P-O Persson
Arkivansvarig
2000-2003


Björn Sölving
Arkivansvarig
2013-2015


Rolf Karsvall
Arkivansvarig
2015-

Veteranklubbens arkiv på Centrum för Näringslivshistoria

Information senast uppdaterad 2018-02-24
Arkivbildare: Veteranklubben ALFA, från dataföretagen Standard Radio, Stansaab, Datasaab i Barkarby, med efterföljande verksamhet.

Arkivet förvaras hos; Centrum för Näringslivshistoria (fd Föreningen Stockholms Företagsminnen). Adress: Grindstuvägen 48-50 16733 Bromma. Centrum för Näringslivshistoria . www.foretagsminnen.se

Samlingen är indelad:
GruppGrupp benämningInnehåll bl.a.Omfattn. Volymer
2003-12-26
1Innehåll, företagetRegister, Detaljförteckning, Allmänt om företaget3
2PersonaltidningarPersonaltidningar12
3FöretagetFöretagsbroschyrer och årsredovisningar3
4BroschyrerSystem o. produktbroschyrer11
5Tekniken vid företagetSkrifter med tekniskt innehåll12
6Personalen vid företagetHandlingar som berör personal och organisation etc7
7BilderFotokopior, negativ, dia och OH19
8Företaget i pressenKlipp från dagspressen och kopior från fackpress3
9FritidsklubbarReserverat för fritidsklubbarna0
10TelefonkatalogerPersonal med organisation9
11PlanscherVäggplanscher och större bilder etc än A4. 6 st
12VideofilmerInformationsfilmer från företagets verksamhet1
A-HKlubbinformationDokument, ekonomiinformation etc från Veteranklubben Alfa?
Upp

Grupp 1 REGISTER, ALLMÄNT OM FÖRETAGET
Organisation, personal och övrig företagshistoria.

1:0 - Arkivinnehåll (pärm)
1997-06-09
1:1 - Stansaab 1977
Publikationer: Inledning, årsredovisning, tidsskriftsartiklar. Orderportfölj. Produktinventering. Resursinventering. Marknadsinventering. Organisation och procedurer.
1997-06-07 John Wijk
1 - Standard Radio & Telefon AB, Barkarby
1:2/3
Standard Radio & Telefon AB 25 år, Veteranklubbens jubileumsskrift (saknas), Fyrtio år av den svenska datahistorien, Drömmen om en svensk dataindustri och Ett styrelsebords memoarer, Vitbok ? Målsättning och strategier affärs-sektor Arbetsplatser, Varför? ? Svensk dataindustris uppgång och fall
Resultat av "INTERCEPT" INKH 14650 Torsdagen den 23 januari 1969. Middag SRT-Flygvapnet på Stallis
Brochyr om Stansaab. Rysk text
Company profile Datasaab
1:4 - Alfaskophistorik
Lars Fossums samlade dokument
Klicka här för större bild!
Upp

Grupp 2 PERSONALTIDNINGAR

2:0 - Sammanställning
1997-06-09
2:1 - SRT-Revyn 1956-64, Vår våglängd (kartong)
2:2 - SRT-Revyn 1966-77 (kartong)
2:3 - Stansaab-Journalen 1971-77 (kartong)
1997-06-09
2:4 - Stansaab-Nytt 1971-75 (kartong)
2:5 - Stansaab-Nytt 1975-78 (kartong)
2:6 - DATASAAB Kontakt, Extra 1978-82 (kartong)
2:7 - DATASAAB J-nytt, Extra 1978-81 (kartong)
1997-06-09


Även: Datasaab Newsletter nr 2-5 1980 Klicka här för större bild!
2:8 - EIS Erinfo, Info Nokia 1981-88 (kartong)
2:9 - EIS EIS BY-nytt 1982-85 (kartong)
2:10 - EIS Erinfo Extra, L-info, G-info 1982-87 (kartong)
1997-06-09

