VETERANKLUBBEN ALFA: Bildarkiv: Ledningssystem Bild: 70226006

Veteranklubbens hemsida      Lista Ledningssystem       Föreg bild      Nästa bild


"TERCAS Moscow ACC. Detail". Från kunddemopärm Datasaab 197?


Senast ändrad: 2011-02-01
WEBB-ansvarig