VETERANKLUBBEN ALFA: Bildarkiv: Ledningssystem

Veteranklubbens hemsida      Huvudgrupper


På baksidan anges: "ATCAS 1". Plansch monterad på träram. Storlek ca 70x50 cm. Planschen skänkt till IT-ceum maj 2004.

På baksidan anges: "RASIF". Plansch monterad på träram. Storlek ca 70x50 cm. Planschen skänkt till IT-ceum maj 2004.

På baksidan anges: RGC DBU 205. Plansch monterad på träram. Storlek ca 70x50 cm. Planschen skänkt till Arboga Robotmuseum maj 2004. Se www.veteranklubbenalfa.se/veteran/04q2/040517.htm

På baksidan anges: "ACC2?". Plansch monterad på träram. Storlek ca 70x50 cm. Planschen skänkt till IT-ceum maj 2004. Komplettering önskas.

På baksidan anges: "ATC 1 Arlanda". ATC1 = ATCAS 1? Plansch monterad på träram. Storlek ca 70x50 cm. Planschen skänkt till IT-ceum maj 2004. Komplettering önskas.

På baksidan anges: "DS86". Display System 86. PPI med logotype Ericsson. Plansch monterad på träram. Storlek ca 70x50 cm. Planschen skänkt till IT-ceum maj 2004.

På baksidan anges: "Demosystem 8500?". PPI med operatörer. Plansch monterad på träram. Storlek ca 70x50 cm. Planschen skänkt till IT-ceum maj 2004.

På baksidan anges: "Demo ATCAS 2". PPI med operatörer. Plansch monterad på träram. Storlek ca 70x50 cm. Planschen skänkt till IT-ceum maj 2004.

På baksidan anges: "Arlanda, Sturup?". PPI med operatörer. Plansch monterad på träram. Storlek ca 70x50 cm. Planschen skänkt till IT-ceum maj 2004. Flygledarbiträde? framför strippar som beskriver flygplanens läge o fart.

Manöverbord från RGC STRIL. RBLED Robotledare. Bild från Arboga Robotmuseum sept 06. Se www.veteranklubbenalfa.se/veteran/06q3/060929.htm

Manöverbord från RGC STRIL. RRJAL Radarjaktledare.Bild från Arboga Robotmuseum sept 06. Se www.veteranklubbenalfa.se/veteran/06q3/060929.htm

PPI från en båt i Göteborgs Maritima (Jagaren Småland). PPI tillverkat av Stansaab. Bilden föreställer SLI dvs stridsledningsindikatorn i system ELPLO, eller alternativ benämning EPLO. På SLI visas råradarinformation, där följning av mål kan ske. Runt manöverbordet sitter 3 operatörer, dels fartygschefen, dels stridledningsofficeren och en värnpliktig. I systemet ingår även det större 23" TPI dvs Taktiska plottet. På det sistnämnda visas de olika följda målen och en elektronisk karta. Systemet har bl.a. ingått på de 12 torpedbåtarna av typ Spica II som betecknas med Norrköping- klassen. Systemet har även funnits på de större jagarna som Småland. Med datameddelande som sändes på radio, kunde bl.a. följda målinformation överföras smalbandigt mellan olika fartyg. Därigenom kunde många fartyg uppträda radartyst, och ändå ha en lägesbild presenterad för fartygsledningen.