Även Kontakten Ericsson 7 nr 1980-1986 Klicka här för större bild!
2:11 - ERA, ERE ERA Nyheter, Sensorn 1986-90 (kartong)
Upp

Grupp 3 FÖRETAGSBROSCHYRER OCH ÅRSREDOVISNINGAR

3:1 - Företagsbroschyrer
1997-06-09
Datasaab The Swedish Computer Company.
3:2 - Årsredovisningar
1997-06-09
3:3 - Div. information
1970 ITT Telekommunikation (Makulerade original)
Stansaab Elektronik AB (Talonger)
1979 Datasaab AB (registrering)
Saab-Scania (Kopior och kvitton)
1970 Datasaab AB (Kopior)
Svenska Staten (Interimsbevis)
1970 Datasaab AB (Kopior)
Saab-Scania
Datasaab AB (Blanketter)
1997-06-09
Konungariket Sverige - Varumärket Alfaskop - Patentverket.
Svartlings Advokatbyrå: Ang avtal mellan Staten / Saab-Scania
Bolagsordning för Databolaget 1977-08-29
Ändringsbevis för aktiebolag Nokia Data Systems AB
Upp

Grupp 4 PRODUKTBROSCHYRER

4:1 - Standard Radio, SRT Produktbrochyrer (Kart)
Alfaskop Data Display Terminal 31. Standard Radio och Telefon, ITT
Alfaskop Alfanumeriskt dataskärmsystem 31. Standard Radio och Telefon, ITT
Manual de referencia do sistema Alfaskop (på portugisiska)
Grafoskop. Graphic Display System
Air Trafic Control Center Systems (SRT)
Broschyr: SRT´s DIGITRACsystem. Standard Radio & Telefon AB. ITT
Häfte: DIGITRAC The SRT Radar Data Handling and presentation Systems SRT AB
4:2 - STANSAAB Produktbrochyrer (Kart)
3100 Alfaskop Data Dislay System. Reference Manual 3510. (mapp)
Alfaskop 3500 Data Terminal. Dataskärm 3510.
Alfaskop 3500 Data Terminal System. Reference Manual.
Alfaskop System 37
Stansaab - Ett dataföretag
The Ericsson group. Organization charts, June 1989
4:3 - DATASAAB Produktbrochyrer (Kart)
Alfaskop Inside S41 + The Alfaskop Song
Alfaskop 3500 Data Terminal System.
Alfaskop 3500 Data Terminal System. Introduction Datasaab 1978-08-15
Censor 932* Standard Data (Instruktionslista)
Censor 932 Systems Hardware Introduction Datasaab
Interactive Data Systems for Military Use
Display System 8500 Standard Data
RASIF, Radarsimulatoren Flugsicherung.
RASIF III. TSLw 2. Kaufbeuren
Datasaab - The swedish computer company
Display System 8500 Datasaab
Display System 8600 Datasaab
Viewing Unit 8610 Datasaab
A Modern Simulator for Air Traffic Control
Seaguard Command and Control Information Systems for Surface Ships Datasaab
Air TRaffic Control Systems Reference List Datasaab
ATC Control Systems Reference List Stansaab
Airwatch 2000 Datasaab
SATS Simulator System for Air Traffic Services Datasaab
