1939-2019 2019-10-27
    Arbetskamratlunchen den 29 oktober 2019-11-01
    Rapport från Höstmötet 2019 2019-11-26
    Arbetskamratlunchen den 26 november 2019 2019-11-26
    Några bilder från Arbetskamratlunchen den 28 januari 2020-02-01
    Nu rivs Veddesta Centrum med vår gamla fabrik 2020-03-06
    Jubilarer sedan föregående alfa-nytt 2020-05-06
    Vad gör dom i Presidiet... 2020-07-07
    Rivningen fortsätter... 2020-07-23
    Veteran besöker Husqvarna Fabriksmuseum 2020-08-26
    Rivningen av fabriks- och kontorsbyggnaden i Veddesta 2020-09-02
    Alfaskop System 41 i drift! 2020-09-03
    Vad hittade Lasse Fossum på Nationalmuseum? 2020-09-06
    Till minne av Stig Larsson 2020-09-13
    Jubilarer sedan föregående alfa-nytt 2020-10-21
    Veteraners liv under Corona-pandemin 2020-10-21
    Moscow: The Largest Air Traffic Control Center in Europe is Opened in Russia 2020-11-01
    Barkarbyfabrikens uppgång och fall! 2021-01-05
    Jubilarer sedan föregående alfa-nytt 2021-02-18
    Hämtat ur STANSAAB Journalen 2021-02-18
    Delar ur Sveriges IT-Historia 2021-02-18
    Första Bilregisterinstallationen 2021-03-02
    ESRO filmar på Stansaab 2021-03-12
    Stansaabs medarbetare på uppdrag i främmande land... 2021-04-25
    Alfaskål Operators Manual 2021-08-01
    Stadsvandring med Olev Nöu 2021-09-09
    Jubilarer sedan föregående alfa-nytt 2021-10-04
    Några bilder från arbetskamratlunchen 30/11 2021 2021-12-05
    Jubilarer sedan föregående alfa-nytt 2021-12-17
    April månads Kamratlunch 2022-0-29
    Tusen kronor i medlemsavgift...? 2022-03-08
    Rapport från årsmötet 2022-02-22 2022-03-14
    Arbetskamratlunchen den 29 mars 2022-03-30
    Veteranklubben alfas besök på Ericsson Experience Center 22/4 2022 2022-05-04
    Arbetskamratlunchen den 31 maj 2022-06-01
    Veteraner på..."sista-tisdagen-i-månaden" lunch 2022-06-29
    Jubilarer sedan föregående alfa-nytt 2022-07-12
    Arbetskamratlunchen den 30 augusti 2022-08-30
    Gålöbasen 2022-09-13
    Röde Hanen - Stockholms brandförsvar 2022-09-25
    Lunchträffen 2022-09-28
    Kamratlunchen 2022-10-25
    Tillbakablickar på pandemitiden 2022-12-23
    Jubilarer sedan föregående alfa-nytt 2022-12-23
    Kamratlunchen januari 2023 2023-01-31
    Årsmötet 2023 2023-02-22
    Kamratlunchen februari 2023 2023-02-28
    Kamratlunchen mars 2023 2023-03-28
    Träff med gamla arbetskamrater 2023-04-01
    Kamratlunchen april 2023 2023-04-25
    Kamratlunchen maj 2023 2023-05-30
    Vårkryssningen 2023 2023-06-08
    Steninge Slott 2023-08-23
    Kamratlunchen i augusti 2023 2023-08-30
    Kamratlunchen i september 2023 2023-09-27
    Kamratlunchen i oktober 2023 2023-10-31
    Kamratlunchen i november 2023 2023-11-28
Bergman Kenneth
   
Flygdagen 27 augusti 2022 2022-09-15
Bergström Rosemarie
   
Åboresan 2000-11-14
Billström Lars
   
Digitalteknikens början på Standard Radio 2013-03-29
    Dag Andersson - Några minnesord 2013-11-01
Blixt Thure
   
Alfaskop 3100 1998-05-13
Blom Anna-Lisa
   
40 år i elektronikindustrien 1999-05-19
Blom Kerstin
   
Film hos Anders Hanser 24 februari kl 15.00 2015-01-30
Blomquist Gunnar
   
Mer om Rullboll och kyla i Norge 2009-03-15
Boman Janne
   
Janne Boman minns 2019-10-21
    Janne Boman minns 2020-01-27
    Vad är överhörning? 2020-04-20
    Janne Boman minns 2020-05-06
Borgström Hans
   
Censor 932 i RGC 2013-02-15
Bruno Carl-Axel
   
Vårkryssningen: Rapport 2 2002-11-12
    Höstmötet på Millesgården och Foresta (1av2) 2012-01-20
    Höstmötet på Millesgården och Foresta (2av2) 2012-01-20
    Årsmötet, rapport 2 2013-04-15
Brännström Berith
   
Det stora äventyret (Tercas) 2002-04-16
Byfors Björn
   
Hyr stuga på Öland 2004-04-19
Byström Nils
   
Fler bilder från Vårt besök på flygtrafikledningscentralen Arlanda 2004-04-28
Bäckman Göran
   
Ett Ubåt-tips från Göran Bäckman 2006-10-06
Carlqvist Ebba
   
Ebbas intryck från resan 2008-09-18
Carlsson Kerstin och Roland
   
Från medlemmarna 1998-12-02
Carlsson Tommy
   
Modern Datateknik 1967: Censor (Ång-Censor) 2009-03-10
    Motorklubben: Tidningen Ventilen 2009-03-10
    Höstträffen Stockholms observatorium 2010 2011-01-18
    Olle Hagmansson hälsar 2014-06-28
    Arbetskamrater - förändringar 2016-10-20
    Arbetskamrater - förändringar 2017-01-17
    Arbetskamrater - förändringar 2017-03-23
    Arbetskamrater - förändringar 2017-11-15
    Lite Veteranstatistik 2017-11-15
    En tur på Åkers kanal med S/S Hjerter Kung 2018-08-25
    Presidiet önskar God Jul och Gott Nytt År 2018-12-14
Christiansen Gunner
   
1981: Veteranklubben på Stockholms slott 1981-12-17
    Från medlemmarna Vårresan 1999-11-16
    Jag minns 2000-04-11
    Vid klubbens 20-årsjubileum 2007-05-22
    En åkares dilemma 2007-11-13
    Gunners upplevelse i ett tyskockuperat Danmark 2019-03-10
Claesson Anders
   
Sveriges första PPI-er?! 1999-03-02
Dahlgren Curt
   
Veteran gifter sig i Jukkasjärvi iskyrka 2001-03-18
Dahlgren Curt H
   
Runor - ett kommunikationsmedel 2001-04-18
Dahlroth Lena
   
Vår nya Ceremonimästare 2007-05-22
    En resa i Kina 2007-06-17
Ekengren Allan
   
Allan Ekengren presenterar sig 2019-03-28
    Veteranen Allan Ekengren tipsar om filmer. 2020-08-05
    James Webb Space Telescope 2021-12-28
Eklund Leif
   
Lite om min tid under arbetslivet 2008-02-04
Ekman Göran
   
Utö i augusti 1979 2011-03-09
    En bild med 33 personer 2011-03-15
Elfgren Karl-Erik
   
Alfaword – en ordbehandlare i dataterminalen 2001-03-10
    Alfaword - en ordbehandlare i dataterminalen 2003-03-10
Eriksson Britta
   
Ett tack från Britta Eriksson 2009-08-31
Eriksson Stig M
   
Se även SM Erikssons artiklar i alfa-nytt
    Från vårdkasar till rundradio 1998-12-02
    26 år i ett ITT-företag 1999-09-22
    26 år i ett ITT-företag 1999-09-22
    Besk, Facit, Saab, Blood-Hound, Censor 932, RGC.. 2000-02-10
    Ett par tjänsteresor - med problem 2000-09-04
    Hur Alfaskop kom till 2000-11-04
    Tjänsteresa med problem 2001-11-12
    Synpunkter på NE och lite om TM, TMV mm 2002-01-22
    Några minnesbilder från mitt första jobb 2002-11-12
    Alfaskop - hur det började 2003-03-10
    Josef Svedberg har avlidit 2003-07-15
    Flygradio 1945-1947 2003-11-10
    Josef Svedberg har avlidit 2003-11-10
    C-O Svensson har avlidit den 17:e juli 2005. 2005-08-16
    Min historia börjar 1937... (signalspanare mm) 2006-03-16
    Sven Skåraeus har avlidit 2006-05-07
    Jan Kuno Möller, ILS och Sven Skåraeus 2007-07-21
    Standard Radiofabrik SRF Produkter 1939-1954 2007-11-13
    Projekthistoria för tiden 1954 till 1968 2008-04-07
Estréus Einar
   
Presidenten premiärtalar 1997-05-14
    Presidenten har ordet 1997-09-24
    Många har hört av sig 1997-09-24
    Presidenten har ordet 1997-12-03
    Presidenten har ordet 1998-05-13
    Presidenten har ordet 1998-09-23
    Presidenten har ordet 1998-12-02
    Valberedningens förslag 1999-11-16
    Mitt senaste möte med Helge Kihlberg 2001-10-04
    Fd Presidenten för Veteranklubben 2002-04-16
    Vårkryssningen 2008: Hej Presidiet! 2008-09-18
Forsberg Hans
   
Veddestahuset - Frisörska - Hälsningar 2016-06-17
    En liten berättelse fråm min ICL-tid 2017-11-15
Forsberg Ingrid
   
Klubbens badflicka 2017-01-17
    Ett minne från Lavelanegänget i Frankrike 2017-11-15
    Hälsningar från oss (Ingrid & Hans) 2020-10-21
    Ingrid Philblad Forsberg ger sin bild av senaste sommaren 2021-12-17
Fossum Lars
   
Jubileumslunch - Alfaveteraner (1983) 2007-05-22
    Nu finns Lasse Fossums bildspel (från kryssningen 2007) 2007-05-27
    Hej Alla Alfaskop-kompisar 2017-04-02
    Årsmötet 2018 - Andra rapporten 2018-02-16
    Lasse Fossum minns Calle Vedin 2018-06-25
    Våra prylar på MOTORMUSEUM!!! 2019-07-30
    1968 - Björn och Lasse 2019-08-08
    Minnesord om Stig Larsson 2020-08-21
Författaren okänd
   
Stril 60 - nya hjärnan i försvaret 1997-09-24
Gartzell Bo
   
Bosse Gartzell skriver i gästbokem 2013-05-15
Grahn Olle
   
Wales, extraktorer, en skröna och REX 2011-10-20
    Vi minns Leif Ek 2015-01-23
Gralde Kenneth
   
Kenneth Gralde skriver i gästboken 2010-09-01
Gyllfors Ann-Karin
   
Viktigast av allt - din hälsa 2000-11-14
    Gästboken - Kallskänka 2014-02-12
    Det kom ett mejl från Ann-Karin Gyllfors till presidiet 2015-10-31
Hagmansson Olle
   
En fest 1961, när vi hade fått RGC-ordern 2006-02-02
    SRT har också en klubb 2006-03-18
    Amendment till Malte Jönssons inlägg om upphandlingen av NIBS, del 2 av 3 2008-02-02
    Kommentar och tack från Olle Hagmansson 2008-02-15
    Hur Stansaab kom till 2008-04-07
    Kommentar till BTL(Busstrafikledning) 2010-11-13
Hallberg Tord Jöran
   
Jag är visserligen ego-trippad, men... 2007-08-26
    IT-gryning - SRT:s Grand Old Man 2009-08-01
Hansson Bo
   
Främre vagnen och Skansenakvariet 2010-01-01
    Veteran flyger på Facebook 2015-08-05
Havstål Olavi
   
Den virande damen 2009-02-05
    En vårbetraktelse 2009-05-11
Hedberg Leif
   
Satellit-verksamheten vid SRT och Stansaab 2002-04-16
    Peksymbolprojektet 2004-11-15
    Peksymbolprojektet 2004-11-15
    Canal du Midi 2005-03-15
    Mina gamla bilar - mest Citroën 2006-11-09
    Besöket på Millesgården 2012-01-20
Hjertén Jan
   
Smalbandig radaröverföring på 60-talet 2002-04-16
    En Alfa-veteran skriver om Daisy för Flygande Veteraner 2003-02-10
    Myntmästarens ruta 2003-03-10
    Myntmästarens enda mening 2003-08-12
    Myntmästarens ruta 2003-08-12
    Vittnesseminarium NIBS Ubåtssystem del 3 av 3 2008-02-09
    SRT smalbandsradaröverföring 2009-11-07
    Pinsam incident smalband Arlanda 2009-11-24
    Datasaab, en faktor i Sveriges utrikespolitik på 1970-talet 2012-03-06
    Årsmötet 2012 (1av3) 2012-04-17
    Årsmötet 2012 (2av3) 2012-04-17
    Årsmötet 2012 (3av3) 2012-04-17
    Vad händer på vår gamla fabrikstomt? 2022-04-20
Hult Per
   
Hälsningar från Per Hult i Australien 2010-11-20
    Kommer du ihåg Per Hult? 2013-01-18
    Alfaskop i Australien 2013-02-21
Hulthén Anne-Marie
   
Sekreterarminnen 2000-04-11
Hultman Finn
   
Ett misslyckat test - men nödvändigt 2010-11-24
Hyensjö Bengt
   
Återblick på mitt första möte med Veteranklubben Alfa 2002-01-17
    Återblick på mitt första möte med Veteranklubben 2002-04-16
    Hälsning i gästboken 2007-09-24
    Vårkryssen 2011 (1av2) 2011-10-11
    Vårkryssen 2011 (2av2) 2011-10-11
    Vårkryssningen 2013, rapport del 1 2013-10-22
    Vårkryssningen 2013, rapport del 2 2013-10-22
    Vårkryssningen 2013, rapport del 3 2013-10-22
Hörnqvist Claes-Göran
   
Bevis på att Kaknästornet svajar! 2008-12-03
    Veteran besöker medeltiden 2013-08-11
    Stansaabs gamla lokaler i Veddesta 2020-01-23
Jakobsson Kaj
   
En nostalgitripp i Holland. 2003-11-04
    De laatste dagen van Pharos I 2004-04-29
    I dessa nobelprisens dagar 2011-11-28
Jansson Sture
   
Mina CENSOR-minnen 2001-02-14
    Veteran jobbade på radiofabrik 1954 2006-03-10
Jardvall Bosse
   
Hong Kong i stället för Mariehamn 1998-09-23
Jarnling Torgil
   
Torgil Jarnling har en egen hemsida
Jaxhagen Thom
   
1960-talet var jag anställd inom SRT 2006-03-30
    Lite Stansaab- och STRIL-nostalgi 2006-03-30
    Armé-datalänken 2014-01-09
    En ny sida om RGC 2015-05-06
Jenkins John
   
