VETERANKLUBBEN ALFA: Bildarkiv: Ledningssystem Bild: 70226007

Veteranklubbens hemsida      Lista Ledningssystem       Föreg bild      Nästa bild


"TERCAS. Moscow Terminal Control Centre, TCC. This centre comprises sectors for control of departing and arriving traffic to the four major aerodromes in Moscow". Från kunddemopärm Datasaab 197?


Senast ändrad: 2011-02-01
WEBB-ansvarig