STRIKA-systemet på KA4-museum på Käringberget i Göteborg. Stridsledningssystemet STRIKA-85 är levererat till över 50 fasta eller rörliga centraler till det svenska Kustartilleriet längs kusten. I varje större central ingick 2 större manöverbord, för vardera tre operatörer, enligt bild. På den gröna indikatorn visar en syntetisk lägesbild med information sammanställd från ett stort antal angränsande centraler och spaningsorgan. Som bakgrund för lägesbilden visas även en syntetisk karta. Bildenheten typ DS-86 har mycket stor upplösning med 4000 * 4000 punkter. I manöverbordet finns tre rullbollar och tre alfanumeriska operatörsterminaler ADT för tabell- och tablåinformation. Det lokala systemet styrs från programsystemet i 2 datorsystem med Censor 932. I full driftsmod finns ett stort antal externa datakanaler för kommunikation med andra över- och underordnade förband. Centralen kan även användas med enbart en dator, men då med ett mindre antal datakanaler. De första centralerna installerades runt 1985. Vid bl.a.KA-4 fanns ett flertal centraler för utbildningsändamål. Ett par Strika- centraler finns kvar i olika museer. Vid KA-4 museum, vid Aspö-museum utanför Karlskrona, vid Arholma Nord och även på Hemsö fort vid Härnösand.

Det sk "blå PPI:et" på KA4-museum på Käringberget i Göteborg. Detta PPI beskrivs som starten för PPI-utvecklingen inom SRT, Stansaab. Genom att göra modifieringar på detta utlandstillverkade PPI, erhölls kunskap om PPI-tekniken. Bertil Palmgren: Det äldsta blålysande PPI:et hade om jag ej missminner mig en mekanisk avlänkning. Elektronstrålens avlänkning gjordes med ett magnetfält som kom från en permanent magnet som snurrade runt PPIets rörhals. Rotationen av magneten drev av en "elgonmotor" i princip en trefasmotor som fick sina tre faser från en "trefas elgongenerator" som drevs från radarantennens rotation. Magnetfältet i "trefas elgongeneratorn" alstrades av 400 Hz. Radarantennens rotation överfördes med trefas 400 Hz. Det blå ljuset från PPI berodde på fosforbeläggningen insidan PPI:et. Önskemålet var att aktiveringen av fosforet skulle ha så lång efterlysningstid som möjligt. Elektronernas aktivering av fosforet gav till en blåfärgskomponent med kort efterlysningstid.

"TERCAS Moscow Area Control Centre, ACC. Overview. Totally 36 sectors with radar controller, procedure controller and assistant. Six sectors for flow management are included.CC. Detail". Från kunddemopärm Datasaab 197?

"TERCAS Moscow ACC. Detail". Från kunddemopärm Datasaab 197?

"TERCAS. Moscow Terminal Control Centre, TCC. This centre comprises sectors for control of departing and arriving traffic to the four major aerodromes in Moscow". Från kunddemopärm Datasaab 197?

"TERCAS. Systen Training Simulator. 42 trainee positions and 19 "pilots". The simulator is a copy of the operational TERCAS centres. Even a complete flight plan processing system is included". Från kunddemopärm Datasaab 197?

"TERCAS Simulator. Radar controller trainee with instructor. PPI map shows area south of Moscow." Från kunddemopärm Datasaab 197?

"ATCAS 1 at Arlanda Airport, operational since 1979. 41 operator positions, including 21 radar positions." Från kunddemopärm Datasaab 197?

"ATCAS 1 ACC sectors". Från kunddemopärm Datasaab 197?

"ATCAS 1. Radar and procedure controller positions. Equipment includes PPI (TSD), EDD, keyboard, rolling ball, EDD (for display of flight plan information), back projector (for maps, AIP info etc), ITV (for MET information) and communication panels. Flight progress strips are automatically printed at the assistant position (extreme left)". Från kunddemopärm Datasaab 197?

"ATCAS 1. Flight Data Section. Flight plans are normally received and handled without manual intervention. Erroneius flight plans are adapted to system requirement by this unit." Alfaskop 3700 med tangentbord från Alfaskop 3500". Från kunddemopärm Datasaab 197?

"RASIF. Military ATC Training Simulator at Kaufbauren West Germany. Picture shows pilot positions and exercise supervision suite". Från kunddemopärm Datasaab 197?

" RASIF. Radar trainee positions." Från kunddemopärm Datasaab 197?