Curt kan tolka stenars runor 1999-05-19
Jidenius Sven-Åke
   
Från medlemmarna 1997-12-03
    Från fjärran land 1998-05-13
    Att arbeta utomlands 2000-09-04
    Ny vise: Sven-Åke Jidenius 2008-04-07
    Årsberättelsen 2008 2009-01-20
    Flygande Veteraner (FV) 2012-01-20
    Presidenten har ordet 2013-04-15
    Presidenten besökte Batteri Arholma 2013-08-21
    Hej alla medlemmar! 2013-10-22
    Presidentens julhälsning till alla medlemmar 2013 2013-12-17
    Presidenten har ordet 2014-01-21
    Presidenten har ordet 2014-04-22
    Presidenten har ordet 2014-10-16
    Gott Nytt år! 2015-01-01
    Presidenten har ordet 2015-01-19
    Presidenten intervjuar Ingrid Forsberg 2015-04-20
    Presidenten har ordet 2015-04-20
    Anmäl dig till aktivitet Armémuseum! 2015-05-20
    Veteranklubbens besök på Armémuseum 4 juni 2015 2015-06-20
    Snart är det dags för vårt besök på Femörefortet 2015-07-21
    Besöket på Femörefortet och F11 flygmuseum 2015-09-06
    Presidenten har ordet 2015-10-15
    Besök hos veteranen Stig Bergström 2015-11-24
    F10 Flygmuseum - Ängelholms Flygmuseum 2015-12-03
    Presidenten önskar God Jul o Gott Nytt År 2015-12-20
    Resa i Wales/England Tåg och flyg, forts 2016-01-20
    Snart årsmöte 2016-01-20
    Presidenten har ordet 2016-01-20
    Bilder från höstträffen 2016 2016-01-20
    Vi var 60, inkl gäster. På Östra Station KTH 2016-01-20
    Resa i Wales/England Tåg och flyg 2016-01-20
    Resa i Wales/England Tåg och flyg, forts 2016-01-20
    Bilder från Sidenvägen - Bergrummet - Skeppsholmen 2016-03-01
    Mingel före årsmötet 2016-04-18
    Presidentens ord 2016-04-18
    Årsmötet 2016, bilder 2016-04-18
    Presidenten besöker Marinmuseum 2016-04-18
    Presidenten besöker Marinmuseum, forts 2016-04-18
    Årsmötet 2016, deltagare 2016-04-18
    Från lunchträffen 15 mars 2016-04-18
    Klubben besöker Staden vid Sidenvägen 2016-04-18
    Avgående redaktören har fyllt 85! 2016-04-18
    Presidenten har ordet 2016-10-20
    Julhälsningar från en president 2016-12-22
    Presidenten besökte Karl-Erik Ström 2017-01-17
    Presidenten har ordet 2017-01-17
    Presidenten har häsat på klubbens grundare 2017-03-23
    Presidenten har ordet 2017-03-23
    Veddestalunchen 2017-04-25 2017-04-25
    Vårkryssningen 2017 2017-06-01
    Gunner har fyllt 97 år! 2017-06-27
    Kallelse: Besök på f.d. Lv 3 och Pythagoras i Norrtälje 2017-09-29
    Arbetskamratlunchen 31 oktober 2017 2017-11-05
    Presidenten har ordet 2017-11-15
    Veteranklubbens besök på Norrtälje Lv 3 och Pythagoras 18 oktober 2017-11-15
    En typisk arbetskamratlunch i Veddestahuset 2017-11-15
    Lunchträff 28/11 2017 2017-11-29
    Lunchträff 30/1 2018 2017-11-29
    Våra uppskattade veteranluncher fortsätter under 2018 2018-01-12
    Besök på Phytagoras industrimuseum 18/10 2017 2018-01-12
    Jubileumskryssningen 2017 2018-01-12
    Presidenten har ordet 2018-01-12
    Minnesord över Gunner Christiansen 2018-03-07
    Presidentens ord 2018-03-22
    Vår första president Gunner Christansen (har avlidit) 2018-03-22
    Årsmötet 2018 2018-03-22
    Lunchträffarna 2018-03-22
    Arbetskamratlunch i Veddesta mars 2018 2018-03-31
    Tisdagslunch 24 april 2018 2018-04-24
    Besök på utställning om Förbifart Stockholm 26/4–18 2018-05-02
    Vårkryssen 2018 - en fullträff - igen! 2018-05-24
    Liten notis från Calle Vedins begravning 2018-08-08
    Försvarsradio, följa med? 2018-09-24
    Arbetskamratlunch 25/9 Resultat 2018-09-26
    Karta arbetskamratlunch 30/10 kl 12.00 2018-10-15
    Presidentens ord 2018-10-16
    En tillbakablick 2018-10-16
    Tisdagslunch 2018-10-16
    Besök på regementets dag Enköping 2018-10-06 2018-10-24
    Arbetskamratlunch 30/10 2018 2018-11-01
    Presidentens ord 2019-01-31
    Referat från årsmötet 19 februari 2019 2019-02-24
    Årsmötet 2019 2019-03-28
    Presidentens ord 2019-03-28
    Lunchbilder från årsmötet 2019 2019-03-28
    Besök hos en Ex-president 2019-04-26
    Vårkryss 2019 2019-06-03
    Begravningen av Björn Sölving 18/7 2019 2019-07-30
    Presidentens ord 2019-10-21
    Veteran som spelar boule 2019-10-21
    Tisdagslunch 24 september 2019 2019-10-21
    Presidentens ord 2020-01-27
    Höstträffen 2020-01-27
    Rapport från Årsmötet 2020 2020-03-11
    Vad gör veteraner nuförtiden? 2020-05-06
    Minne från Hannovermässan, troligen 1987 2021-10-04
    Vår Barkarby-fabrik 2021-10-04
    Minnesord om Karl-Erik Ström 2022-09-14
    Minns ni Fotoklubben SRT? 2022-12-23
Johansson Bertil
   
Gourmén Bertil Johansson skriver 2008-09-18
Johansson Kjell
   
42 år 8 månader 14 dagar 2013-06-09
Johansson Magnus
   
Nedräkningen har börjat! 2003-12-09
    Vet du vad detta är? 2004-01-30
Jonsson Bengt
   
Bengt Jonsson har nu kompletterat sin text och.. 2008-05-18
Jonsson Leif
   
Stansaab i Norge 1975: Sjötrafikövervakningssystem 2000-08-18
    Mer om ELPLO (Elektroniskt PLOttsystem) 2001-02-27
    Systemet med "inbyggd teknisk service 2001-03-08
    Museum, Hjälp, Hjälp...(SRT/Stansaab PPI:er) 2001-05-30
    Gamla kollegor 2001-11-28
    Halvdansken berättar lite om årsmötet och om hur han fick sitt namn 2002-12-10
    Leif Jonsson skriver om Olle Dopping i gästboken 2004-10-01
    Afrika - 8 länder på 8 dagar 2005-11-14
    Ett problem med ett Grafoskop på KS, 2006-04-05
    Boken om Deplo?, 2008-03-20
    Halv-dansken skall jobba med djur i Afrika 2008-08-18
    Ett ovanligt möte på golfbanan i Spanien 2009-11-05
    En solig dag med 2 Veteraner på golfbanan. 2010-05-27
    Halvdansken (Leif Jonsson) har just åkt till Thailand 2011-01-30
    Halvdansken Leif, vår resande Veteran 2012-10-09
    Gästboken: Tre veteraner om sina klockor 2014-07-02
    Två röster om årsmötet + Runebilder + Callebilder 2015-02-06
    Det var en gång 2015-02-15
    Halvdansken, Leif Jonsson, rapporterar från USA 2015-03-09
    Ett gammalt fotoalbum berättar 2016-04-18
    Leif Jonsson på Facebook - Hanser 2016-11-24
    Scanner bortskänkes. Medlem har redan paxat. 2019-02-21
    Vad man kan göra under mörka höst- och vinterkvällar. 2019-09-01
    Efterlysning 2019-10-01
    Minnesord om Roland Borglund 2020-04-10
    Leif Jonsson berättar vad han hade tänkt att göra... 2020-10-13
    Leif Jonsson hälsar och tackar! 2020-11-13
    Årets första kamratlunch 2022-01-26
Jonsson Roland
   
Veteran fotograferar 2010-09-08
Jönsson Malte
   
Vittnesseminariet om NIBS 2008-02-11
Karsvall Rolf
   
Från medlemmarna: Absolut Hål 2001-11-12
    Nu är det gjort, nu är det äntligen gjort 2004-08-16
    Utökat antal sammankomster 2004-11-15
    Hej alla medlemmar! 2006-03-16
    CIMI-utställning med bl.a. Stril 60 2006-05-10
    Hej alla medlemmar! 2006-08-15
    Hej alla medlemmar! 2006-11-09
    30 år Hej alla medlemmar och Jubilarer 2007-05-22
    Hej alla medlemmar! 2007-11-13
    Årsmöte onsdag 5 december 2007-11-13
    Årsberättelse 2007 2007-11-13
    Valberedningens förslag till årsmötet 2007 2007-11-13
    Presidenten har ordet: Hej alla medlemmar! 2008-04-07
    Presidenten har ordet 2008-09-18
    Presidenten har ordet 2009-01-20
    Dagordning vid årsmötet 17 feb 2008 2009-01-20
    SM Eriksson avled 16 juli 2009, 2009-07-24
    Minnen av SM Eriksson 2009-07-25
    Presidenten har ordet 2009-09-02
    Runa över SM Eriksson i DN/SVD 2009-09-19
    Göte Wiklund har avlidit 2009-11-27
    Inlägg från Rolf Karsvall (företagsskylt) 2010-01-01
    Presidenten har ordet 2010-01-01
    SRT/Stansaab:Skylt nu på plats i Barkarbyhuset 2010-01-20
    Presidenten presenterar årsmötesreflektioner 2010-04-01
    Hej alla medlemmar 2010-10-05
    Hej alla medlemmar! 2011-01-18
    Hej alla medlemmar! 2011-04-12
    Hej alla medlemmar 2011-10-11
    Hej alla medlemmar! 2012-01-20
    Mer bilder från årsmötet 2012 2012-02-18
    Hej alla medlemmar 2012-04-17
    Besök på DN Mediecenter 2012-06-12
    Besök på DN Mediecenter 2012-10-16
    Presidentens julhälsning till alla medlemmar 2012 2012-12-21
    Hej alla medlemmar! 2013-01-22
    Veteranklubben Alfas frihetssång 2013-04-15
    Abba sings Alfa, klubbsång 2014-01-21
    Ingvar Persson - Till minne 2014-12-02
    Veteranklubben Alfas Frihetssång 2017-11-15
    Alfa-veteraner i sociala grupper 2017-11-15
    Veteranklubbens arkiv 2017-11-15
    Runa för en Veteran i Svd 2018-01-28 (Sune Ekfeldt) 2018-02-01
    Rolf Karsvall minns Björn Sölving 2018-07-07
    Skylten i Veddestahuset omhändertagen 2018-09-29
    Några av mina minnen av Björn 2019-10-21
    Kuriosaminne sid 4 2019-10-21
    Kuriosaminne sid 13 2019-10-21
    Hur står det till med Arkivet? 2020-01-27
    Norra Djurgården - Vad då? 2021-10-04
Keller Martin
   
Det kom en fråga från Tyskland 2011-03-14
Kron Ingvar
   
Museital 1998-12-02
Kruse Johnny
   
Info om Bundespost samt lite om jobbet som Teknisk Support 2020-06-28
Kulleskog Gunnar
   
I huvudet på en gammal förhandlare. 2001-02-14
    En Veteran berättar: En dag i älgskogen 2007-10-08
    En dag i Älgskogen 2008-04-07
    TOR-förstärkaren. 2013-03-05
    Veteran tog 4 guldmedaljer! 2013-08-30
Laestadius Hans
   
Kommer du ihåg Hans Læstadius? 2004-02-05
Langborger Rolf
   
Ny flygtrafikled Arlanda-Kastrup (1971) 2001-04-18
Larsson Alvar
   
Vasaloppet och SRT-gänget 2016-10-20
Larsson Arne
   
Svenska Flygvapnets Styrdatasystem 2005-09-12
Larsson Ingvar "Tex"
   
Ingvar "Tex" Larsson minns höstfesten 2006 i Barkarby 2007-11-13
Leif Grimstål
   
Rullboll och kyla i Norge 2009-03-09
Lennerstrand Gun
   
Tankar om vårträffen 1998-09-23
    Presidenten har ordet 1999-05-19
    Fujitsu och Siemens: sammanslagning. Veteraner berörs. 1999-08-29
    Fler presidentord 1999-09-22
    Presidenten har ordet 1999-09-22
    Presidenten har ordet 1999-11-16
    Årsberättelse 1998 1999-11-16
    Dag på många ställen i Jakobsbergs centrum 2000-02-11
    Presidenten har ordet 2000-04-11
    Det dagas i Gallerian 2000-04-11
    Klubbens Hedersmedlem nr 1 fyller 80 år 2000-06-26
    Presidenten har ordet 2000-09-04
    Presidenten har ordet 2000-11-14
    Presidenten har ordet 2001-04-18
    Hej alla medlemmar i vår härliga klubb 2001-08-21
    Hej alla Veteraner och veterankandidater! 2001-11-12
    Min resa till Bali/Lombok 2001-11-14
    Presidenten har ordet 2002-04-16
    Hej alla Veteraner och veterankandidater! 2002-11-12
    Hej alla medlemmar 2003-03-10
    Presidenten har ordet 2003-08-12
    Presidenten har ordet 2003-11-10
    Presidiemöte 2004-01-27 2004-01-28
    Hej alla medlemmar 2004-04-19
    Hej alla klubbmedlemmar! 2004-08-16
    Hej kära vänner! 2004-11-15
    Årsberättelse 2004 2004-11-15
    Hej kära vänner! 2005-03-15
    Hej alla medlemmar! 2005-11-14
    Valberedningens förslag 2009-01-20
    Valberedningens förslag 2011 2011-01-18
    Valberedningens förslag 2012 2012-01-20
    Gästboken: Gunner hälsar till alla veteraner 2014-07-07
    En expresident önskar God Jul 2016-12-19
    Julhälsningar från en ex-president 2016-12-21
    Hälsning från tre trallande jäntor 2018-08-13
Levin Göran
   
