VETERANKLUBBEN ALFA: Bildarkiv: Ledningssystem Bild: 70131004

Veteranklubbens hemsida      Lista Ledningssystem       Föreg bild      Nästa bild


STRIKA-systemet på KA4-museum på Käringberget i Göteborg. Stridsledningssystemet STRIKA-85 är levererat till över 50 fasta eller rörliga centraler till det svenska Kustartillerit längs kusten. I varje större central ingick 2 större manöverbord, för vardera tre operatörer, enligt bild. På den gröna indikatorn visar en syntetisk lägesbild med information sammanställd från ett stort antal angränsande centraler och spaningsorgan. Som bakgrund för lägesbilden visas även en syntetisk karta. Bildenheten typ DS-86 har mycket stor upplösning med 4000 * 4000 punkter. I manöverbordet finns tre rullbollar och tre alfanumeriska operatörsterminaler ADT för tabell- och tablåinformation. Det lokala systemet styrs från programsystemet i 2 datorsystem med Censor 932. I full driftsmod finns ett stort antal externa datakanaler för kommunikation med andra över- och underordnade förband. Centralen kan även användas med enbart en dator, men då med ett mindre antal datakanaler. De första centralerna installerades runt 1985. Vid bl.a.KA-4 fanns ett flertal centraler för utbildningsändamål. Ett par Strika- centraler finns kvar i olika museer. Vid KA-4 museum, vid Aspö-museum utanför Karlskrona, och troligtvis även på Hemsö fort vid Härnösand.


Senast ändrad: 2011-02-01
WEBB-ansvarig