VETERANKLUBBEN ALFA: Bildarkiv: Ledningssystem Bild: 70131005

Veteranklubbens hemsida      Lista Ledningssystem       Föreg bild      Nästa bild


Det sk "blå PPI:et" på KA4-museum på Käringberget i Göteborg. Detta PPI beskrivs som starten för PPI-utvecklingen inom SRT, Stansaab. Genom att göra modifieringar på detta utlandstillverkade PPI, erhölls kunskap om PPI-tekniken. Bertil Palmgren: Det äldsta blålysande PPI:et hade om jag ej missminner mig en mekanisk avlänkning. Elektronstrålens avlänkning gjordes med ett magnetfält som kom från en permanent magnet som snurrade runt PPIets rörhals. Rotationen av magneten drev av en "elgonmotor" i princip en trefasmotor som fick sina tre faser från en "trefas elgongenerator" som drevs från radarantennens rotation. Magnetfältet i "trefas elgongeneratorn" alstrades av 400 Hz. Radarantennens rotation överfördes med trefas 400 Hz. Det blå ljuset från PPI berodde på fosforbeläggningen insidan PPI:et. Önskemålet var att aktiveringen av fosforet skulle ha så lång efterlysningstid som möjligt. Elektronernas aktivering av fosforet gav till en blåfärgskomponent med kort efterlysningstid.


Senast ändrad: 2011-02-01
WEBB-ansvarig