VETERANKLUBBEN ALFA: Bildarkiv: Ledningssystem Bild: 70131003

Veteranklubbens hemsida      Lista Ledningssystem       Föreg bild      Nästa bild


PPI från en båt i Göteborgs Maritima (Jagaren Småland). PPI tillverkat av Stansaab. Bilden föreställer SLI dvs stridsledningsindikatorn i system ELPLO, eller alternativ benämning EPLO. På SLI visas råradarinformation, där följning av mål kan ske. Runt manöverbordet sitter 3 operatörer, dels fartygschefen, dels stridledningsofficeren och en värnpliktig. I systemet ingår även det större 23" TPI dvs Taktiska plottet. På det sistnämnda visas de olika följda målen och en elektronisk karta. Systemet har bl.a. ingått på de 12 torpedbåtarna av typ Spica II som betecknas med Norrköping- klassen. Systemet har även funnits på de större jagarna som Småland. Med datameddelande som sändes på radio, kunde bl.a. följda målinformation överföras smalbandigt mellan olika fartyg. Därigenom kunde många fartyg uppträda radartyst, och ändå ha en lägesbild presenterad för fartygsledningen.


Senast ändrad: 2011-02-01
WEBB-ansvarig