"RASIF. Ground Controlled Approach, GCA, units with SRE and PAR (left) in foreground." Från kunddemopärm Datasaab 197?

"SATS System Training Simulator at Sturup Airport, Sweden. Pilots in foreground". Från kunddemopärm Datasaab 197?

"SATS sectors" Från kunddemopärm Datasaab 197?

"SATS Radar position". Från kunddemopärm Datasaab 197?

"NARDS 1 at Vaernnes, Trondheim, Norway. This is an AIRWATCH 2000 "standardized" ATC system". Från kunddemopärm Datasaab 197?

"NARDS 1 at Vaernnes, Trondheim, Norway. Detail." Från kunddemopärm Datasaab 197?

"Datasaab is an important supplier of defence equipment to the Swedish Air and Naval Forces. A large number of deliveries include 1/ Air Surveillance and Combat Systems 2/ Command Control and Information Systems ranging from fast patrol boats to corvettes, frigates and bigger ships 2/ Action information and Fire Control Systems for submarines." Från kunddemopärm Datasaab 197?

"Display System 8500 - a powerful autonomous display system for Ait Traffic Control, Air Defence and Marine navigation and control applications." Från kunddemopärm Datasaab 197?

"Display System 8500 - operational console showing viewing unit, keyboars, rolling ball, signal selector and display processor (below)." Från kunddemopärm Datasaab 197?

"Interior from a transportable air defence cabin." Från kunddemopärm Datasaab 197?

"Transportable air defence cabin - Details". Från kunddemopärm Datasaab 197?

"Typical ATC-picture presented om the DS 8600". Från kunddemopärm Datasaab 197?

"RASIF Provcentralen okt. -77" Tore Haeg: "Det er RASIF-prosjektet som jag var ansvarlig for i ca 5 år, fra 1975-79"

RASIF Tore Haeg: "Det er RASIF-prosjektet som jag var ansvarlig for i ca 5 år, fra 1975-79"

RASIF CENSOR 932 Tore Haeg: "Det er RASIF-prosjektet som jag var ansvarlig for i ca 5 år, fra 1975-79"

RASIF Alfaskop System Control Unit 3501 Tore Haeg: "Det er RASIF-prosjektet som jag var ansvarlig for i ca 5 år, fra 1975-79"

RASIF Operatörspanel OCP till Censor 932. Till vänster Alfaskop 3510. Tore Haeg: "Det er RASIF-prosjektet som jag var ansvarlig for i ca 5 år, fra 1975-79"

ATC-system PHAROS för Holländska Air Force. Består av 2 dubbla Censor 932 med 40 K word internminne och 2 Mbytes externt diskminne. 24 tums radardisplay med dagsljuspresentation. PHAROS var i full drift mitten 1972 till 1995. Läs mer på http://www.se.invia.fujitsu.com/veteran/04q2/040428.htm

ATC-system SEROS för Belgiska Air Force hanterade koordination mellan militärt och civilt flyg i Belgien. The central equipment consists of a Censor 932 computer with a dual display backup equipment. The computer has an intenal store of 32 K words and external disk and magnetic tape stores. Each display back-up equipment has a multiaccess store of 8 K words. Each of the working positions is equipped with a 16" display, an alfanumeric display, Taboskop and input devices. A Taboskop consists of the display part af an Alfaskop. There is also a Flight Data Section, FDS, equipped with Alfaskop displays terminals.

ATC-system ÖKC for the Swedish Ait Force handles the civil/military air traffic control within a big terminal area south of Stockholm. The area comprises five airports, two cilvil and three military. Except for the standard facilities using radar, DF, computer and displays, the system comprises alphanumeric display terminals, Alfaskop, at each airport for transmission of airport status and weather information to the centre. The ÖKC System was accepted and taken over by the Swedish ait force in December 1972. The system was replaced ???.


Senast ändrad: 2013-01-03
WEBB-ansvarig