Minnesord om Bosse Lindestam 2019-11-06
Lind Mattis
   
Efterlysning programvara till S41 (8 tums disketter) 2019-03-09
Lindestam Bo
   
Lars Fossum intervjuas 1998-08-28
    Lite om Alwac men mera om datorhistoria 2000-02-15
    Elens barndom (Håkan Sterky) 2001-08-21
    Äntligen är IT-ceum invigt 2004-12-10
    Bo Lindestam slog sönder rörfabriken på SRT 2006-04-04
    Ett 50-årsminne från Ulvsunda (SRT) 2006-06-18
    Något om historien bakom husen där Standard Radio & Telefon AB låg 2006-10-10
    Bo Lindestam har verkstadsbilder, 2009-01-02
    Ett minne av Arvid Manell, säkerhetschef 2009-04-30
    Ett minne från det tidiga 1960-talet - Digitalt svep. 2009-06-03
    Något om SRF:s elektronrörstillverkning 2009-07-01
    Minnen av SM Eriksson 2009-07-25
    Christopher Bengtsson (FMV) har avlidit. 2010-08-03
    Barkarbyfastigheten (SRT) 2011-03-31
    Standard Radio i Bromma: Ritkontoret 2011-04-06
    Reklam för ATC 2011-09-19
    Sven Skåraeus höll ett föredrag 1967 2013-09-24
    Vad är detta? Rullboll med pinne? 2014-08-28
    Bok om STRIL 60 från 2011 2014-11-02
    På flykt från Datasaab 2014-12-11
    Det kom ett mejl om "Tyck till om..." 2014-12-18
    Askungen, var är Du och vem var... 2015-07-15
    En vän har gått bort, Tord Jöran Hallberg 2015-09-10
    Gamla funktioner i ny tappning 2015-10-09
    På flykt från Datasaab till Versal och MLT 2015-10-15
    Tidningsurklipp DN Nordväst från 1977 Einar Estreus 2016-01-03
    Tillverkade SRT zonrör? 2016-01-20
    Datorgrafik - Veteranklubben - Lindestam 2017-09-13
    Ett litet avsnitt från en stor bok. 2017-11-15
    Livets nödtorft, TERCAS 2017-11-15
    Vårt liv grodde i Ulvsunda 2017-12-02
    Bo Lindestam skriver om Björn 2019-08-08
Lindgren Kjell-Erik
   
Armé-datalänken skall dokumenteras 2013-12-06
    Radar mm. Lite om rullbollen. 2014-02-02
Lindholm Anders
   
Stockholmsbriggen 1998-12-02
    Vad en rullboll kan ställa till med 2004-11-14
    Stansaabs radarextraktor på engelskt museum 2009-11-13
    Wales, extraktorer, en skröna och REX 2011-10-20
    Många hälsningar från Anders i Skåne 2020-10-21
    Året som gått. En Covid-betraktelse 2021-12-17
Ljuslin Christer
   
Lite om SRT, mera om CERN och resor i Ryssland. 2011-07-26
Lundberg Stigbjörn
   
God fortsättning önskas från F21 Förbandsmuseum (2005)
Lundström Lennart
   
En ansökan från USA 2004-05-25
Lång Arne
   
Foton från mitt arkiv 2015-06-18
Lönnqvist Bengt
   
IT-Gryning: Gästboken har två kommentarer 2007-03-29
Manell Arvid
   
Vad gör du? (Arvid Manell berättar) 1999-09-22
Margery (QRT) Kurt
   
Hej alla jubileums-kryssdeltagare!
Mattsson Lars Göran
   
Ett av våra kvarvarande ledningssystem på Arholma, 2008-11-14
Mejhart Jonas
   
SRT-huset i Vinsta 2013-11-13
Mellberg Kjell
   
Vädersystemet 1966 1997-11-02
    Det stora språnget. STRIL60 / RGC 1998-01-21
Mitchell Ray
   
Tack sa mycket till Standard Radio (Del 1) 2005-12-22
    Tack sa mycket till Standard Radio (Del 2) 2005-12-25
Månsson-Agerlöf Margareta
   
En hälsning från Göteborg, Margareta Månson (fd Agerlöf) 2000-04-26
Mårtensson Leif
   
Leif Mårtensson skriver om årsmötet 2009-01-20
    Titanic - Ett fantastiskt besök 2010-01-01
Möller Jan Kuno
   
5 år på Standard Radio 2007-05-08
Nellgran Lena
   
Med ögon känsliga för grönt 2001-06-12
Nilsson Eskil
   
Mejl från en Veteran i "Österlen" 2002-11-12
Nilsson Jan
   
Ceremonimästaren mässar 2010-01-01
    Välkomna till Årsmötet 16 februari 2010! 2010-01-01
    Frågesport - (spårvagnsresan), här är svaren! 2010-02-15
    Ceremonimästaren Cinderellamässar 2010-04-01
    Ceremonimästaren blir celest och läser i stjärnorna 2010-10-05
    Aktivitet: Gunners Cup 2011-03-16
    Inför höstmötet 2011: Millesgården 2011-10-11
    Höstmöte tisdagen 8 november 2011 2011-11-02
    Så här tar man sig till årsmötet 2012 2012-01-29
    Ulf träffar Janne 2012-04-17
    Gunners Cup igen! 2012-08-31
    Ceremonimästaren pustar ut 2012-10-16
    Inbjudan till höstträff har distribuerats Spårvägsmuseet 2012-10-17
    Per Alarud intervjuas av ceremonimästaren 2014-04-22
    Årsmötesinbjudan på väg Nu: Karta på webben! 2015-01-20
    Vem är denna man - bakom ratten? 2015-04-20
    Höstträff: Nationalmuseum. Gör intresseanmälan nu! 2018-09-20
    Inbjudan till Nationalmuseum 2018 2018-10-24
    Till alla Veteraner som kommer med till Nationalmuseum 2018 2018-11-15
    Ceremonimästaren blickar ett decennium tillbaka 2019-01-31
    Inbjudan årsmöte 2019 2019-02-01
    Presidentens ord 2020-05-06
    Gunnar Wedell uppvaktas 2020-05-06
    Om våra veteraner 2020-05-06
    Presidentens ord 2020-10-21
    Presidentens ord 2021-02-18
    Presidentens ord 2021-10-04
    Presidentens ord 2021-12-17
    Presidentens ord 2022-07-12
    Presidentens ord 2022-12-23
    Ett besök på Nya Spårvägsmuseet 2022-12-23
    Presidentens ord 2023-12-21
    Jubileumsfesten 2023-12-21
    Myntmästaren i verksamhet 2023-12-21
Nilsson Lars G
   
Min väg till Veteranklubben 2008-03-15
Nilsson Monica
   
Viktigast av allt - din hälsa 2000-09-11
Nilsson Per-Åke
   
Från medlemmarna: Absolut Tomt 2001-11-12
    På två hjul igenom Europa 2005-11-14
Nilsson Rune
   
Rune Nilsson skriver om årsmötet 2009-01-20
    EIV. Nostagifilmer från EIV 2010-06-14
    Min historia 2013-02-24
Nordler Hans
   
ICL:s tidiga historia 2000-03-05
Nordstedt Sune
   
Ett besök på Kungliga Biblioteket 2012-10-27
Nordwall Claes
   
Ingvar Persson - Till minne 2014-12-02
Norell Göran
   
Flugan och min far, vem vet mer? 2008-10-06
Norén Angela
   
Jobbminnen Växeltelefonist på Stansaab 2001-04-18
Näsvall Yngve
   
En Alfaskopträff omkring 1980 2017-11-15
Olofsson Bengt
   
RRGC/F en viktig komponent i stril m/60 2013-11-22
Olsson Bertil
   
Wales, extraktorer, en skröna och REX 2011-10-20
    Historien om REX och följdprojektet E90 2011-10-20
Palm Maria
   
Lite minnen från vad som varit 2002-04-16
    Vårkryssningen: Rapport 3 2002-11-12
    Årsmötet den 5 december i Oasen Kista 2003-03-10
    Vi gjorde det igen 2003-08-12
    Absolut kurant 2003-11-10
    Vi fångade dagen 2004-08-16
    Inte bara nostalgi 2004-11-15
    Vårresan med Birka Paradise 2005-11-14
    Vårresan ur Marias perspektiv 2006-08-15
    Skrivandet glädje och vedermödor 2010-10-05
    Maria Palm skriver om höstträffen 2015 2016-01-20
    En diktande Veteran 2017-11-15
Palmgren Bertil
   
Fairchild i slutet på 60-talet 2001-01-16
    Politisk LUFT fart o Värk 2001-07-13
    Politisk LUFT fart o värk 2001-11-12
    En tillbakablick (10 avsnitt) 2002-12-12
    Iakttagelser och upplevelser 2004-04-14
    Äventyr och upplevelser i 1980-talets Ryssland (5 avsnitt) 2004-11-09
    ATC-historia 1964 - 2005 2006-10-03
    Mina 40 års verksamhet i Svensk Dator Tillverkning 2007-12-03
    Bertil Palmgren skriver om årsmötet 2009-01-20
    SM Eriksson, binär multiplikator och digitalt svep. 2009-10-23
    Ett Stansaabsystem från 70-talet 2010-10-26
    År 1990 fick jag en klocka av Bofors Electronics 2014-07-07
Persson Jan
   
Kommer ni ihåg Calle Vedins Alfaskop-klockor? 2001-12-01
    Veteranpoker - Ett annorlunda 20-års-jubileum 2002-04-14
    Alfaskop fortfarande i tjänst (2004) 2004-05-16
    Resultaträkning 2004 2004-11-15
    Hej Jan, vår nye myntmästare 2005-03-15
    PDS Columbia University New York 2005-11-14
    Myntmästaren berättar 2005-11-14
    Columbia University Hospital i New York 2006-03-16
    Ekonomiläget gott 2006-03-16
    Början på slutet av den svenska Alfaskopverksamheten 2006-05-04
    Minnen från jagaren Halland 2006-10-07
    Ekonomisk rapport 2005-2006 2006-11-09
    Riksarkivet Arninge, för intresserade släktforskare 2007-02-27
    Besöken på Arninge (släktforskarintroduktion) 2007-04-03
    Riksarkivet ute i Arninge 2007-05-22
    Ekonomisk rapport 2005-2006 2007-05-22
    Alfaskop Trophy - Key Man Club 2007-05-22
    En aktivitet för medlemmarna 2007-10-10
    Ekonomisk rapport verksamhetsåret 2006-2007 2007-11-13
    Om Bo Jardvall, In Memoriam 2008-07-10
    Ekonomi 2008-09-18
    Ekonomisk Rapport 2009-01-20
    SM Eriksson, insamlade pengar 2009-08-21
    Besök hos Anders Lindholm i Skåne 2009-10-25
    Myntmästaren har ordet 2010-01-01
    Klubbens ekonomi 2010-10-05
    Besök på Medeltidsmuseet 2010-12-12
    Myntmästaren har ordet 2011-01-18
    Måste få dela en kulturupplevelse 2011-01-24
    Besök på Terrakottauställningen 2011-01-25
    Har du en MC i garaget? 2011-03-31
    Ett oväntat besök. 2011-10-13
    INKA-guldskatter i bergrummet 2011-1018
    Ekonomirapport 2011 2012-01-20
    Vinstlista årsmötet 2012 2012-04-17
    Släktforskning i arkivet på Arninge 2012-04-20
    Leif Meijer får ett besök från Veteranklubben 2012-12-19
    Ekonomirapport 2013 2013-01-22
    En påskresa till finska Utö 2013-04-13
    Myntmästaren informerar 2013-04-15
    Jan Persson minns Rune Nilsson 2013-09-16
    Klubben ekonomi 2013 (inkl budget 2014) 2014-01-21
    Bästa Veterankamrater! Vill ni följa med? 2014-01-22
    SAS och Alfaskop 2014-02-25
    Det är trevligt att vara myntmästare 2014-04-22
    Veteranklubben besöker "Så skall det låta" 2014-10-18
    Så skall det låta! 2014-10-23
    Så skall det låta 2015-01-19
    Klubbens ekonomi 2015-01-19
    En resa till Skåne 2015-10-18
    Klubbens ekonomi 2016-01-20
    Veteran nu kulturperson! På Åland! 2016-07-12
    Ett annorlunda museum 2016-07-19
    Jan Persson har gjort en fotobok, släktbok 2016-10-20
    Jan Persson har gjort en släktbok 2016-10-20
    Myntmästaren besöker Hans Thulinsson 2016-11-12
    Ekonomisk slutrapport 2016 2017-01-17
    Myntmästaren rapporterar om klubbens ekonomi 2017-01-17
    Vill du köpa bok om Standard Radio som leverantör? 2017-03-08
    En aktivitet på Bro 2017-06-13
    Myntmästaren i Yellowstone 2017-07-13
    Toppenvinst på jubileumskryssningen i november! 2017 2017-10-14
    Fler toppenvinster på jubileumskryssningen! 2017 2017-10-16
    Äras den som äras bör (Calle Vedin) 2017-11-15
    En veteran fyller 80 år 2017-12-01
    Vårkryssningen 2017 2018-01-12
    Planering av släktforskning för våra veteraner 2018-01-12
    Myntmästaren rapporterar om klubbens ekonomi (2017) 2018-01-12
    A alfa-kringlan 2018-01-12
    Veteranklubbens släktforskning (inbjudan) 2018-01-31
    Klubbens första släktforskarträff 2018-03-22
    Nästa stadsvandring - Slussen den 11 april 2018-03-22
    Vårkryssningen 2018 (förannonsering) 2018-03-22
    Aktivitet: Utställning om E4 Förbifart Stockholm (förannonsering) 2018-03-22
    Capitol-besök 2018-07-16
    Vårkryssningen 2018 2018-10-16
    Nya Slussen, vad är det som pågår? 2018-10-16
    Förbifart Stockholm 2018-10-16
    Ett fängslande boende 2018-10-16
    Släktträff nr 2 2018-10-16
    Årsmötet den 19 februari 2019 2019-01-31
    Nytt mötesrum (för presidiet) 2019-01-31
    Rapport från höstmötet 2019-01-31
    Ekonomisk slutrapport 2018 2019-01-31
    Vilka har betalat för årsmöte/medlemsavgift? 2019 2019-02-08
    Jan Perssons bi-resa 2019-03-28
    Jan Persson berättar vad han gjorde i Gambia 2020-01-27
    Ekonomisk slutrapport 2019 2020-01-27
    Veterankamrater! 2020-07-24
    Ekonomisk slutrapport 2020 2021-02-18
    Traditionell släktforskning och DNA teknik 2021-10-04
    Donation till Veteranklubben alfa 2022-02-21
    Ekonomisk slutrapport 2021 2022-07-12
    Vad hände sedan? 2022-07-12
    Kommer ni ihåg? 2022-12-23
Persson Lars
   
Ålandskryssen 2009 enligt Lars Persson/Lasse P 2009-09-02
    Wales, extraktorer, en skröna och REX 2011-10-20
    Projekten REX/E90/Snowball/CoronaWales 2011-10-20
    En minnesvärd tjänsteresa 2011-10-22
    När vi hamnade i en stor konflikt 2012-03-27
    Från Örebro till Standard Radio & Telefon AB 2013-02-04
    Från Facit till SRT, STANSAAB och Datasaab 2013-02-18
    När vi bjöd A-laget på representation... 2014-01-17
    TERCAS fortsättning som inte blev 2014-02-13
    När jag sålde Gripen till en språklärare i Thailand. 2014-05-15
    TERCAS fortsättning som inte blev av 2017-11-15
Persson P-O
   