Command and Control Information for frigate(?)-size ships Datasaab
AREA CONTROL Centres Stoch./Arlanda,Malmö/Sturup. LFV
Recent ATC and Simulator System. Brochyr på STANSAAB A DATA COMPNY, Alfaskop 3500 Data Terminal System
4:4 - SRA Communications Produktbrochyrer (Kart)
Censor 932* Standard Data (Instruktionslista)
Sweden´s Air Defence Training Simulator, SRA
SEAGUARD, Command and Control Informations Systems. SRA
Broschyr: Censor 932 System Hardware Introduction. SRA
Broschyr: Censor 932 System Software Introduction. SRA
Kopia: SRA´s Marina ledningssystem Maril för ytattackfartyg. SRA
Broschyr: ATC AIR TRAFIC CONTROL SYSTEMS. SRA
Brochyr: SRA tar över IDS-division inom DATASAAB
4:5 - Ericsson Radio, ERA Produktbrochyrer (Kart)
4:6 - Ericsson Radar, ERE Produktbrochyrer (Kart)
The Ericsson group. Organization charts, January 1985
The Ericsson group. Organization charts, June 1989
The Ericsson group. Organization charts, June 1989
The Ericsson group. Organization charts, 1983
Defence Systems Product an Services 1983 1985
Defence Lifelines. Ericsson.
Command and control information systems CCIS. Ericsson
Command and control information systems CCIS. Ericsson ERS
Command and control information systems CCIS. Ericsson ERE
Ledningssystem
Display System DS90
Blad: CENSOR 900 REAL TIME OPERATING SYSTEM (OS-2). Ericsson
Broschyr: Censor 932E Three board 32 Bit CPU. Ericsson
Broschyr: RB Rolling Ball Device. Ericsson
Broschyr: Ericsson in ATCtraining. Ericsson
Broschyr: APN 167. Ericsson
Broschyr: Welcome to Ericsson Radar Electronics. Ericsson
Broschyr: Ericsson Base Concept HDA 101. A Technical Platform for Real Time Applications. Ericsson
Mapp: Command and control information system. Concept for small to medium systems. Ericsson
Broschyr: ASIM ATC Simulator for Bundesanstalt fur Flugsicherung. Ericsson
Broschyr: Airborne Early Warning. The Alternative. Ericsson
Broschyr: Integrated radar Displays for Airport Control Towers. Ericsson
4:7 - Philips Produktbrochyrer (Kart)
4:8 - Bofors Electronics Produktbrochyrer (Kart)
4:9 - Nobel Tech Systems Produktbrochyrer (Kart)
Broschyr: Fire protection command system. Ericsson
4:10 - Ericsson, EIS Produktbrochyrer (Kart)
Alfaskop System 41. Ericsson (på danska).
Alfaskop S41. Unita Video 4112 (på spanska).
Alfaskop S41. Alfaword
SASCO, SAS Computer System
Alfaskop 91 presentation
4:11 - Celsius Tech Systems Produktbrochyrer (Kart)
Broschyr: Air traffic Control Simulator for Advanced Training and Evaluation. Celciustech
Upp

