VETERANKLUBBEN ALFA: Bildarkiv: Ledningssystem Bild: 70226008

Veteranklubbens hemsida      Lista Ledningssystem       Föreg bild      Nästa bild


"TERCAS. Systen Training Simulator. 42 trainee positions and 19 "pilots". The simulator is a copy of the operational TERCAS centres. Even a complete flight plan processing system is included". Från kunddemopärm Datasaab 197?


Senast ändrad: 2011-02-01
WEBB-ansvarig