VETERANKLUBBEN ALFA: Bildarkiv: Bilder från verkstaden

Veteranklubbens hemsida      Huvudgrupper


"The Datasaab factory in Järfälla - produces interactive data systems and data terminal systems". Från kunddemopärm Datasaab 197?

"An Air Traffic Control System during the integrating phase in the Järfälla factory". Från kunddemopärm Datasaab 197?

Besökande guidas runt i verkstaden (Veddesta-huset). Längst till vänster: Frank Hammar (VD 1952-??). År:? P-O Persson berättar: Damen håller på att vira 19-tumspaneler, förmodligen till en Censor eller liknande. Virutrustningen hette Testvir. Den var inte datorstyrd utan styrdes från en remsläsare. Damen fick info via en display om vilka punkter som skulle förbindas.. Dessutom indikation om trådlängd på en trådorgel som var laddad med förskalade trådar av olika längd. Ett kablage var anslutet till virobjektet och utrustningen kunde därmed i princip förhindra felförbindning genom att endast låta virpistolen triggas om den var på rätt stift. När vi senare gick över till integrerade kretsar och virkort konstruerade vi en annan utrustning som döptes till SAWE, Semi Automatic Wireing Equipment. Där användes en annan princip för att styra operatören.


Senast ändrad: 2011-02-01
WEBB-ansvarig