Grupp 5 TEKNIKEN VID FÖRETAGET
Volym 5:1 till 5:6 utgörs av enstaka dokument uppdelade per företag i olika pärmar. Från volym 5:7 med mer omfattande dokument finns i kartonger. Övriga tekniska dokument från verksamheten vid våra dataföretag: Ett antal andra dokument av teknisk art från vår verksamhet, med anknytning till flygvapnet, finns vid Flygvapen museum i Linköping. Dessa ingår där i Erik Åhmans samling.

5:1 - SRF, SRT del 1 (1938-) Kortare teknikhistoriska dokument
Pärm
5:2 - SRT del 2 (-1970) Kortare teknikhistoriska dokument
Pärm
ITT Alfaskop Display System Programming manual
Mapp: Censor 932 Real Time multi program computer. Standard Radio & Telefon AB
Mapp: Censor 908 real time multi-access data processorr. Standard Radio och Telefon AB
Brochyr: Karolinska. Handar om Grafoskop och Alfaskop. SRT
Brochyr: Karolinska. Informationssystem för registrering, bearbetning och presentation av patientdata. SRT
5:3 - STANSAABKortare teknikhistoriska dokument
An Airlines Communications, Requirements in the 1980´s Hans Kullenberg 1977, Pärm, 2003-12-17 P-O Persson
Häfte: Censor 900 Computer System Introduction. STANSAAB
Häfte: Censor 932 real time multi-program computer. STANSAAB
Mapp: Censor 900 Computer System. English-Swedish Glossary STANSAAB
Mapp: Censor 900 Computer System. Introduction STANSAAB
Brochyr: Censor 900 Real Time multi-access data system. SRT
Brochyr: Real Time PATIENT DATA information system. STANSAAB
5:4 - DATASAAB Kortare teknikhistoriska dokument
Pärm
Patentverket. Ang skrivare. Ansökan 780516 Gunnar Tollet
Tercas Executice summary Datasaab
5:5 - SRA, H-div Ericsson- Kista, ERA, ERE, BoforsKortare teknikhistoriska dokument
LEDNINGSSYSTEM En tillbakablick Bertil Palmgren 2003. Pärm, 2003-12-17 P-O Persson
5:6 - SRF-SRT-skrifter:
Direktion Finding Receiver, Type SR 31 SU 2403; Binär räkne o. kretsteknik, K. Mellberg Digitalteknikens grunder, K. Mellberg Data Links : C.O: Svensson, C J Vedin ITT vol. 39, 1964/3 Electrical communication Digitrac for Handling Radar Data, SM Eriksson/SRT (tre olika språk) Satellite borne datahandling unit T69/1 TTL-kretsar Föreskrifter typer spec. Ordval o. skrivsätt telebeskrivn. (KFF) Some Swedish Experience in the Development of Interaktive Computor Systems, Kjell Mellberg 1968 12 bits Dataöverföringslänk Lars Billström 1958 Kart
5:7 - STANSAAB-Skrifter:
1972 kurs, Databehandlingsteknik, Censor 900 1974 kurs Grundprogrammerings Censor 932 1974 System o. produkter, text 1974 System o. produkter, bilder 1974 Indikatorsystem 8500 bildenhet, spec. Elektriska störningar. Kart.
Reklamblad Alfaskop med alla adresser
Display System 8500 Standard Data
5:8 - Datasaab, SRA, ERE, Ledningssystem: Småskrifter
Skrifter: 1973 report: Plot Extractor CX1100. 1989 Beskr KA-lägre m DS 8500. Handbok i flygengelska, Håkan Westermark, EXCE Referensbok, 1988 System produktstrategi 90-talet, Naval Command Control Weaponsystemd del 1 (Philips), Marina Lednings o. vapensystem del 2 (Philips), Marina ledningssystem del 3 (Philips).
5:9 - EIS Alfaskop Skrifter
Distributionskanaler för Alfaskop, Strategi EIS
Alfaskop DS 348. Product Description. Nokia Data
Alfaskop 91. En helt ny terminalidé. Ericsson.
Alfaskop 91. Människan i centrum. Ericsson
Varför? Var? Hur? EIS
5:10 - STANSAAB ERA Skrifter
Produktplan STANSAAB-IDS -ERA, Systemspecifikation: STRIKA 85, för kustartilleriet. Kart.
Censor 932X Reference Manual Celsius Tech
5:11 - SRT-Stansab-Datasaab: Några externa teknikhistoriska böcker
1960 Bli bekant med Transistorn 1979 Du och datorn 1984 Sovjethotet mot Norden. Se sid 224 Tercas! 1991 Ledning och beslutsfattande. Se sid 79 SRT 1996 Flygvapenmuseum årsbok. Se sid 115.
Häfte: PHAROS. Plan handling and radar system. Koninkluke Luchtmacht.
Dutch MIL 1947-1997
Mapp: Censor 932 Basic cource in Assembler Programming
5:12 - Äldre datatidskrifter
Kart.
5:13 - Ericsson, CelsiusTech, ICL, Systemintegrering AB
Ruggedized multipurpose terminal for data communications. Ericsson.
Systemintegrering AB: LFV har beslutat inhandla kommunikatiom ellan Censor...
Systemintegrering AB: Joint report: Moscow Tercas uppgradering
The Russian Federal Aviation Service: Invitation to closed tender Moscow ATCC
D-80 Instruktionslista
5:14 - Produktutveckling
Inga dokument än
5:15 - Projekt
Inga dokument än
5:15.1 - Picture Services, div projekt
5:15.2 - ODS (Österrike)
- Offert + Tender Clarification (Österrike)
- ODS OH-bilder (Österrike)
5:15.3 - TADIS
- Operativ Manual
- Operativa funktioner
- Tadis Tape
5:15.4 - Tercas
- Underlag för licensansökan
5:15.5 - Eurocontrol
Upp