Vårkryssningen 2008: Från regn till solsken 2008-09-18
Persson Per-Olof
   
Från kinesiska ormar till franska viner 2000-11-02
    Japaner, japaner … 2000-12-28
    Samba i Rio? 2001-04-02
    Japaner, japaner… 2001-04-18
    Reseskildringar Från kinesiska ormar… 2001-04-18
    Brasilien 2001-08-21
    Teknisk utveckling av Barkarbyfabriken (1) 2002-04-16
    Åter till rötterna i Barkarby 2002-11-12
    Enkätresultatet 2002 2003-01-20
    Enkätresultat 2003-03-10
    Teknisk utveckling av Barkarbyfabriken (2) 2003-03-10
    Vice Presidenten informerar 2003-08-12
    Veteranklubbens arkiv på Företagsminnen uppdaterat 2003-12-17
    Nu blommar körsbärsträden (Resa i Japan) 2004-03-30
    Så jobbade vi i Barkarby 2004-08-16
    Slaget om SKF 2005-03-15
    Båtresa med flyt.(Canal du Midi) 2005-11-14
    Canal du Midi. Båtresa med flyt 2005-11-14
    Kommentar till guldkornet om svensk dataindustri 2006-04-29
    En annan kryssning 2009-09-02
    Åländska semlor och finsk jazzfestival, 2009-09-23
    Besök hos jobbarkompis 2010-10-09
    Från tiden då allt var möjligt (Barkarbyfabriken) 2011-03-10
    Man blir glad 2011-11-23
    Har hälsat på en gammal kompis 2014-12-09
    Bäst att ha broddat! Gå försiktigt! 2015-02-01
Petersson Eron
   
STRIKA-träff 2005-05-04
Petersson Jörgen
   
Alfaskop: Hårdvarugänget på Krossgatan 1979 2016-03-03
Pettersson Kjell
   
Bilder från årsmötet 2001-04-18
    100.000 Alfaskop den 8 april 2006-04-08
    Pytagoras i Norrtälje 2007-02-27
    Bild från årsmötet 1995 2015-11-13
    Minnesord om Einar Gustav Adolf Estréus 2019-11-13
Pettersson Lennart
   
Hjälp! Vad är detta? 2016-04-19
Pettersson Matts
   
Hej Matts Pettersson, vår nye klubbmästare 2005-03-15
    Kinas guldkorn 2005-11-14
    ALFA meets ABBA som Matts Petterson såg det - 1 2014-01-21
    ALFA meets ABBA som Matts Petterson såg det - 2 2014-01-21
    Besök på Östra Station och KTH 2016-01-20
    Besök på Östra Station och KTH, forts 2016-01-20
    Golfintresserad? 2016-05-11
    Polisens ledningscentral 1970-talet 2017-01-22
    Två alfa-veteraner deltog i golftävling på Åland 2019-07-11
    Matts Pettersson 75 år 2020-05-06
    Vad man kan göra för att minimera miljöpåverkan 2020-07-26
Pettersson Åke
   
En av våra "nya" medlemmar: Åke Pettersson 2016-10-21
Qvillberg Sylve
   
Projektet SATS - kärnminne - Facebook 2012-11-29
    Viktigt att äldre hänger med i den digitala autvecklingen 2013-01-22
    Tercas hade champagneglas 2016-08-03
Rahm Stig
   
Min debut (DBU) 2011-08-06
    Min dedut (DBU) 2011-10-11
Ram Stig
   
Det allra hemligaste (Ett SRT-projekt) 2012-08-29
    Stig hittade en rysk bok i sin bokhylla 2012-10-08
    Början på något nytt, då... 2015-04-19
Ranlind Krister
   
Efterlysning: DOS 3.X eller DOS 5.X 2015-06-02
Rolfsson Anders
   
Om Rolf Johansson 2003-11-23
Rynger Göran
   
Vårkryssningen - 1 2010-10-05
    Vårkryssningen - 2 2010-10-05
Rönnlund Jangunnar
   
Intervju med Sune Ekfeldt 1999-11-16
    Slumpen styr 2000-09-04
    Vårkryssningen med Silja Line 2001-04-18
    Höstmötet fredagen 21 september 2001-08-21
    Årsmötet torsdagen 6 dec på Oasen Kista 2001-11-12
    Vårresan 2003 2003-04-13
    Ceremonimästarens reflexioner vid … 2003-08-12
    Historiens vingslag 2003-08-12
Sandgren Anders
   
Minne från Kista-tiden 2013-09-17
    Anders Sandgren minns en instruktion för Alfaskop 2013-10-21
    Hårdvarugänget på Krossgatan 2014-05-22
    Litet mer om järnvägshistoria 2015-02-17
    Aktiviteter för järnvägsintresserade hösten 2021 2021-10-01
Schörling Christer
   
Information om Tercas 2005-05-29
Sehlberg Carl-Göran
   
Carl-Göran Sehlberg besöker museer i SMHA 2020-10-21
Sjöberg Lars
   
Veteraner besökte veteran 2015-06-09
Sjöström Jörgen
   
Mina år inom Svensk dataindustri 2003-03-15
    Till allas vår ”Syster” 2003-04-06
    Det kom ett mejl från Jörgen Sjöström 2009-09-29
    Jörgen Sjöström skickade en nyårshälsning 2013-01-05
    En sommarhälsning från en f.d. medlem i Veteranklubben Alfa 2022-06-13
Skåraeus Sven
   
Astronomi, några reflexioner 2000-04-11
    Astronomi  – några reflexioner 2000-05-03
Spångö Bengt
   
Vår nye skrivare Bengt Spångö 2018-03-22
    Aktivitet: Besök på Ericsson Studio i Kista (Inbjudan) 2018-04-14
    Rapport från Ericsson Studio 17 maj 2018 2018-05-22
    Årsberättelsen 2018 2019-01-31
    Reportage från Ericsson Studio 15 april 2019 2019-04-19
    Lunchträff med Alfaskops hårdvarugäng 2019-05-23
    Filmen med Stefan Blixt föredrag på Vårkryssen 2019-06-15
    Årsberättelse 2019 2020-01-27
    Ett litet museum 2020-05-06
    Rivning pågår! 2020-05-27
    Bengt Spångö berättar om Svedinos 2020-10-21
    Årsberättelse 2020 2021-02-18
    Personaltidningarna vid SRT och Stansaab 2021-10-04
    Alfaskop, föredrag på årsmötet av Göran Rynger 2021-12-17
    GlobalEye, föredrag på årsmötet av Jan Viberg 2021-12-17
    Årsmötesprotokoll 2021-12-17
    Årsmötesprotokoll 2022-07-12
Stelling Lars
   
Veteran skriver på ledarsida i Ny Teknik 1999-06-04
    Några gamla minnen från Brommafabriken 2000-09-04
    Matlagning och fysik 2000-11-14
    Samarbetet SRT-SEL i Stuttgart på 60-talet 2002-04-16
    Minnen av SM Eriksson 2009-07-25
    Jaktflygarna får hjälp att nå målet (SvD-urklipp) 2010-11-21
    Vad alla Veteraner bör veta (hälsovård) 2011-04-30
Sturesson Pia
   
Minnesord om Ann-Karin Gyllfors 2022-09-14
Ståhle Aina
   
Klubbens nya skrivare del 1 2010-10-05
    Klubbens nya skrivare del 2 2010-10-05
    Årsberättelse 2010 (1av2) 2011-01-18
    Årsberättelse 2011 (1av2) 2012-01-20
    Höstmötet på Tekniska Museet, rapport 2013-01-22
    Batteri Arholma. Inte bara Presidenten ... 2013-08-31
    Aktivitet 14 oktober 2015 Anders Hanser 2013-09-14
    Årsberättelse 2013 - 1 2014-01-21
    Årsberättelse 2013 - 2 2014-01-21
    Årsberättelse 2014 Del 2 2015-01-19
    Årsberättelse 2014 Del 1 2015-01-19
    Aina Intervjuar Hans G Wahlberg 2015-01-19
    Ny aktivitet: Gå på New Orleans-jazzkonsert 27 mars 2015-03-14
    Årsberättelse 2104 2016-01-20
    Årsberättelse 2105, forts 2016-01-20
    Aina Ståhle besöker John Wijk i Karlskrona 2016-10-20
    Ett sommarminne från 2014: När John Wijk fick besök 2016-10-21
    Årsberättelse 2016 2017-01-17
    Årsberättelse 2016, forts 2017-01-17
    Årsberättelse 2016, forts 2017-01-17
    Deltagarlista årsmötet 14 februari 2017 2017-03-23
    Veteranklubben Alfa och Anders Hansers Kulturbiograf 2017-11-15
    Vad tror Veteranerna om de närmast 5-10 åren? 2017-11-15
    Årsberättelse 2017 2018-01-12
    Aktivitet: Nya Slussen, vad är det som pågår? (Inbjudan) 2018-03-12
    Ainas sommarland - Estland 2019-01-31
Sundhede Thomas S
   
