KJELL MELLBERG - EN PIONJÄR INOM INFORMATIONSTEKNOLOGIN

Kjell Mellberg, son till lantbrukarparet Gunnar och Syster Mellberg, föddes den 22 oktober 1930 i Gådeåby, Härnösand, och avled plötsligt under en semesterresa till Madeira den 27 december 1997. Kjell Mellberg efterlämnar makan Marita, sonen Stefan och barnbarn.

Efter studentexamen i Härnösand studerade Kjell Mellberg vid Kungl Tekniska högskolan i Stockholm, där han 1956 blev civilingenjör med inriktning teleteknik.

Kjell började sin karriär i brytningstiden mellan elektronrör och transistorer, mellan analogiteknik och digitalteknik, en tid som kom att prägla hans livsverk. Han bidrog verkligen till att Sverige snabbt kom att inta en framskjuten plats inom de nya teknikerna.

Redan under värnplikten vid Försvarets forskningsanstalt studerade och sammanställde han nya rön inom digitaltekniken och dess mer avancerade tillämpningsområden liksom under examensarbetet vid Standard Radio och Telefon AB (SRT), där han sedan anställdes med uppdrag att bilda en grupp som skulle ägna sig åt den nya tekniken och dess tillämpningar för försvaret. Redan i slutet av 50-talet producerades sålunda de första digitala systemen helt upp-byggda av transistorkretsar för det svenska luftförsvaret. Därefter följde den stora satsningen på Stril 60 - det svenska systemet för luftbevakning och stridsledning som skulle bli världsledande - där Kjell var en av fäderna till radargruppcentralerna och särskilt deras datorsystem.

På uppdrag av Överstyrelsen för yrkesutbildning kom Kjell Mellberg i början av 60-talet att vidareutbilda ingenjörer med inriktning mot modern digitalteknik, varigenom han blev en föregångsman för ett mycket stort antal ingenjörer som kom att ägna sig däråt.

Kjell följde med omstruktureringen av svensk försvarsindustri som pågått -sedan 70-talet. Han sade att han aldrig bytt arbete men haft fjorton olika arbetsgivare. Hans karriär gick från enhetschef vid SRT till vice vd vid CelsiusTech IT. Däremellan var han delvis befriad från chefskap och kunde koncent-rera sig på strategi för försvarsindustrin samt på ledningssystem och deras datorstöd, ett område inom vilket han kom att betraktas som ett slags riksguru.

Kjell Mellberg var utan tvekan en av våra stora pionjärer inom det område som skulle komma att benämnas informationsteknologi (IT). Han medverkade i det nationella IT4-programmet och dess efterföljare, han var sakkunnig vid tillsättning av professorer, han anlitades för offentliga utredningar inom IT-området. Kjell insåg tidigt att man måste samarbeta inom svensk försvarsindustri, och han blev en stöttepelare i samarbetsprojekt mellan försvar och industri; den insatte känner igen namn som DAKRA, Lotus, SESAM och MILINF.

Kjell Mellberg var objektiv och samtidigt lojal mot sin arbetsgivare, vilket tillsammans med hans stora kunnande gjorde honom respekterad överallt i den svenska elektronikindustrin, av dess kunder och även utomlands. Kjell ägnade sig inte bara åt försvarstillämpningar, utan även åt användningen av IT för flygtrafikledning, undervisning och i hälso- och sjukvård. När han gick bort ledde han ett samverkansprojekt NÄRU mellan Mitthögskolan, landsting och kommuner i Västernorrlands län, som avser användning av IT för fjärrutbildning.

Kjell var seriös, trevlig och rolig, kunnig och vetgirig, högt uppskattad både som arbetskamrat och i sällskapslivet. Han var ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademien, mannen bakom AFCEA Stockholm Chapter, seniormedlem av C4-sällskapet samt medlem av skilda kamratföreningar. Kjell var en humanist, intresserad av människans situation i dataåldern, semantik och andra språkfrågor. Han hade en konstnärlig ådra, och Härnösands historia låg honom varmt om hjärtat. Kjell var en erkänt god skribent på både svenska och engelska; han har publicerat flera tiotals artiklar i ansedda tidskrifter och han var en efterfrågad föreläsare.

Kjell Mellberg kunde beskriva och diskutera övergripande systemfrågor med den eleganta säkerhet som bara är förunnad den som även kan detaljerna. Med Kjell har vi förlorat en av de verkligt stora pionjärerna i svensk modern teknik, en sann pionjär som aldrig ville bli betraktad som fullärd utan som alltid sökte efter nya områden att finna kunskap i.

Tack, Kjell, för Din vänfasthet, Din positiva inställning, Din kunskap, Din insikt och Din uthållighet, som så lyckosamt gagnat försvaret och samhället i övrigt.

Christopher BengtssonIngemar CarlssonGerdt Stangenberg
överingenjörteknisk direktörf. överste i Flygvapnet
Försvarets materielverkFörsvarets materielverk

Sidan ändrad 1998-02-23
Webbansvarig