VETERANKLUBBEN ALFA: Bildarkiv: Ledningssystem Bild: 70226012

Veteranklubbens hemsida      Lista Ledningssystem       Föreg bild      Nästa bild


"ATCAS 1. Radar and procedure controller positions. Equipment includes PPI (TSD), EDD, keyboard, rolling ball, EDD (for display of flight plan information), back projector (for maps, AIP info etc), ITV (for MET information) and communication panels. Flight progress strips are automatically printed at the assistant position (extreme left)". Från kunddemopärm Datasaab 197?


Senast ändrad: 2011-02-01
WEBB-ansvarig