Åter till startsida . Åter till förteckning litteratur

JUBILEUMSSKRIFTER 1997:

Fyrtio år av den svenska datahistorienProduktion: Cappucino
Reklambyrå AB Stockholm/Björn Sölving och Bo Lindestam
2016-02-18