Skapade ni spel på Alfaskop och liknade terminaler? 2015-03-30
Svensson Kurt
   
En ny medlem, kul ansökan från Kurt Svensson 2013-06-28
Sätterlund Erling
   
Hälsning från Erling Sätterlund 2014-10-10
Sölving Björn
   
Invigning i Barkarby 1964
    Kort företagshistoria: Standard Radio, Stansaab, Datasaab ...
    Våra produkter på museum (lista)
    Nu kan du läsa 20 årgångar av alfa-nytt på webben!
    Invigning i Barkarby 1964
    SRT-Revyn nu på webben
    Bild från konstruktionstest 1964
    En bild på tre flickor (1976) 1976
    A91 Reklamfilm Nokia Data (gjordes för EIS) 1980
    Nokia Data firade 40-, 30- och 20-årsjubilarer (Kista/Linköping) 1991-01-25
    Bilder från Veteranklubbens jubileumsresa 1997 1997-06-10
    Alfaveteranträff i Barkarby 100.000 Alfaskop 1983-04-11 1998-01-18
    Nostalgi 1977: Projektmöte Xerxes (blivande S41) 1998-04-23
    En WEB-administratörs vedermödor 1998-09-23
    Fest på Sheraton 1977: Vilka finns på bilderna? 1999-01-16
    Järfällapresident i internationell styrelse 1999-02-18
    Klubben beskriven i Järfällatidning 1999-06-10
    Från Dagens Nyheter 1999-10-06 Bengt Callermo 70 år 1999-10-06
    Har du svårt att komma in på hemsidan? 1999-11-16
    Persondatorer från Stansaab och EIS: Seven S, Step One, EPC, EPPC (portable) 1999-12-25
    Sifklubbsnostalgi 1978 2000-02-27
    Idag är det 40 år sen jag började på Standard Radio 2000-06-01
    Kommer du ihåg Stefan Blixt? 2000-06-16
    Kommer du ihåg Barbro von Bahr? 2000-06-21
    Mitt första jobb 2000-09-04
    Vi var också med när Alfaskop kom till 2000-11-11
    Doktorsavhandling (1988) på fusionen när Datasaab blev EIS 2000-12-01
    Solvalla: Veteraner och några andra. 2001-06-06
    Sydda Landskap: Veteraner på konstutställning 2001-06-12
    Veteraner lagade mat på Åland 2001-08-23
    Några bilder från en svensexa för Bertil Palmgren och Sune Nordstedt 2001-09-10
    Music Lovers, klubbmöte 2001-10-25 2001-10-25
    Veteraner lagade mat på Åland 2001-11-12
    Virus, brandväggar, hoax och cookies 2001-11-29
    Kommer du ihåg nåt om DS9000 i Stril 2001-12-21
    En julklapp som innehåller text om Stansaab 2001-12-31
    Vad säger Daedalus om Stansaab/Datasaab och en Veteran? 2002-01-15
    En liten rapport från Presidiemötet 2002-02-07 2002-02-10
    Veteranklubbens arkiv: En liten titt.. 2002-04-14
    Ericsson-krönikan har kommit ut 2002-04-28
    Lennart Forselius bjöd på tårta... 2002-05-10
    Lennart Andreasson och Hässelby Museum 2002-09-10
    Årsmötet 2002-12-05 2002-12-05
    Presidiet önskar God Jul och Gott Nytt År 2002-12-13
    Veteraner och IT-ceum 2003-04-11
    Rapport från Veteranklubbens vårkryssning 23-24 maj 2005 2003-05-30
    Rapport från Veteranklubbens vårkryssning 2003 2003-06-09
    IT-ceum - Vad har hänt? 2003-08-12
    Gardenparty i Viby hos jubilerande Veteran 2003-08-17
    Rapport från Höstmötet 2003 (Spritmuseet) 2003-09-02
    Tillbaka där det började. 2003-10-27
    Kvibergs museum 2003-11-03
    Rapport från ett besök i IT-ceums uppsamlingsförråd 2003-11-04
    Årsmötet 2003 2003-12-11
    En Thailandsresa i feb-mars 2004 2004-03-24
    Rapport från ett besök på Arlanda ATC (2 avsnitt) 2004-04-11
    Liten rapport från årsmötet 2004 2004-04-12
    Computer Sweden: Sveriges IT-historia 2004-04-22
    Luftens dirigenter: En bok om RGC och Stril 60 2004-04-30
    Rapport från ett besök på Robot- och Strilmuseum i Arboga 2004-05-26
    Bo Lindenstam citerad i dagens Computer Sweden 2004-06-02
    Rapport från Veteranklubbens vårkryssning 26 maj 2004-06-15
    Rapport från vårkryssningen 26 maj 2004 2004-06-15
    Josef Svedberg och Folkhemmets farkoster 2004-07-02
    Ett besök hemma hos Sture Jansson i Delsbo 2004-07-07
    Veteranerna på fortet 2004-08-21
    Lite text och bilder från höstmötet i "gamla" matsalen i Barkarby 2004-09-16
    En kväll i Flugans tecken 2004-09-28
    Lite om rullbollen och SM Erikssons patent 2004-11-01
    Grupp för datorhistoria bildad 2004-11-19
    Manöverbord RGC finns på museum i Luleå 2004-12-15
    Vi åker till IT-ceum 16 februari 2005-01-20
    Besök på IT-ceum och Flygvapenmuseet Del 1 2005-02-21
    Besök på IT-ceum och Flygvapenmuseet Del 2 2005-03-06
    Lördag den 19 mars införs LFV:s nya system 2005-03-18
    Kommer du ihåg Bengt Asker? 2005-03-31
    Veckotävling som börjar 2005-04-25
    Vår utrustning på Arlanda monteras ner 2005-05-27
    Rapport från vårkryssningen 23-24 maj 2005 2005-05-28
    SAS köpte många Alfaskop redan 1972 2005-08-15
    Svenska Flygvapnets Styrdatasystem, bokanmälan 2005-09-12
    Bilder o text från höstmötet på Långholmen 2005 2005-09-23
    Visst kommer du ihåg Carl-Henrik Blidberg 2005-10-12
    8 Veteraner reste iväg (Toscana) 2005-10-17
    Liten rapport från årsmötet 2005 2005-12-16
    Runstenar och Standard Radio 2005-12-16
    X-presidenten avtackad 2005-12-20
    En gammal grej från Standard Radio (selenlikriktare) 2006-03-21
    Näcken och Stansaab 2006-04-27
    ALFASKOP AB, vad var det? 2006-05-04
    Rapport från vårresan 2006 2006-05-22
    En arbetskamrat har gått bort 2006-06-11
    Veteranklubben ordnar TEKNIKRESA i september 2006-06-13
    Vi breddar Veteranklubbens verksamhet 2006-08-15
    6 Veteraner åkte båt i Wales 2006-09-19
    Rapport från höstmötet 2006 2006-09-28
    Teknikresan 2006 2006-10-02
    Teknikresan 21-23 september 2006 2006-11-09
    Veteranklubben och arkivering av dokument, Företagsminnen 2006-11-27
    Årsmötet 2006 2006-12-16
    Peljdatasystem... Vad kommer DU ihåg? 2007-0-15
    Presidie-kickoff i Lidingö Stadshus 2007-01-18
    LV3-museum 2007-02-27
    IT-gryning - Boken har kommit ut! 2007-03-10
    IT-gryning och gul färg på Alfaskop 2007-03-25
    I dagens Computer Sweden 2007-03-30
    LV3-museum och Pythagoras i Norrtälje 60 bilder 2007-04-04
    Veteranklubbens webb 2007-05-22
    Veckotävlingen på webben 2007-05-22
    Vår teknikhistoria - på webben 2007-05-22
    Vår (teknik)historia - i alfa-nytt - på webben 2007-05-22
    Den bästa kryssningen hittills... 2007-05-26
    Var med och skriv den svenska datorhistorien! 2007-07-18
    Vittnesseminarium (2006) om tidig programmering 2007-08-27
    Thorax-systemet från SRT 2007-09-12
    Sjöhistoriska museet, Tintin och SRT 2007-09-15
    Vernissage hos Veteranen och X-Presidenten 2007-09-16
    Höstfesten 2007 - Alfaskop-utställningen 2007-10-04
    Höstfesten innehöll även ett kort medlemsmöte (2007) 2007-10-06
    En utställningsskärm bortskänkes 2007-10-09
    Jubileumskryssning - rapport från hemsidan 2007-11-13
    Datasaabs Vänner: Medlemsblad nr 4 2007-11-17
    Datasveriges 3 hörnpelare nu definerade. 2007-11-17
    Liten rapport från årsmötet 2007-12-07
    Dag Andersson - Kameliamannen 2007-12-10
    Horisont 2008
    Vittnesseminarium NIBS Ubåtssystem. Del 1 av 3 2008-02-01
    SM Eriksson och rullbollen 2008-03-28
    Ett besök på Tekniska Museet: Rullboll + Tidig flygradar 2008-04-18
    Björns favoritprogram, första, andra och tredje kvällen 2008-05-13
    Ett presidiemöte på Cinderella II (Sandhamn) 2008-06-12
    Lite om halvdansken 2008-08-06
    Solvalla, Vi lärde oss om hästar och spel 2008-09-05
    Höstaktivitet: Solvalla 2008-09-05
    En liten rapport med bl.a höstfesten 2008-09-06
    Filmvisning hos Anders Hanser 2008-09-22
    Runstenar med Curt, en liten rapport 2008-10-10
    Persisk kulturafton, en liten rapport 2008-11-04
    Veteranklubbens arkiv Flytt från Åkersberga till Järfälla, 2008-11-06
    Presidiemöte idag, Många ärenden, bl.a vi byter lokal för årsmötet 2008-11-18
    Kommer du ihåg Roland Lindhé? (Industridesigner) 2008-11-27
    Länktips till teknik o annat 2009-02-05
    Några bilder, texter och videofilmer från årsmötet. 2009-03-01
    Veteranklubben besöker Käppala reningsverk, 2009-04-23
    Klubbens Vårkryss 09 Dag 1 2009-05-21
    Klubbens Vårkryss 09 Dag 2 2009-05-31
    Presidiet i Sandhamn 2009-06-30
    Minnen av SM Eriksson 2009-07-25
    Presidenten lagar våfflor med bensin 2009-08-11
    Presidiet m.fl. "invigde"  Alfaskop/SRT-museum i Barkarby! 2009-09-04
    Filmeftermiddag Anders Hanser 8 oktober 2009-09-22
    Dags för Veteranaktivitet! 2009-09-22
    Tittarstatistik juni-sept 2009 2009-09-30
    Ny aktivitet: Briggen Tre Kronor 2009-10-16
    Höstmötet: Text, bilder, video, 2009-11-01
    TADIS - Ett ovanligt "ATC"-projekt med bara Alfaskop! 2009-11-05
    Gralfaskop, vad var det? 2009-11-06
    Projekt Katja 2009-11-08
    Stansaabs radarextraktor på engelskt museum 2009-11-10
    Intervju med Sven-Olov Pettersson (SOP) 2009-11-16
    Besök på Briggen Tre Kronor 15/11 2009-11-18
    Teknikpryl. Vem vet vad denna använts till? 2009-11-21
    Veteraner - Intervjuer och memoarer 2009-12-05
    Idag är det nästan exakt 71 år sedan SRF bildades! 2009-12-18
    Rolands hobby 2010-01-21
    Nostalgibild från Alfaskop Vällingby 2010-02-16
    Årsmötet 2010 2010-02-19
    Fotoklubben till Birka 2010-04-19
    Vårkryssen 2010 - text - bilder - video 2010-05-31
    Våravslutning Presidiearbetet 2010 2010-06-10
    EIV = EIS svenska försäljningsbolag 2010-06-14
    Nostalgibilder från 2004/2005 2010-06-25
    Klubbens grundare 90 år! 2010-07-02
    Bildarkivet i ny skepnad. Lättare att leta! 2010-08-04
    Veteranklubben VeMVet 2010-08-06
    Dags för filmförevisning: 6 oktober - Anders Hanser. 2010-09-21
    Veteran arrangerar jazzkväll på Berwaldhallen 2010-10-05
    Ett Stansaabsystem från 70-talet( BTL) 2010-10-13
    Stansaab-utrustning har slutat fungera! 2010-11-04
    Idag! Föredrag om SRT Industrihistoria 2010-11-09
    Idag! Föredrag om SRT Industrihistoria 2010-11-09
    Veteran spelar med i Beck-film 2010-11-22
    Vilken enhet har Ingvar Darbäck? 2010-11-25
    Electronics in air defence 2011
    Stillbilder på video med speakerröst (engelska). 2011
    Stansaab PDS 2011
    Presidiet önskar alla läsare Gott Nytt År 2011-01-01
    Va görom i Presidiet? 2011-01-18
    Standard Radio PPI 802 med i svensk premiärfilm 2011-02-13
    Artikel i Järfälla Hembygdsblad (Industrihistoria) 2011-03-07
    Aktivitet:: Teknikresa till IT-Ceum och Flygvapenmuseet, kallelse 2011-03-25
    Veteranklubben Alfa går samman 2011-04-01
    En bild med 33 personer 2011-04-27
    Vår Veteran Kjell Hanson 2011-04-28
    Hedersledamoten 80 år 2011-05-05
    Aktivitet:: Teknikresa till IT-Ceum och Flygvapenmuseet, rapport del 1 2011-05-15
    Vårkryssen 2011, rapport 2011-05-30
    Året var 1959. Tekniska Gymnasiet på Thorildsplan. 2011-06-10
    Aktivitet: Teknikresan till Linköping 28 april 2011 Flygvapenmuseet 2011-06-11
    Glad midsommar till alla Veteraner 2011-06-24
    En artikel om Standard Radio 2011-07-03
    En "artikel" om Standard Radio 2011-07-03
    Janne Boman 75 År 2011-07-06
    Följ med på en svindlande virtuell resa 2011-07-24
    En bok om Nokia 2011-08-15