Grupp 6 PERSONALEN VID FÖRETAGET

6:1 - SRF, SRT 1938-1970
Kortare organisations- och personalhistoriska dokument (Pärm)
6:2 - STANSAAB 1971-1977
Kortare organisations- och personalhistoriska dokument (Pärm)
6:3 - DATASAAB 1978-1981
Kortare organisations- och personalhistoriska dokument (Pärm)
6:4 - Ledningsystem, SRA, Ericsson-Kista, ERA, ERE, H-div. 1982-1989
Kortare organisations- och personalhistoriska dokument (Pärm)
6:5 - Ledningsystem, Bofors. Nobel, Celsius 1990-1996
Kortare organisations- och personalhistoriska dokument (Pärm)
6:6 - Alfaskop, EIS, NOKIA, ICL 1982-1996
Alfaskop-delen
6:7 - Information saknas!
Upp

Grupp 7 BILDER
Diabilder finns i volym 7:1 - Svartvita och färgfotografier med negativ i volymerna 7:2 till 7:9. - Overhead?-bilder, Stordia och OH finns i volymerna 7:10 till 7:18. Videofilmer finns i Grupp 12.
Kännare av innehållet på bilderna ombedes komplettera bilderna med informativ text, där sådan saknas. Det är möjligt att några bilder är placerade i fel volym. Var då god och flytta dem till rätt volym. Var god placera bilder som hör ihop, i ett gemensamt kuvert och skriv på informativ text om innehållet. Ange då gärna även vem som gjort anteckningen.

7:1 - SRT, Stansaab, Datasaab DIA-bilder
Box med diabilder: Marina ledningssystem: 3 st. NIBS för ub typ Näcken 2 st CEPLO Danska fregatter 4 st MARIL 880 robotbåt Norrköping 2 st demosystem för STRIKA 85 7st maskinvara med 21” DS86 Box med diabilder Flygtrafiksystem ATC Ca 36 st diabilder; Vilka system? (7st dubbletter ATC) Alfaskop system 41 Omonterade bilder: Sammanlagrare 2.
A short study. How to obtain an optimized and well-balanced air defence. Standar Radio &Telefon.
7:2 - SRT, Stansaab, Datasaab Foto, Kopior, papper
Systemteckning Stril PS-08 (från 7:3) 1967 Utställning datalänkar Demonstration ÖKC 1973 Barkarbyfabriken, utbyggnad och produktion 25-årsjubilarier Barkarby gästmatsal Rymdsystem till Ryssland 1989, Veteranklubben årsmöte, Kista Div. Personer.
7:3 - SRT, Stansaab, Datasaab Foto, Kopior
Datalänkar, Styrdata: Flugan: FD10, Myggan, Dbu 08-, H-stativ-08, Kontrollmottagare, Sammanlagrare, Smalbandssimulator, Pejlnät,
7:4 - SRT, Stansaab, Datasaab Foto, Kopior, Negativ
Produkter, PPI, Kringutr., OCP Censor 908, 932 K, Installation ATCAS- Arlanda,
7:5 - SRT, Stansaab, Datasaab Fotoref. Pos. film, Kopior
Flygtrafikledning Sundsvall, Göteborg, Waernes, Stavanger, (Airwatch 2000)
Bild över en flygledarkontrollcentral
7:6 - SRT, Stansaab, Datasaab Fotoref. Pos. film, Kopior
Flygtrafikledning Rasif, Kaufbeuren, Nigeria Asim, Rask Kina, Star Sturup
7:7 - SRT, Stansaab, Datasaab Fotoref. Pos. film, Kopior
Marina ledningssystem, ELPLO, CEPLO, Maril 880, NIBS, SESUB Näcken, Ubåt, STRIKA 85, KAFUS, CCIS
7:8 - SRT, Stansaab, Datasaab Fotoref. Pos. film, Kopior
Flygtrafikledning TERCAS, Moskva mm
7:9 - SRT, Stansaab, Datasaab Foto
ALFASKOP Grafoskop, Alfaskop 3100 3500, 37
Foton Alfaskop S37, 2 plastfickor
7:10 - Datasaab OH
OH presentation DATASAAB, OH-bilder på Alfaskop-produkter, Foton på Alfaskop 3500 och 3700
Negativ och bilder på troligen mest på Alfaskop och medarbetare. Omkring 1983
7:11 - SRT, Stansaab, Datasaab OH
Data-länkar, pejlnät, Fjärrman, Stridsledning rgc, System, Organisation.
7:12 - SRT, Stansaab, Datasaab OH
FlygtrafikledningATC Arlanda, Sturup, Stavanger, Airwatch
7:13 - SRT, Stansaab, Datasaab OH
Marina ombordsystem ELPLO, CEPLO, NIBS, Näckrosen, MARIL 880.
7:14 - Stansaab, Datasaab OH
Alfaskop, historik Alfaskop virkortsprototyp 1969..
Startgänget, folk som var med från början med Alfaskop
7:15 - Datasaab OH Dia
Alfaskop system 41
Foton Alfaskop S41, 1 plastficka
7:16 - Datasaab Ericsson OH
Kustförsvarssystem STRIKA 85, SUMP, Kafus, Triton Marina export system
7:17 - Ericsson OH
Ericsson Radio o. Radar, Kista företag allm
7:18 - Ericsson-Radio -Radar OH
Ericsson Kista Ledningssystem Produkter, bassystem HDA 101
7:19 - Ericsson OH
Flygtrafikledning Ericsson
7:20 - (Alla) Foto
Div foton utan produktref.
Foton på personer i olika sammanhang. Erinfo, Kontakten, Alfadokument.
Upp

