Veteranklubbens Höstresa 1997

Läs Calles rapport från mötet


Välkomna till Morsta Gård!


Värdinnan
Marie-Louise
Borgudd

Bild 2. Britt-Mari Christiansson och Ulla Andersson  
Bild 3. Gunnar Hansson, Inger Eriksson  
Bild 4. Anna-Lisa Blom, Carl-Göran Sehlberg med fru, Eivor Carlsson  
Bild 5. Bozena Stech, Marjatta Lindholm och Ann-Karin Gyllfors  
Bild 6. Henry Larsson m sällskap, Marie Gadd och Bertil Palmgren  
Bild 7. Gunnar Christiansen och Karl-Erik Ström  
Bild 8. Knut Petterson, Assistenten och Fritzi Larsson  
Bild 9. Arne Andersson "Vackra Arne"  
Bild 10. Maria Palm och Leif Clausson  
Bild 11. Leif Clausson och Britt-Marie Christiansson  
Bild 12. Göran Bäckman och Ulf Wiberg  
Bild 13. Jorg Seseman m fru och Per-Åke Nilsson  
Bild 14. Prisutdelning naturstig: Einar Estreus, Ann-Marie Ljung,
Marie-Louise Borgudd, Inger Nilsson (hustru till Per-Åke)
och Gunnar Kulleskog
 
Bild 15. Jorg Seseman m fru  
Bild 16. Ann-Karin Gyllfors, fru Seseman  
Bild 17. Rune Winter m fru  
Bild 18. Rune Winter, Gunnar Kulleskog m fru  
Bild 19. Lars Söderström med fru  
Bild 20. Gunnar Hansson och Ove Fyrestam  
Bild 21. Lokal musiker + Vackra Arne  
Bild 22. Tack för maten: Erik Goliath