    Catalinaaffären, spioner och Standard Radio 2011-08-25
    Presidiemöte 2011-10-11 2011-10-11
    Facebook och Veteraner (1av3) 2011-10-11
    Facebook och Veteraner (2av3) 2011-10-11
    Facebook och Veteraner (3av3) 2011-10-11
    Försvarets Historiska Telesamlingar 2011-10-13
    SRT/Alfaskop på museum 2011-10-14
    X-Presidenten 80 år! 2011-11-05
    Höstträffen på Lidingö 2011-11-09
    Webbjobb är inte bara sidor på internet 2012-01-20
    Även på Facebook kommenteras årsmötet 2012-02-10
    Höstträffen 2012 - före - under - efter 2012-02-10
    Årsmötet 2012 Två referat 2012-02-12
    Ett besök hos en Ex-President 2012-03-05
    alfa-nytt byter format 2012-04-01
    Jangunnar startade en diskussion 2012-05-04
    Veteranklubbens jubileumskryss 2012 2012-05-25
    Hårdvarugänget på Krossgatan 2012-07-05
    Myntmästaren har en bisyssla! 2012-07-20
    We couldnt wait for the future 2012-09-18
    Veteranklubbens höstträff 2012 2012-10-18
    Pressrelease inför höstträffen 2012! 2012-11-06
    Tekniska Museet Nördcafé Veteranklubben Alfa 2012-11-18
    Sylve Qvillberg - SvD-omskriven 2012-11-21
    Veteranklubbens webb flyttar och förändras 2012-12-14
    Bildarkiv: Ledningssystem ELPLO 2013-01-03
    Bildarkiv: Ledningssystem Strika 2013-01-03
    Bildarkiv: Ledningssystem ATC 2013-01-03
    Bildarkiv: Ledningssystem Stril 2013-01-03
    Finns Alfaskop verkligen på Nationalmuseum? 2013-01-07
    Alfaskop på Nationalmuseum? 2013-01-07
    Veteranklubbens webb 2013-01-22
    Datasaab, patientdatasystem och exportlicens 2013-02-02
    Årsmötet 2013 Två referat 2013-02-14
    Veteranklubbens webb 2013 2013-04-15
    Jobbarkompisar på lunchträff i Kista 2013-05-15
    Vårkryssen 21-22 maj 2013 2013-06-12
    Trivseleftermiddag. Aktivitet 5 juni 2013. 2013-06-15
    Några veteraner på teknikresa i Ungern 2013-09-27
    Idag postades inbjudan till höstträffen 2014 2013-10-22
    Trivseleftermiddag, Ulvsättra gård 2013-10-22
    Gunnar Kulleskog 90 år 2013-11-02
    Presidiet strävar uppåt! 2013-11-05
    WWW skapades 1993 2013-12-01
    Skicka en julhälsning till Alfa-Veteraner! 2013-12-20
    Idag postades inbjudan till årsmötet 2014 2014-01-21
    Årsmötet 11 februari, lite hjälp efterlyses 2014-01-23
    Årsmötet 2014 Två referat 2014-02-15
    Veteranklubbens VHS-kassetter 2014-03-14
    Nu finns App för Veteranklubben! 2014-04-01
    Inbjudan till Järnvägsmuseet i Nynäshamn 6 maj 2014-04-24
    Besök på Karlbergs Slott 2014-05-13
    Besök på Järnvägsmuseum Nynäshamn 2014-05-16
    Trivseleftermiddag 4 juni. Anmäl dig nu! 2014-05-17
    Vårkryss: Dragning har skett. Uppgradering lyxhytt. 2014-05-20
    Delsbo kyrka.- en veteran 2014-06-29
    Auktion i Delsbo 2014-07-12
    Dokumenten från Delsbo hämtade 2014-07-15
    Klubbens President fyllde 70 år! 2014-09-14
    Kjell Lökensgård hälsar till alla arbetskamrater 2014-09-21
    Presidiemöte idag: Nu aktiviteter o höstmöte! 2014-09-23
    Inbjudan till Robotmuseum och Pansarmuseum 2014-10-01
    Besök på Karlbergs slott 2014-10-16
    Besök på Järnvägsmuseum Nynäshamn 2014-10-16
    Arkivgruppen nu färdig med steg 1 2014-10-22
    Veteraner lagade gourmetmat 2014-11-06
    Besök på Robotmuseum och Pansarmuseum 2014-11-10
    Besöket på Arlanda Kontrollcentral 2014-11-16
    Tyck till om alfa-nytt och webb 2014-12-17
    Besök på Robot- och Pansarmuseum 2015-01-19
    Besök på Arlanda Kontrollcentral 2015-01-19
    Gourmetklubben 2015-01-19
    Arkivgruppen rapporterar 2015-01-21
    Nu finns alla alfa-nytt (1997-2014) på webben 2015-01-29
    När Datasaab blev EIS 2015-02-14
    Årsmötesprotokollet från 2015-02-04 nu justerat 2015-02-18
    Några bilder från Anders-Hanser-bio 2015-02-25 2015-02-27
    Veddesta: Skall Plan 2 rivas? 2015-03-03
    Vårkryss! Igår postades inbjudan till Vårkryss ... 2015-04-21
    Aktivitet söndag 31 maj 13.00-16.00: Gamla Hagalund 2015-05-01
    Gourmetklubben mot nya höjder 2015-05-28
    Video från vårkryssen 2015 Del 1 2015-06-01
    Elinstallation i Härjedalen 2015-07-30
    Säg grattis till presidenten 2015-09-07
    Nördar i veteranklubben? 2015-10-14
    26 veteraner och gäster såg Hanserfilm 2015-10-15
    Inbjudan till höstträffen har distribuerats 2015-10-16
    Klubben som träffas på 35:e året! 2015-10-28
    Höstträffen på Östra Stations restaurang och på KTH 2015-11-18
    Video från 1979 med bilder från RGC 2015-12-14
    En av ex-presidenterna får besök 2015-12-16
    Nu kan du läsa 19 årgångar av alfa-nytt på webben! 2015-12-25
    Va gör´om i Presidiet? 2016-01-20
    Restaurangen på Östra Station 2016-01-20
    Restaurangen på Östra Station, forts 2016-01-20
    Gamla Hagalund, Björn Sölving berättar 2016-01-20
    Vi hette ju ITT Telecommunications AB en viss tid 2016-01-30
    Tre aktiviteter våren 2016, inbjudan 2016-01-31
    Arbetskamrat som gått ur tiden 2016-02-06
    Filmen Horisont nu på Youtube 2016-02-08
    Video från Standard Radio museum i Torsby 2016-02-24
    Lunchträff i Gamla Barkarbyfabriken", kallelse 2016-02-26
    Lunchträffen 1 mars 2016, rapport o bilder 2016-03-02
    Årsmötesprotokoll 2016, ansvarig för alfa-nytt... 2016-03-13
    Lunchmötet 15 mars 2016 i Veddesta, referat 2016-03-18
    Calle, en av klubbens giganter 2016-04-18
    Calle, språkmannen 2016-04-18
    Mina första år på SRT 2016-04-18
    Mina första år på SRT, forts 2016-04-18
    Veteranlunch 2016-03-15 2016-04-18
    Modellen över Gamla Hagalund 2016-04-25
    Lunchmöte nr tre i Barkabyfabriken 2016-05-11
    Vi hälsade på Gunner Christiansen 2016-05-18
    Alfa-veteran har fått Nobelpriset! 2016-05-24
    En skröna om champagneglas i TERCAS 2016-06-10
    Så minns jag Bertil Palmgren 2016-07-16
    Ett vanligt museum, med utrustning från SRT (STRIL) 2016-07-25
    Har läst PG Gyllenhammars memoarer 2016-08-03
    Presidiemöte idag: 2016-08-23
    Veteran seglar med Christan Radich (fd Vindjammer) 2016-08-28
    Besök hemma hos Olle Hagmansson 2016-09-01
    Välkommen på lunchmöte i Barkabyfabriken 2016-09-22
    Lunchmöte i Barkabyfabriken 2016-09-29
    Bilder från RGC (Bocken) 2016-10-03
    Tre sega gubbar! 2016-10-20
    En av våra "nya" medlemmar 2016-10-20
    Vårkryssen 2016, deltagarlista 2016-10-20
    Vårkryssen 2016, minglet och middagen 2016-10-20
    Va gör´om i Presidiet? 2016-10-20
    Vårkryssen 2016, minglet och middagen, forts 2016-10-20
    Allsång och föredrag 2016-10-20
    Allsång och föredrag, forts 2016-10-20
    Lunchträffar i Barkarbyfabriken 2016-10-20
    Presidiemedlemmar besöker Olle Hagmansson 2016-10-20
    Har du inget internet, men vill läsa? 2016-10-20
    Lunchträffen 25 oktober 2016, bilder 2016-10-26
    Va´ gör´om i Presidiet? 2016-1011
    Videospel även på Censor och Alfaskop 2016-11-04
    Klubbens höstträff: 2016 KTH, Östra och Reaktor R1 2016-11-17
    Till minne av QRT 2016-12-06
    Nostalgi från 1959 2017-01-01
    Va gör´om i Presidiet? 2017-01-17
    Våra produkter på museum (Göteborg), forts 2017-01-17
    Klubbens globetrotter nr 1. Lejon = Leif Jonsson 2017-01-17
    Våra produkter på museum (Göteborg) 2017-01-17
    Klubbens höstträff 17/11 KTH Östra Station, forts 2017-01-17
    Klubbens höstträff 17/11 KTH Östra Station 2017-01-17
    Klubbens höstträff 17/11 KTH Östra Station 2017-01-17
    Jubileumsgubbar - Calle - Gunner 2017-01-17
    Kommande jubileumsaktivitet - Riddarhuset 14 mars 2017-01-17
    Barkarbylunchen 21 februari 2017 2017-02-21
    En bild från Riddarhuset 2017-03-14
    Lunchträff i Veddesta. 9 var där 2017-03-21 2017-03-22
    Alla Hjärtans Dag med Barbro Rydberg 2017-03-23
    Rapport från besöket i Riddarhuset 14 mars 2017 2017-03-23
    Rapport från besöket i Riddarhuset 14 mars 2017, forts. 2017-03-23
    Va gör´om i Presidiet? 2017-03-23
    Lars Lundin, vår senaste medlem 2017-03-23
    Bilder från årsmötet 2017 2017-03-23
    Bilder från årsmötet 2017, forts. 2017-03-23
    Christer Lokind berättar om DC-3 och kalla kriget 2017-03-23
    Christer Lokind berättar om DC-3 och kalla kriget, forts. 2017-03-23
    Veteran får rysk medalj 2017-04-01
    Text och bilder från Kungsholmsvandringen 2017-04-10
    Våra produkter på museum 2017-05-17
    Tisdagslunch på Barkarbyfabriken 2017-05-23 2017-05-23
    Carl Bildt och Ericsson PC 2017-06-13
    FHT:s skrift om Försvarselektronik från svenska lev. 2017-08-13
    Höstens jobbarkompisluncher fortsätter 2017-09-11
    Presidiemöte igår. 2017-09-20
    Anmälan Jubileumskryssning 2017-11-15 2017-09-21
    Höstens jobbarkompisluncher startar. 2017-09-22
    Arbetskamratlunch i Veddesta 2017-09-26 2017-09-27
    Lite om Projekt Näcken (ubåtar) 2017-10-10
    Veteran i Afrika hjälper lejon och andra djur 2017 2017-10-25
    Radargruppcentraler under kalla kriget 2017-11-04
    Gunner startade allt 1977 2017-11-15
    Alfaskop på Nationalmuseum 2017-11-15
    Intervju med Jan Boman 2017-11-15
    Intervju med Jan Boman, forts. 2017-11-15
    Intervju med Jan Boman, forts. 2017-11-15
    Våra Presidenter genom tiderna 2017-11-15
    Ljuger Veteranklubbens webb? 2017-11-15
    Var finns fotografier på jubileumsveteranerna? 2017-11-15
    Fotografier på jubileumsveteraner fortsätter… 2017-11-15
    Ledig befattning 2017-11-15
    Vem uppfann Alfaskop? 2017-11-15
    Vill du läsa om projekt, system, produkter? 2017-11-15
    Rapport från jubileumskryssningen 2017 2017-11-19
    Datasaabs Vänner upphör. 2018-02-01
    Släktforskningsträff (Ulvsättra) 2018-02-28
    Klubbens grundare har avlidit 2018-03-06
    Patientdatasystem Stansaab-Journalen feb 1972 2018-03-18
    Vår grundares dödsannons i DN idag 2018-03-18
    Inbjudan vårkryss + senaste alfa-nytt på väg 2018-03-23
    Släktforskningsträff 10 april 2018-04-11
    Ett besök hemma hos Arne Hermansson 2018-04-19
    GDPR - Info från vårkryssen 23 maj 2018 2018-05-25
    GDPR och Veteranklubben Alfa 2018-05-25
    Efterlysning: Filmintresserad veteran sökes 2018-05-29
    VD som ung eller vad jag hittade i Turkiet 2018-06-08
    "Vårt" museum på Jakobsbergs bibliotek borta! 2018-06-12
    Vi minns Olle Grahn 2018-07-17
    Programmering enligt Stansaab Journalen nov. 1972 2018-08-01
    Nu börjar höstens tisdagsluncher 2018 2018-08-16
    Stämningsfull begravning av Henry 2018-09-21
    Besök hemma hos en veteran (Arne Hermansson) 2018-10-16
    Klubbens åldersveteran fyller 95! 2018-10-19
    Manöverbord i RGC, aldrig sett förut. Nu löst. 2019-01-24
    Våra grejor på fd IT-Ceum 2019-01-29
    U137 gav artikel om "Datasaab-affären" 2019-02-27
    TERCAS-bilder från 2012 (rysk-engelsk tidning) 2019-03-02
    Här finns alla omskrivna veteraner och arbetskamrater 2019-03-07
    Alla arbetskamrater som gått ur tiden 2019-03-10
    Valborgslunch med grabbarna på Grabbarnas 2019-05-01
    Efter 24 år lämnar jag nu över skötseln av webben! 2019-05-24
Tekniska Museet
   
