Veteranklubbens årsmöte 1999

Fotograf: Claes-Göran HörnqvistÅter till Förteckning över mötenLeif Jonsson
Ingvar Larson
Mats Svennbäck
Kerstin West
Aina Ståhle
Ingvar Persson
Solveig Hägerbring
Irene Leiner
Bernt Nordemo
Jan Hjertén
Sune Ekfeldt
Christer Jonsson
Lars Forsberg
Göran Levin