Grupp 8 FÖRETAGET I PRESSEN
8:1 till 8:5: Finns hemma hos Erik Åhman.

8:1 - SRT Tidningsklipp från dagstidningar i plastfickor (Tunn A4-pärm)
8:2 - STANSAAB Tidningsklipp från dagstidningar i plastfickor (Tunn A4-pärm)
Ny Teknik nr 9 11 mars 1971 Artikel om Alfaskop
8:3 - DATASAAB Tidningsklipp från dagstidningar i plastfickor (Tunn A4-pärm)
Kopia på annons i SVD och DN om lansering av Alfaskop 3100.
8:4 - SRA, Ericsson-Kista, ERA, ERE, Bofors, H-div. Tidningsklipp från dagstidningar i plastfickor (Tunn A4-pärm)
8:5 - Alfaskop - EIS, NOKIA, ICL.Tidningsklipp från dagstidningar i plastfickor (Tunn A4-pärm)
8:6 - SRF, SRT Kopor på artiklar ur tidskrifter etc. (Pärm halv)
8:7 - STANSAAB, DATASAAB Kopor på artiklar ur tidskrifter etc. (Pärm A4)
8:8 - SRA, ERA, ERE, Bofors Kopor på artiklar ur tidskrifter etc. (Pärm A4)
Gamla funktioner i ny tappning, Jan-gunnar Rönnlund 941213
Upp

Grupp 9 FRITIDSKLUBBAR
INGA DOKUMENT FINNS HÄR.

