JUBILEUMSSKRIFTER 1997:

Veteranklubben ALFA 20-årsjubileum
och
Fyrtio år av den svenska datahistorien


Veteranklubbens hemsida


Här presenteras
Veteranklubbens skrifter
utgivna under
jubileumsåret 1997.

Du kan köpa dom (även om du inte är medlem) genom att sätta in
- 70 Kr (för Veteranklubben ALFA 20-årsjubileum) eller
- 90 kr ( för Fyrtio år av den svenska datahistorien) eller
- 130 Kr (för båda skrifterna)
på Veteranklubbens postgiro 432 67 12-9.
(48 sidor)

Produktion:
Cappucino Reklambyrå AB
Stockholm

Veteranklubben ALFA 20-årsjubileum Tjugo år har förflutit sedan Gunnar Christiansen (dansken på ritkontoret), fick idén att bilda en veteranklubb vid dåvarande Stansaab. Medlemsantalet är nu uppe i ca 300 och klubbens popularitet ökar ständigt. Denna publikation är ett sätt att uppmärksamma klubbens tjugoårsjubileum.

Innehållsförteckning:

 • Presidenten har ordet
 • Klubbens historik
 • Det började i Ulvsunda
 • Standard Radio där det hela började
 • Barkarbyfabriken
 • En säljares vardag
 • Censorn har ordet
 • Kretskort till tusen
 • Tercas i ett 25-årsperspektiv
 • Kommer du ihåg Linnea?
 • Alfaskop - en success story
 • Management by Perkele
 • Att göra affärer på andra sidan klotet
 • En truckkusks minnen
 • Ergonomin, vårt starka kort
 • En reklammakares bekännelser
 • Veteranklubben och Internet


Här kan du läsa ett utdrag: Alfaskop - en success story . . . Här kan du läsa hela dokumentet
(47 sidor)

Produktion:
Cappucino Reklambyrå AB
Stockholm

Fyrtio år av den svenska datahistorien.

Från Standard Radiofabrik till... Den svenska datahistorien är ganska lik en skärgård med många öar, men med mycket få broar. Samma struktur kan man finna i de flesta länder. Det intressanta är att varje grupp av öinnevånare anser att sin del av historien är den mest banbrytande och betydelsefulla för framtiden.

Vår historia som berättas i denna skrift börjar i den vilda teknikens tidsålder och slutar när standardiseringen börjar göra det svårt för svensk dataindustri att hävda sig på grund av de höga kostnader som man måste bära för att få vara bland världens marknadsledande företag inom denna branch. Historien beskriver även några utflykter i dataindustrins skärgård, några erövringar och några samarbetssträvanden. Många av de övriga skeendena inom svensk dataindustri berörs endast flyktigt eller inte alls.

Innehållsförteckning:

Hur det hela började - epoken Standard Radio & Telefon AB (SRT) Författare: Kjell Mellberg
 • Inledning
 • För- och kringhistoria
 • Digitalteknikens intåg
 • Det stora språnget
 • Spinoff - civil och militär
 • Civila nysatsningar
 • Epilog - en epok övergår i en annan

Ett decennium svensk datorhistoria Författare: Gunnar Wedell

 • Stansaab bildas
 • De första sju åren
 • Dataindustriutredningen
 • "Nya Datasaab"
 • Tercas
 • Strukturomvandling
 • Datasaab under Ericsson
 • Datasaab inför EIS

Den svenska datahistorien. Början till slutet? Författare: Bo Lindestam

 • Inledning
 • We are ready when you are - Ericsson Information Systems
 • Ledningssystemverksamheten

Här kan du läsa ett utdrag: Det stora språnget . . . Här kan du läsa hela dokumentet


Ytterligare sökord: datahistoria


Denna sida senast ändrad 2016-04-09
WEB-ansvarig för denna sida är Björn Sölving .