SM Erikssons memoarer 2009-09-05
Thorell Gudmund
   
Jag hade en underlig dröm 2003-11-28
Thulinsson mfl Hans
   
Till minne av Sune Nordstedt 2014-03-12
Tolvgård Arne
   
SRT:s verksamhet - Miljöpåverkan 2002-10-01
    Kemilaboratoriet i Barkarby 2002-10-01
    En nostalgitripp till kemilaboratoriet 2009-03-13
    Från kemilaboratoriet 1981 2010-02-14
    Kemilaboratoriet på 60-talet i Barkarby 2012-03-12
Vedin Calle
   
Nyheter från presidiemötet 1997-01-28 1997-01-28
    Från presidiemötet 1997-02-17 1997-02-17
    Arbetsgruppen för HISTORIK rapporterar 1997-03-10
    Redaktionskommitén upplöst 1997-04-22
    Det blev en tidning 1997-05-14
    Rapport från Jubileumsresan 14 maj 1997 1997-05-16
    Klubbens höstmöte onsdagen 24 september 1997 1997-09-24
    Rapport från klubbens höstmöte onsdagen 24 september 1997 1997-09-25
    Medlemsantalet 1997-12-03
    Kjell Mellberg är inte bara ... 1997-12-12
    För 15 år sedan var det 15 år sedan! 1998-05-13
    Domäner och Östen 1998-05-13
    Senaste webnytt 1998-05-13
    Missat poängen 1998-12-02
    Dagens vitsmakare 1998-12-02
    Medlemsantalet 1998-12-02
    Nya medlemmar 1998-12-02
    Guns första... 1999-01-13
    Guns första riktiga Presidiemöte 1999-01-20
    Medlemsläget 1999-05-19
    Enkätsvaren 1999-05-21
    Medlemsläget 1999-09-22
    Klubbens ändamål 1999-10-17
    Intervju med Sven Skåraeus 1999-11-16
    Vad döljer sig bakom SM:s panna? 1999-12-22
    Medlemmarna och e-mail 2000-03-02
    Hon kom, körde med oss och försvann 2000-04-03
    Medlemsläget 2000-04-11
    Medlemsavgiften 2000-04-11
    Kort rapport från Presidiemötet 9 maj 2000 2000-05-10
    Höstens kalendarium 2000-09-04
    Medlemsläget 2000-09-04
    En kanalresa i september 2000 2000-09-30
    Kort rapport från presidiemötet (2000-10-19) 2000-10-23
    Vi var också med när Alfaskop kom till 2000-11-11
    Canal du Midi 2000-11-14
    Medlemsläget 2000-11-14
    Kalendarium år 2001 2000-11-14
    Calle Vedin har läst en artikel i DN om 30-talister 2001-01-26
    Medlemsläget 2001-04-18
    Tysta, snälla och välanpassade. 30-talister… 2001-04-18
    Årsmötet 2001-04-18
    Senaste nytt! (Buggkurs) 2001-04-18
    Sponsorer 2001-04-18
    Kalendarium år 2001 2001-04-18
    Historia: En kille passerade... 2001-08-21
    Kalendariet 2001-08-21
    Medlemsräknaren 2001-08-21
    Tillägg till rapport från vårkryssningen 2001-08-21
    Sponsorer 2001-08-21
    Ur arkivet (för 20 år sen) 2001-08-21
    Bilder från höstmötet (färg) 2000 2001-08-21
    Sponsorer 2001-11-12
    Politisk LUFT… (red:s tillägg) 2001-11-12
    Kalendariet 2001-11-12
    Medlemsräknaren 2001-11-12
    Personuppgiftslagen (Pul) 2001-11-12
    Tillägg till rapport från höstmötet 2001-11-12
    Från medlemmarna: Varför Medlem? 2001-11-12
    Veteraner tog tid i mål (Gotland Runt 2002) 2001-11-12
    Bilder från höstmötet (färg) 2001-11-12
    Stansaab: Till lands, till sjöss … 2002-02-12
    Ture Mölleberg 2002-02-27
    Intervju med Ture Mölleberg 2002-04-16
    Jubileumsnummer 2002: förstasidan 2002-04-16
    Jubileumsnummer 2002: medlemsbilder 2002-04-16
    Veteranklubben Alfa 2002-04-16
    Veteranklubben Alfa (hemsidan) 2002-04-16
    Kalendariet 2002 2002-04-16
    Medlemsräknaren 2002-04-16
    Välkommen till Vårträffen 2002! 2002-04-16
    Varje år åker Presidiet till Calle Vedins stuga i Sandhamn 2002-11-04
    Kalendariet 2002-11-12
    Medlemsräknaren 2002-11-12
    Personalmatsalen på Stansaab 2002-11-12
    Jubileumsfesten i september 2002 (Färgbilder) 2002-11-12
    Roligt! (Sponsorbidrag) 2002-11-12
    Lustigt! (Ställa upp med veteranbil) 2002-11-12
    Veteranklubbens hemsida på internet 2002-11-12
    Sponsorer 2002-11-12
    Så till dagens teknik 2002-11-12
    Jubileumsfesten, vad några deltagare tyckte 2002-11-12
    Vårkryssningen i maj 2002 (2) 2002-11-12
    Jobbigt! (Anmälningsavgiften) 2002-11-12
    Subventionerade möten? 2002-11-12
    Alfaskop dataskärmterminal (3100) 2003-03-10
    Kommer ni ihåg det gamla skära IM:et? 2003-03-10
    Dunkan och Shinkan (SM utan manus) 2003-03-10
    Medlemsräknaren 2003-03-10
    Kalendariet 3003 2003-03-10
    Annonser från sponsorer, tack! 2003-03-10
    Polisens dataskärmar ger snabba besked 2003-03-10
    Kommer ni ihåg Maggis gubbar? 2003-03-10
    Alfaskop Dataterminal 2003-03-10
    88 medlemmar kom till årsmötet 2003-03-10
    Vårkryssningen i maj 2003 (1) 2003-08-12
    Festprissar 2003-08-12
    Frågesportens 13 frågor (på vårkryssningen) 2003-08-12
    Klubbnytt 2003-08-12
    Sponsorer 2003-08-12
    Rapport från vida världen 2003-09-20
    Höstmötet 2003, bilder 2003-11-10
    Klubbnytt 2003-11-10
    Korrekt tryck i hemmiljö 2003-11-10
    Årsmötet, några utdrag (2004) 2004-04-19
    Bilder från årsmötet 2004-04-19
    Medlemsantalet 2004-04-19
    På vårmötet 2004 får du veta mer om IT-ceum 2004-04-19
    Medlemslogg 2003 2004-04-19
    Sponsorer 2004-04-19
    Bilder från vårkryssningen 2004 2004-08-16
    Sponsorer 2004-08-16
    Revidering av klubbens stadgarllll 2004-11-15
    Årsmöte 2004 Dagordning 2004-11-15
    Sponsorer 2004-11-15
    Sponsorer 2005-03-15
    Medlemslogg 2005-03-15
    Veteranen Göran Wallin har seglat vidare 2005-10-19
    Sponsorer 2005-11-14
    Skål för vårkryssningen 2005-11-14
    Medlemslogg 2005-11-14
    Kom till årsmötet 2005-11-14
    Leif Martensson och Eron Pettersson var … 2005-11-14
    Bilder från årsmötet 2005 2006-03-16
    Calle intervjuar Göte Wiklund 2006-03-16
    Karl-Erik Elfgren. Föga anade vi… 2006-03-16
    Veteran flyger till NY på fällstol 2006-03-16
    Medlemslogg 2006-03-16
    Sponsorer 2006-03-16
    Äntligen (2 nya hedersmedlemmar) 2006-03-16
    En till gammal grej från Standard Radio (batteriladdare) 2006-03-22
    Bilder från vårkryssen 16 maj 2005 2006-08-15
    Medlemslogg 2006-08-15
    Sponsorer 2006-08-15
    Varför en veteranklubb? 2006-08-15
    Medlemsantalet 2006-08-15
    Höstfesten 2006 i gamla Barkarbyfabriken 2006-11-09
    Bilder från höstfesten 2006 i Barkarby 2006-11-09
    Årsberättelse 2006 2006-11-09
    Nostalgi 1976 2006-11-09
    Nostalgi 1981 2006-11-09
    Nostalgi 1964 (Thom Jaxhagen) 2006-11-09
    Jubileumsåret 2007 2006-11-09
    Nostalgi 1955 (Alpens ros) 2006-11-09
    Medlemslogg 2006-11-09
    Nostalgi 1976 (Per Heribertsson) 2006-11-09
    Sponsorer 2006-11-09
    Väkommen till årsmötet 2006 2006-11-09
    Veteranklubbens utveckling från 1978-2007 2007-05-22
    Presidiet från 1977 till 2007 2007-05-22
    Årsmötet den 6 dec 2006 (bilder) 2007-05-22
    QRT dvs Kurt Margery (fd Lindquist) intervjuas 2007-05-22
    Gunnar Wedell intervjuas av redaktören 2007-05-22
    Presidiets KICK-OFF 2007-05-22
    Klubbinformation, medlemsutvecklingen sedan 1978 2007-05-22
    Stort tack till Veteranklubbens sponsorer 2007-05-22
    En intressant länk (ungefär sekundärradar) 2007-06-19
    SM Eriksson tackar för uppvaktning 2007-10-19
    Calle Vedin intervjuar Kurt QRT Margery 2007-11-13
    QRT dvs Kurt Margery (fd Lindquist) intervjuas II 2007-11-13
    Jubileumskryssningen maj 2007, 79 veteraner var med 2007-11-13
    Veteranklubben 30 år och Alfaskop 40 år 2007-11-13
    Höstmötet 2007, bilder 2007-11-13
    Dagordning vid årsmötet 5 dec 2007 2007-11-13
    Medlemsantalet 071101 2007-11-13
    Veteranklubben Alfas sponsorer 2007-11-13
    Idag är vi 323 medlemmar 2008-04-07
    Bilder fr årsmötet 2007 Nordic Forum 2008-04-07
    Förändringar av medlemsantal 2008-04-07
    Rättelse alfa-nytt nr 2 2008-04-07
    Veteranklubben Alfas sponsorer. Vi tackar 2008-04-07
    60 medlemmar på årsmötet, lista 2008-04-07
    Stadgeändring, ekonomiskt år 2008-04-07
    Idag är vi 328 medlemmar 2008-09-18
    Gamla Stötars Lunch 2008-09-18
    Göte Wiklund uppvaktades 2008-09-18
    Deltagare vårkryssningen 2008-09-18
    Onsdagens program 2008-09-18
    Vårkryssningen 2008 Bilder 2008-09-18
    Bakgrunden till GSL? 2008-09-18
    Förändringar i Veteranklubban Alfas medlemsmatrikel 2008-09-18
    Veteranklubben Alfas sponsorer. Vi tackar! 2008-09-18
    Idag är vi 328 medlemmar 2009-01-20
    Vilken Veteranhöst 2009-01-20
    Höstmötet 2008 bilder 2009-01-20
    Deltagarlista årsmötet 2009-01-20
    Anders Hanser 16 september 2009-01-20
    Solvalla 3 september 2009-01-20
    Persisk kulturafton 15 oktober 2009-01-20
    Runstenar 1 oktober 2009-01-20
    Vi blickar bakåt! 2009-01-20
    Vi blickar framåt! 2009-01-20
    Vårkryssningsstatistik 2009-01-20
    Förändringar i Veteranklubben Alfas medlemsmatrikel 2009-01-20
    Vi tackar våra sponsorer 2009-01-20
    AIS - flygrörelser, och även marina rörelser 2009-02-05
    Arvid Manell har lämnat oss 2009-03-28
    Idag är vi 317 medlemmar 2009-09-02
    Bilder Ålandskryssen Ottos bord 2009-09-02
    Bilder Ålandskryssen Rolfs bord 2009-09-02
    Bilder Ålandskryssen Johns bord 2009-09-02
    Bilder Ålandskryssen Jan Nilssons bord 2009-09-02
    Bilder Ålandskryssen Sven-Åkes bord 2009-09-02
    Bilder Ålandskryssen Jangunnars bord 2009-09-02
    Bilder Ålandskryssen Tommys bord 2009-09-02
    Bilder Ålandskryssen Björns bord 2009-09-02
    Bilder Ålandskryssen Jan Perssons bord 2009-09-02
    Deltagarförteckning 48 medlemmar med 23 gäster 2009-09-02
    Ytterligare några bilder från Ålandskryssningen 2008 2009-09-02
    Förändriingar i Veteranklubben Alfas medlemsmatrikel 2009-09-02
    Vi tackar våra sponsorer 2009-09-02
    En annan kryssning, sammanfattning 2009-09-02
    Valberedningens förslag 2010 2010-01-01
    Förändingar i Veteranklubben Alfas medlemsmatrikel 2010-01-01
    Årsberättelse 2009 - 3 2010-01-01
    Årsberättelse 2009 - 2 2010-01-01
    Årsberättelse 2009 - 1 2010-01-01
    Spårvagnskryssningen - 1 2010-01-01
    Spårvagnskryssningen - 2 2010-01-01
    Dagordningen för årsmötet 2010 2010-01-01
    Arkivlokal 2010-01-01
    Det blev ingen intervju! 2010-01-01
    Deltagarlista höstträff 2010-01-01
    Blå Porten 2010-01-01
    Skansenakvariet 2010-01-01
    Årsmötet på Kista Entré 16 februari 2010 2010-04-01
    Veteraner som lämnat oss 2010-10-05
    Veteranklubben nuvarande presidium 2010-10-05
    Grattis Gunner! 2010-10-05
    Deltagarlista - bordsplacering - del 1 2010-10-05
    Klubbens grundare Gunner Christiansen 90 år 2010-10-05
    Deltagarlista - bordsplacering - del 2 2010-10-05
    Deltagarlista höstträffen 2011-01-18
    Här är dagens Presidium 2011-01-18
    Dagordning årsmöte 2011 2011-01-18
    Presidiejulbilder 2006 2008 2009 2011-01-18
    Välkomna till vårkryssningen 2011 2011-01-18
    President Rolf Karsvall fyllde 70 2011-04-12
    Uppvaktningen av 70-åringen Rolf Karsvall 2011-04-12
    Från Veteranklubbens årsmöte 2010 2011-04-12
    Bilder på årsmötesdeltagare 2011 (1av5) 2011-04-12
    Bilder på årsmötesdeltagare 2011 (2av5) 2011-04-12
    Bilder på årsmötesdeltagare 2011 (3av5) 2011-04-12
    Bilder på årsmötesdeltagare 2011 (4av5) 2011-04-12
    Bilder på årsmötesdeltagare 2011 (5av5) 2011-04-12
    Nya Veteraner på årsmötet: Bengt Olsson Hans Borgström 2011-04-12
    Vi blir äldre 2011-04-12
    Vi är nu 299 Veteraner 2011-04-12
    Hej alla 297 medlemmar 2011-10-11
    Kjell Hansson Alfaveteran 1987 2011-10-11
    Bilder från vårkryssen 2011 (1av5) 2011-10-11
    Bilder från vårkryssen 2011 (2av5) 2011-10-11
    Bilder från vårkryssen 2011 (3av5) 2011-10-11
    Bilder från vårkryssen 2011 (4av3) 2011-10-11
    Bilder från vårkryssen 2011 (5av5) 2011-10-11
    Deltagarlista vårkryssen 2011 2011-10-11
    Ceremonimästaren 70 år 2012-01-20
    Bilder från middagen på Foresta (1av4) 2012-01-20
    Bilder från middagen på Foresta (2av4) 2012-01-20
    Bilder från middagen på Foresta (3av4) 2012-01-20
    Bilder från middagen på Foresta (4av4) 2012-01-20
    Dagordning årsmöte 2012 2012-01-20
    Vår Veteran Kaj Jakobsson får Kungl medalj 2012-01-20
    Årsmötet i Amorinasalen blev mycket lyckat 2012-04-17
    Bilder från årsmötet 2012 (1av2) 2012-04-17
    Bilder från årsmötet 2012 (1av2) 2012-04-17
    69 deltagare vid årsmötet 2012 2012-04-17
    Vi är nu 288 Veteraner 2012-04-17
    Jubileumskryssningen 2012 2012-10-16
    Deltagarlista Jubileumskryssning 2012 2012-10-16
    Bilder från Jubileumskryssning 2012 (1av6) 2012-10-16
    Bilder från Jubileumskryssning 2012 (2av6) 2012-10-16
    Bilder från Jubileumskryssning 2012 (3av6) 2012-10-16
    Bilder från Jubileumskryssning 2012 (4av6) 2012-10-16
    Bilder från Jubileumskryssning 2012 (5av6) 2012-10-16
    Bilder från Jubileumskryssning 2012 (6av6) 2012-10-16
    50 år på Ericsson(!) 2012-10-16
    Va görom i Presidiet? 2012-10-16
    Hej alla 287 medlemmar! 2013-01-22
    Några som träffades på Tekniska Museet 25 okt 2012 2013-01-22
    Höstmötet på Tekniska Museet, deltagare 2013-01-22
    Vi började med en liten enkel nördmåltid 2013-01-22
    Va görom i Presidiet? 2013-01-22
    Årsberättelse 2012 - förkortad version 2013-01-22
    Årsberättelse 2012 (forts) Medlemsaktiviteter 2013-01-22
    Dagordning, valberedningens förslag årsmöte 2013 2013-01-22
    Lite presidiehistoria, medlemsläget 2013-01-22
    Sven-Åke Jidenius, ny President 2013-04-15
    Vi som var med på årsmötet 2013 2013-04-15
    Mingel på årsmötet, bilder 1 2013-04-15
    Mingel på årsmötet, bilder 2 2013-04-15
    Årsmötet 2013, bilder 1 2013-04-15
    Årsmötet 2013, bilder 2 2013-04-15
    Presidiesammansättning 2013-04-15
    Senaste nytt från GASVERKET 2013-07-02
    Calle har läst MEDVIND 2013-07-09
    Tema kryssning. Göran Rynger vann resa. 2013-10-22
    Vårkryssningen 2013, deltagarlista 2013-10-22
    Vårkryssningen 2013, bilder 2013-10-22
    Vårkryssningen 2013, Gert Jönelid berättar 2013-10-22
    Va görom i Presidiet? 2013-10-22
    Veteran på bild i Lidingö Tidning 2013-11-29
    Årsmötet Elektrum 1996, bilder 2013-12-01
    Årsmötet Elektrum 1996, underhållning 2013-12-01
    Årsmötet Elektrum 1996, många deltagare 2013-12-01
    Alfa möter Abba 2014-01-21
    Deltagarlista Abba-museet 2014-01-21
    Bilder höstträffen Abba - 1 2014-01-21
    Bilder höstträffen Abba - 2 2014-01-21
    Efter Abba - middag på Blå Porten 2014-01-21
    Dagordning årsmötet 2014 - Valberedning 2014-01-21
    Gunnar Kulleskog 90 år 2014-01-21
    Medlemsförändringar 2014-01-21
    Va görom i Presidiet? 2014-01-21
    Hej alla 269 medlemmar! 2014-04-22
    68 kom till årsmötet 2014 2014-04-22
    Mingel - Bilder från årsmötet 2014 - 1 2014-04-22
    Årsmötesförhandlingarna 2014 - 1 2014-04-22
    Årsmötesförhandlingarna 2014 - 2 2014-04-22
    Buffén årsmötet 2014 2014-04-22
    Alfacatering gjorde ett jättejobb 2014-04-22
    Medlemsförändringar 2014-04-22
    Tidningshistoria (om alfa-nytt) 2014-04-22
    Grabbseglingen 1972 2014-07-20
    EIS i Åre en kall helg 1985 2014-07-23
    Va görom i Presidiet? 2014-10-16
    Hej alla medlemmar 2014-10-16
    Lycklig vinnare i lottdragningen 2014-10-16
    Deltagare vid vårkryssen 2014-10-16
    Bilder från vårkryssen 2014 2014-10-16
    Gamlingarna på vårkryssen 2014 2014-10-16
    Presidiemötet 3 juni 2014-10-16
    Medlemsförändringar 2014-10-16
    Va gör´om i Presidiet 2015-01-19
    Bilder från höstmötet 2014 på Spårvägsmuseet Del 2 2015-01-19
    Bilder från höstmötet 2014 på Spårvägsmuseet Del 1 2015-01-19
    Snart årsmöte 2015-01-19
    Årsmötet 2015 deltagarlista 2015-04-20
    Årsmötet 2015 bilder Del 1 2015-04-20
    Årsmötet 2015 bilder Del 2 2015-04-20
    Årsmötet 2015 Hedersmedlemmar diplom 2015-04-20
    Årsmötet 2015 bilder Del 3 2015-04-20
    Årsmötet 2015 bilder Del 4 2015-04-20
    Årsmötet 2015 bilder Del 5 2015-04-20
    Årsmötet 2015 bilder Del 6 2015-04-20
    SRT-revyn - Känner du igen arbetskamraterna 2015-04-20
    Vi var också med på årsmötet 2015 2015-04-20
    Nya hedersmedlemmar 2015-04-20
    Från Stansaab-Journalen 1973 del 2 2015-10-15
    Bilder från kryssningen 2015 del 4 2015-10-15
    Bilder från kryssningen 2015 del 1 2015-10-15
    Bilder från kryssningen 2015 del 2 2015-10-15
    Bilder från kryssningen 2015 del 3 2015-10-15
    Vårkryssningen 2015 - Två nya medlemmar var med 2015-10-15
    Från Stansaab-Journalen 1973 del 1 2015-10-15
    Bilder från kryssningen 2015 del 5 2015-10-15
    Bilder från kryssningen 2015 del 6 2015-10-15
    Lycklig vinnare i lottdragningen - Jangunnar 2015-10-15
    Kryssning 2015 Deltagarlista 2015-10-15
    Grattis alla härliga kvinnor i klubben... 2016-03-08
Vänman Ingvar
   
Inte vinner presidiet alla gånger! 2017-02-22
    Vår nye Ceremonimästare Ingvar Vänman 2019-03-28
Wahlsted Jan Kenneth
   
Varför jag sökte medlemskap i Veteranklubben Alfa 2007-05-22
    Aluminiumfoliet som förändrade allt 2007-05-22
    Segelbåten är frihetens instrument 2007-05-22
Wallén Göran
   
Ett äventyr i Öst med Alfaskop 2007-10-22
    Veteranen Göran Wallén puffar ... 2015-04-20
    Veteranen Göran Wallén puffar ... 2016-04-24
Wallin Göran
   
Pionjärtiden Göran Wallin minns 2003-11-10
    Göran Wallin skrev om pionjärtiden 2005-11-06
Wallin Per-Åke
   
Medlemsantalet 1998-09-23
    Möten 1998-09-23
    Nya medlemmar 1998-09-23
    Kom med som sponsor åt Veteranklubben! 1998-09-23
    Några aforismer från Division Alfaskop 1998-09-23
    Sponsorer 1998-12-02
    Sponsorer 1999-05-19
    Sponsorer 1999-09-22
    Winterrapporten 1999-11-16
    Presidiehistorik 1999-11-16
    Sponsorer 1999-11-16
    Vårmötet 19 maj 2000-04-11
    Presentation av presidiet 2000-04-11
    Sponsorer 2000-04-11
    Gunner Christansen 80 år 2000-09-04
    Sponsorer 2000-09-04
    Nytt nummer av alfa-nytt distribueras tisdag den 14 november 2000-11-08
    Sponsorer 2000-11-14
Wedell Gunnar
   
