VETERANKLUBBEN ALFA: Bildarkiv: Personer

Veteranklubbens hemsida      Huvudgrupper


Foto från restaurang "Le Table de Roi " i Paris i samband med tankar tillbaka när det gäller SM.. Det var i samband med uppgörelsen med SNRI om databehandlingen för höjdmätarna. Fr v på bortsidan av bordet synes Kjell M, JF Hamilton, En fr SNRI, SM,SNRI,undertecknad som lånat kockens  mössa ,kocken .   och på hitsidan  ??,Ingvar D, SNRI,Olle Hörberg , SNRI och så Sven Skåraeus om någon behöver tvivla.  Årtal ???  (Från Lars Stelling 2009-07-28)

Besökande guidas runt i verkstaden (Veddesta-huset). Längst till vänster: Frank Hammar (VD 1952-??). År:? P-O Persson berättar: Damen håller på att vira 19-tumspaneler, förmodligen till en Censor eller liknande. Virutrustningen hette Testvir. Den var inte datorstyrd utan styrdes från en remsläsare. Damen fick info via en display om vilka punkter som skulle förbindas.. Dessutom indikation om trådlängd på en trådorgel som var laddad med förskalade trådar av olika längd. Ett kablage var anslutet till virobjektet och utrustningen kunde därmed i princip förhindra felförbindning genom att endast låta virpistolen triggas om den var på rätt stift. När vi senare gick över till integrerade kretsar och virkort konstruerade vi en annan utrustning som döptes till SAWE, Semi Automatic Wireing Equipment. Där användes en annan princip för att styra operatören.


Senast ändrad: 2011-02-01
WEBB-ansvarig