Den 28 januari 1976 skrev Gunner Christiansen till fackklubbarna inom Stansaab Elektronik AB och föreslog bildandet av en "Veteranklubb". En interimsstyrelse bildades under 1977 med Gunner som ordförande och med representanter från företaget och fackklubbarna. På hösten 1977 konstituerades klubben och verksamheten startade 1978.Visades julen 2009