Alfa-nytt, Meningen med Alfa-nytt 1997-05-14
    Medlemsantalet 1997-05-14
    Obs! Mötesbeslut tas under resan 1997-05-14
    Ursprungsveteraner 1997-05-14
    Fotoklubben finns inte mer 1997-05-14
    Frimärksinsamling 1997-05-14
    Den lille vitsmakaren 1997-05-14
    Möten 1997-05-14
    Snabba ryck (snabbhetspremie) 1997-05-14
    Sponsorer 1997-05-14
    Trevligt ombord 1997-05-14
    Från vårmötesprotokollet 1997-09-24
    Medlemsantalet 1997-09-24
    Nya medlemmar 1997-09-24
    Planerade möten 1997-09-24
    Snabbhetspremie 1997-09-24
    Gamla tidningsklipp 1997-09-24
    Kjell Mellberg - Vitsmakare 1997-09-24
    Senaste webnytt 1997-09-24
    Sponsorer 1997-09-24
    Veteranklubbens arkiv 1997-09-24
    Våra sponsorer 1997-09-24
    Höstmötet 1997-12-03
    Möten 1997-12-03
    Nya medlemmar 1997-12-03
    Snabbhetspremie 1997-12-03
    Förtjänsttecken 1997-12-03
    Jubilar (SM Eriksson) 1997-12-03
    Presidieinstruktioner 1997-12-03
    Kommer du ihåg Datasaab J-Nytt (Alfaskop) 1997-12-03
    Sponsorer 1997-12-03
    Föregående möte 1998-05-13
    Nya medlemmar 1998-05-13
    Bortgångna medlemmar 1998-05-13
    Medlemsantalet 1998-05-13
    Möten 1998-05-13
    Snabbhetspremie 1998-05-13
    Deltagare vårmötet den 12 maj 1998 1998-05-13
    Millenniejubilarer 2000-01-04
    Milenniejubilarer (Anna-Lisa Blom och Arvid Manell) 2000-04-11
    Stansaab-andan 2000-09-04
    Svensk dataindustri i begynnelsen 2000-09-30
    Svensk dataindustri i begynnelsen (a) 2000-11-14
    Ett inlägg med anledning av Calles notis om 30-talisterna 2001-02-11
    30-talister och välfärd (Gunnars uppväxt) 2001-08-21
    Putte, du var min ögonsten... 2001-12-12
    Den ärorika revolutionen 1956 2001-12-16
    Fd VD för Stansaab 2002-04-16
    Från matematikmaskin till IT 2007-08-29
    Gunnar Wedell intervjuar alfa-nytt-redaktören 2009-01-20
    Runa över SM Eriksson i DN/SVD 2009-09-19
    Datasaab i utrikespolitiken 2012-03-10
    Tack för uppvaktningen på min 90-årsdag! 2020-05-08
Wergeni Göran
   
Vad händer på luftis? 2002-12-22
    Så gick det för mig efter FFV 2013-05-01
Westlinder Stig
   
Censor 932s fortsatta liv och leverne 1999-03-16
Wijk John
   
Klubbens dokument i säkert förvar 1997-05-14
    Myntmästaren har ordet 1997-05-14
    Myntmästaren har ordet 1997-09-24
    Myntmästaren har ordet 1997-12-03
    Veteranklubben Alfa - Ett exempel att följa 1997-12-03
    Limerick (en eller flera) 1998-05-13
    Myntmästaren har ordet 1998-05-13
    Myntmästaren har ordet 1998-09-23
    Limerick (en eller flera) 1998-09-23
    Limerick (en eller flera) 1998-12-02
    Myntmästaren har ordet 1998-12-02
    Limerick (en eller flera) 1999-05-19
    Myntmästaren har ordet 1999-05-19
    Besök Veteranklubbens arkiv i Hammarbyhamnen 1999-05-19
    Myntmästaren har ordet 1999-09-22
    Limerick (en eller flera) 1999-09-22
    Klubbens arkiv 1999-10-15
    Limerick (en eller flera) 1999-11-16
    Klubbens arkiv 1999-11-16
    Ekonomisk rapport 1999-11-16
    Limerick (en eller flera) 2000-04-11
    Limerick (en eller flera) 2000-09-04
    Limerick (en eller flera) 2000-11-14
    Limerick (en eller flera) 2001-04-18
    Limerick (en eller flera) 2001-08-21
    Limerick (en eller flera) 2001-11-12
    Limerick (en eller flera) 2002-04-16
    Limerick (en eller flera) 2002-04-16
    Limerick (en eller flera) 2002-11-12
    Är man medlem och dessutom Hedersmedlem… 2005-03-15
    Tänkärvd länsing 2005-11-14
    När livet… syltburken och ölet… 2006-03-16
    En hälsning från Karlskrona 2012-01-05
    Vårkryss: John Wijk kommer ända från Karlskrona 2015-04-24
    John Wijk tackar för Veteranklubbens grattis.. 2016-04-26
    Hela fabriken i Berns Salonger 2016-10-20
    Hela fabriken på Berns Salonger 2016-10-21
    Året var 2008: Gamla Stötars Lunch 2016-12-16
    John Wijk läser Blekinge läns tidning (Strika) 2018-04-26
Wiklund Göte
   
S41 1983 SEMKO - Ergonomi 1999-03-01
    Dator på jobbet, en dag 1987 2005-12-15
    Min "fadäs" i Hong Kong. 2006-03-07
    Från EIS-tiden. SEMCO tar lärdom… 2006-03-16
    En kul historia ur verkliga livet 2006-08-15
    Nu börjar Veteranklubbens aktiviteter 2007-03-03
    Rapport från Årsmötet 2006 2007-05-22
    Episoder - Göte minns 2007-05-22
    Kontroll av SÄPO 2007-05-22
    Lite mer detaljer från Jubileumsresan 2007 2007-06-01
    Göte Wiklund sammanfattar lite Alfaskop-historia 2007-09-24
    Min karriär inom musiken 2007-09-24
    Nordic Forum Konferenscenter.Här hade vi vårt årsmöte 2008-04-07
    Vårresan 2008 med Veteranklubben Alfa 2008-05-28
    Idag är det ett år sen Göte lämnade oss 2010-11-19
Winter Rune
   
Från medlemmarna 1997-09-24
    Från medlemmarna 1998-05-13
    Från medlemmarna 1998-09-23
    Höstmötet 23 september 1998-12-02
    Från medlemmarna 1999-05-19
    Från medlemmarna 1999-09-22
    Winter-minnen 1999-09-22
    Från medlemmarna 2000-04-11
    Vårkryssningen 19 maj 2000 2000-05-21
    Minnen från några tjänsteresor 2000-05-21
    Vårkryssningen 19 maj 2000-09-04
    Min hobby 2000-09-04
    Millesgården Lite information före vårt höstmöte 2000-09-04
    Höstmötet på Lidingön 2000-11-14
    Boken "Att koka soppa på fysik" 2000-12-04
    Rapport från årsmötet 2000 2000-12-08
    Rävjakt 2001-04-18
    Rune Winters rapport (årsmötet) 2001-04-18
    Vårmötet på Silja Europa 18 maj 2001 2001-05-18
    Rapport från vårkryssningen 2001-08-21
    Stansaab 30 eller Absolut Swing (rapport höstmötet) 2001-11-12
    Veteranklubben Alfa 25 år (Rapport) 2002-11-12
    Vårkryssningen: Rapport 1 2002-11-12
    PC-historia 2005-12-19
    Från F8 till SRT och Ericsson 2006-04-03
    Rune Winter berättar om hur han körde upp på mc 1951 2006-11-15
    IT-Gryning: Gästboken har två kommentarer 2007-03-29
    Huset var gammalt och grått (Johannesfredsvägen) 2007-05-22
    Jubileumskryssningen 2007-05-27
    Odlingar med fordringar 2007-12-16
    Höstmötet (08), lite bilder o text 2008-10-23
    Rune Winter skriver om årsmötet 2009-01-20
    Klubbens Vårkryss 09 2009-05-31
    Rune Winter om vårkryssningen 2009 2009-09-02
    Årsmötet 2010 2010-02-19
    Höstträffen 2010 2010-11-15
    Bilder höstträffen 2011-01-18
    Rapport och bilder från årsmötet 15/2 2011 2011-02-19
    Från Veteranklubbens årsmöte 2011 (2av2) 2011-04-12
    Från Veteranklubbens årsmöte 2011 (1av2) 2011-04-12
    Mer om Thorildsplans gymnasium 2011-07-14
    51 veteraner + 26 gäster: Vårkryssning 2011 (1av3) 2011-10-11
    52 veteraner + 26 gäster: Vårkryssning 2011 (2av3) 2011-10-11
    52 veteraner + 26 gäster: Vårkryssning 2011 (3av3) 2011-10-11
    Äntligen blev det av! 2011-12-01
    Årsmötet 2012 Två referat 2012-02-12
    Mer bilder från årsmötet 2012-02-18
    Årsmötet 2012 (1av2) 2012-04-17
    Årsmötet 2012 (2av2) 2012-04-17
    Veteranklubben Alfa 35 år (1av4) 2012-10-16
    Veteranklubben Alfa 35 år (2av4) 2012-10-16
    Veteranklubben Alfa 35 år (3av4) 2012-10-16
    Veteranklubben Alfa 35 år (4av4) 2012-10-16
    Höstmötet på Tekniska Museet, rapport 2013-01-22
    Årsmötet 2013 Två referat 2013-02-14
    Årsmötet, rapport 1 2013-04-15
    Rune Winter: Även jag har haft segelbåtar 2013-07-15
    Höstmötet - ABBA-museet 2013-11-07
    Rune Winter rapporterar från höstmötet (Abba) 2014-01-21
    Rune Winter rapporterar från höstmötet (forts) 2014-01-21
    Årsmötet 2014 Två referat 2014-02-15
    Rune Winter skriver om årsmötet 2014 2014-04-22
    Klockor, apropå Eriks artikel om Omegaklockor 2014-06-04
    Vårkryssen maj 2014 - en rapport 2014-06-05
    Vårkryssen 2014 del 1 2014-10-16
    Vårkryssen 2014 del 2 2014-10-16
    Höstträffen på Spårvägsmuseet 18 nov 2014 2014-11-23
    Radiokontakter 2015-01-12
    Höstmötet spårvägsmuseum 2014 Del 3 2015-01-19
    Höstmötet spårvägsmuseum 2014 Del 2 2015-01-19
    Höstmötet spårvägsmuseum 2014 Del 1 2015-01-19
    Veteran har skrivit en bok "Hemlängtan" 2015-01-28
    Två röster om årsmötet + Runebilder + Callebilder 2015-02-06
    Stort flygplan och Barkarby, hur hänger det ihop? 2015-03-20
    Årsmötet 2015 Del 2 2015-04-20
    Årsmötet 2015 Del 1 2015-04-20
    Vårkryss. Rune Winter tycker du skall vara med. 2015-04-22
    Rapport och bilder från vårkryssen 2015 2015-05-30
    Rapport från kryssningen 2015 Del 3 2015-10-15
    Rapport från kryssningen 2015 Del 1 2015-10-15
    Rapport från kryssningen 2015 Del 2 2015-10-15
    Årsmötet 2016, referat 2016-02-20
    Rune Winters rapport från årsmötet 2016-04-18
    Rune Winters rapport från årsmötet, forts 2016-04-18
    Rapport och bilder från vårkryssen 2016 2016-05-28
    Vårkryssen 2016, rapport 2016-10-20
    Vårkryssen 2016, rapport, forts 2016-10-20
    Veteranlunchträff 2016-11-29 2016-11-29
    Lunchträffen 2016-11-29 2017-01-17
    Årsmötet 2017, referat, bilder 2017-02-16
    Årsmötesrapport 2017 2017-03-23
    Årsmötesrapport 2017, forts. 2017-03-23
    En bokstrivande Veteran 2017-11-15
    Årsmötet 2018 - Första rapporten 2018-02-16
    Arbetskamratmötet 27 februari 2018 2018-02-28
    Inte två gånger utan fyra 2018-04-01
    Slussenvandringen 11 april 2018-04-16
    Rapport från vårkryssen 2018 2018-05-28
    En liten notis om släktforskning 2018-10-21
    Arbetskamratlunchen 29/1 2019 2019-01-29
    Några bilder från arbetskamratlunchen 26/2 2019 2019-02-26
    Rune Winter berättar om sitt arbetsliv 2019-10-21
    Höstmötet 2019 2019-11-14
    Årsmötet 26 februari 2020 2020-03-02
    Min hobby Amatörradio 2020-03-05
    Rune hälsar 2020-10-21
    Rune Winter blickar tillbaka 2021-02-18
    Tågäventyr 2021-10-18
    Rune Winter ger sina erfarenheter från det senaste året 2021-12-17
    En pigg veteran tipsar om friskvård 2022-05-05
    Årsmötet så som Rune upplevde det 2023-02-28
    Vårkryssen 2023 2023-06-10
Wångberg Lennart
   
Vem uppfann Alfaskop? 1997-03-06
Younos Maggi
   
Dagens vitsmakare 1997-12-03
    Dagens vitsmakare 1998-09-23
    Biografi över en gubbe 2007-05-22
    Rörelsetips för Veteraner 2008-04-07
Åhman Erik
   
Sveriges första PPI-er?! 1999-03-02
    SME har patent på föregångare till dagens möss 1999-03-07
    Vad är TAST, ATCAS, RASIF,TADIS, ÖKC, PHAROS, TERCAS? 1999-12-18
    Air Traffic Controls Systems Reference List 1999-12-18
    Mer om ELPLO (Elektroniskt PLOttsystem) 2001-02-27
    Myntmästaren i arbete 2001-04-04
    Åska 2001-07-10
    Veteranklubben ALFAs samling vid Företagsminnen 2002-04-18
    Veteranklubbens dokumentförteckning (system mm) 2002-05-11
    Viktigt att skydda sig mot virus 2002-10-14
    Veteranklubben Alfas dokumentsamling 2002-11-12
    Våra bidrag till ett svenskt data- eller IT-museum 2003-03-20
    Fler bilder från Vårt besök på flygtrafikledningscentralen Arlanda 2004-04-28
    Utveckling av SRT-modem 2004-10-15
    Konstruktörerna - våra nyckelmän (Bällstahuset) 2004-11-28
    Gott Nytt teknikhistoriskt År 2004-12-23
    Vårt stridsledningssystem Maril 880 vid Marinmuseum i Karlskrona 2006-03-07
    Vittnesseminarium om NIBS 2008-01-04
    Minnen av SM Eriksson 2009-07-25
    Apropå besöket på Briggen 2009-11-19
    Kluriga tävlingsfrågor för minnesgoda medlemmar 2010-03-02
    Två tekniska frågor väntar på svar 2011-01-19
    Fungerar din Omega-klocka fortfarande (efter 25 år)? 2014-05-08
    Gott Nytt År 2016 med julnöt 2016-01-01
    Flygvapenmuseet får Strilsamling 2018-01-27
    Tre fina bilder från slussombyggnaden 2018-04-17
    Flugan i sin rätta miljö 2021-01-12
    12-bit datalänk 2021-02-09
Ögren Ingmar
   
Ingmar Ögren berättar lite om tiden i Bällstahuset. 2003-03-15
Österholm Marianne
   
Varför krångla till det? (Järfälla Lokaltidning) 1999-09-22
Östlund Agneta
   
Livet i coronatider 2020-10-21
    Agneta Östlund följer upp sin berättelse från i fjol 2021-12-17

Antal artiklar: 1944