VETERANKLUBBEN ALFA: Bildarkiv: Ledningssystem Bild: 70131001

Veteranklubbens hemsida      Lista Ledningssystem       Föreg bild      Nästa bild


Manöverbord från RGC STRIL. RBLED Robotledare. Bild från Arboga Robotmuseum sept 06. Se www.veteranklubbenalfa.se/veteran/06q3/060929.htm


Senast ändrad: 2011-02-01
WEBB-ansvarig