9:1 - INGA DOKUMENT FINNS HÄR
Upp

Grupp 10 FÖRETAGENS TELEFONKATALOGER

10:1 - SRF, SRT
Organisation 1938-1962 (A4-pärm)
10:2 - SRT
Organisation 1964-1970 (A4-pärm)
10:3 - STANSAAB
Organisation 1971-1977 (A4-pärm)
10:4 - DATASAAB-IDS, SRA-H, ERA-H, ERE-H, BEAB-Kista
1981-02-01 IDS. Datasaab
Organisation H-div; Elektroniksystem, Datorsystem 1979-1992 (A4-pärm)
Telefonkatalog 1978-04-04 Datasaab (pärm)
10:5 - SRT, STANSAAB, DATASAAB
Namn- o. anställningsnummerordning 1970-1981 (Kartong)
Telefonkatalog 1978-04-04 Stansaab (lösa blad)
10:6 - SRA-H, ERA-H, ERE-H, BEAB-Kista
Namn- o. anställningsnummerordning 1982-1990 (Kartong)
10:7 - DATASAAB, IDS
Organisation: Lösbl.pärm: 1977, 1978;
Böcker: 1979-03, 1979-11, 1980-07, 1980-10; 1981-04; 1981-09; IDS-1980-06; 1981-02 1978-1981 (Kartong m pärmar A5, o. böcker)
10:8 - Ledningssystem, SRA, Ericsson Radio, Ericsson Radar Electronics
Organisation: 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, Organisation: 1988, 1989 1980-1989 (Kartong m böcker)
10:9 - Alfaskop, EIS Ericsson Information Systems/ICL/Fujitsu
Organisation: 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1987. 1982-1987 (Kartong m böcker)
Q2 1997 ICL/Fujitsu
Maj 1987. EIS
Upp

Grupp 11 PLANSCHER

11:1 - Datasaab
Stridsledningssystemet CEPLO ombord på danska fregatterna Peder Skam och Herlof Trolle. Baksidan: DATASAAB logo (Planch A2)
11:2 - Datasaab
Stridsledningssystemet MARIL 880, med operatörer ombord på robotbåt typ Norrköping (Planch A2)
11:3 - Datasaab
Stridsledningssystemet Maril 880 på robotbåt typ Norrköping (Planch A2)
11:4 - Datasaab
Robotbåt typ Norrköping löper ut i Stockholms skärgård (Planch A2)
11:5 - Ericsson SRA 1985
Stridsledningssystemet STRIKA 85 för svenska kustartilleriet (Planch A2)
11:6 - Ericsson SRA 1960 1990
Mapp med Fotografi Datamottagre FLUGAN i fpl 35 Draken. Förstoring från Aftonbladet om fpl 38 och styrdata. Teckning om FLUGAN-systemet av Kjell Mellberg SRT Original för julgranspresentation på PPI DS 86. Teckningar om tankar om slutet för dataterminal ADT i Strika 85. 1986 Foto almanacka Ericsson Radar m Vapenindikator till MARIL 880 robotbåt Norrköping. SESUB i ubåt Sjöormen (Mapp A3)
Upp

Grupp 12 Video
Videoband av allmänt intresse

12:1 - STANSAAB, DATASAAB, EIV, EIS, NOKIA, ATC, PDS, ADAPT 2000, RGC. (2 band)
Samgåendet EIS-NOKIA
Upp

Grupp A-H Klubbinformation
Dokument, ekonomiinformation etc från Veteranklubben Alfa.

A - Allmänt
A:1 - Klubbens bildande
A:2 - Stadgar
A:3 - Presidieinstruktioner (A4 halvrygg)
B - Möten
B:1 - Årsmöten
B:2 - Höstmöten, vårmöten
B:3 - Aktiviteter
B:4 - Info till medlemmar (A4 arkivmappar)
C - Presidiet
C:1 - Presidiemöten, protokoll mm
C:3 och C4 - Arbetsgrupper, brev t.o.f presidiet (A4 pärmar + mapp)
D - Ekonomi
D:1 - Alfa 2010-01-01 till 2010-12-31 (Pärm)
D:1 - Alfa 2011-01-01 till 2011-12-31 (Pärm)
D:1 - Alfa 2011-01-01 till 2011-12-31 (samma som ovanstående?) (Pärm + mapp)
E - Bilder (3 arkivmappar)
F - Klubbtidningar/nytt
F:1 - alfa-nytt (mapp)
G - Medlemsförteckningar
G:1 - Matriklar (mapp)
H - Övrigt (mapp)