Bilder från övriga möten  Deltagarlista detta möte

Bilder från höstmötet 2000-09-21

Fotograf: Kjell Pettersson

 


Kjell Pettersson

Bilderna från Kjells digitalkamera har mycket hög bildkvalitet = upplösning.
Här har bildkvaliteten reducerats för att ge acceptabla laddningstider via modem.
För dig som vill ha mycket bättre bilder: skicka mail till WEB-ansvarig och du
får högupplösta bilder via mail. Ange önskade bildnummer. Här kan du se
bild 5 med hög bildkvalitet.

Har du saknade namn (?????) eller hittar du fel, skicka mail till WEB-ansvarig.  

Klicka på lilla bilden för att få en större! Bilderna öppnas i ett nytt fönster,
stäng fönster när du tittat färdigt.

Röda nummer = 5 speciellt bra bilder.

1 Anna-Lisa Blom 09210070.jpg (40176 bytes)
2 Svea Hedlund 09210069.jpg (33151 bytes)
3 Margareta Skoglund 09210068.jpg (19297 bytes)
4 Olle Hagmansson
5 Gunnar Kulleskog
6 Uno Dahlberg
7 Marie Gadd
8 Artur Lindblom
9 Åke Jonsson
10 Per-Olof Persson, Anders Lindholm, Jangunnar Rönnlund
11 Kjell-Åke Karlsson, Ann-Karin Gyllfors, Kerstin Dohlon
12 Kerstin Carlsson (fd Norrgran)
13 Monica Schiermacher ("Estreus"), Eivor Carlsson, Margareta Skoglund, Gun Hasselqvist, Bozena Stech
14 Kerstin Blom, Monica Schiermacher ("Estreus"), Eivor Carlsson
15 Fru Thorell, Gudmund Thorell
16 Anna-Greta Andersson, Dag Andersson
17 Ann-Sofie Ek, Leif Ek, Sylve Qvillberg
18 Svante Berglund, Leif Hedberg
19 Rolf Karsvall, Björn Sölving, Aina Ståhle, Karin Karsvall, Anita Sölving
20 Drink utanför entrén
21 Ann-Karin Gyllfors, Irene Leiner, Helge Leiner, Kerstin Dohlon, Bo Alleryd
22 Kalle Ström, Sven-Åke Jidenius, Jörgen Möllenhoff
23 Ingvar Andersson, Bertil Lindståhl, Sture Jansson, Fru Lindståhl(?)
24 Lars Stelling, Lennart Backing, Rune Winter, Marian Winter (sittande)
25 Fru Dahlberg, Uno Dahlberg, Britt-Marie Philip, Hans Philip
26 En nybliven veteran:
Lennart Backing
27 Sture Jansson
28 Publikbild: På främsta raden: Lars Stelling, Alexander Holmberg, Gunner Christiansen
29 Presidenten Gun Lennerstrand hälsar välkommen
30 Publikbild:  På främsta raden: ?????, Per-Åke Wallin, Carola Wallin, Per-Olov Persson
31 Publikbild 
32 Kvällens föredragshållare  Lars Stelling som pratar om:
"Matlagning och fysik
33 En nybliven veteran:
Bengt Gustavsson
34 Bjarne Dahlstedt
35 Carola Wallin, Per-Åke Wallin, 
36 Bordet runt i högervarv från vänster: Matts Pettersson, Britt-Marie Christiansson, Marie Gadd, Ann-Karin Gyllfors, Curt-Olof Svensson, Britt-Marie Philip (bakifrån), Hans Philip (bakifrån)
37 Bordet runt i högervarv från vänster: Margareta Skoglund (skymd), David Skoglund), Bozena Stech, Gun Hasselqvist, Eivor Carlsson, Monica Schiermacher ("Estreus") (bakifrån)
38 Bordet runt i högervarv från vänster: Kerstin Carlsson (fd Norrgran), Monica Schiermacher ("Estreus"), Kerstin Blom, Margareta Skoglund (skymd), David Skoglund (bakifrån), Bozena Stech (bakifrån),  Eivor Carlsson (bakifrån)
39 Bordet runt i högervarv från vänster: Åke Jonsson, Harriet Jonsson, Ingmar Torelm,  Bertil Lindståhl, Fru Lindståhl, Fru Kebert (bakifrån), Lars Kebert (bakifrån), Bertil Lindståhl (bakifrån)
40 Bordet runt i högervarv från vänster: Per-Olov Persson, Gun Lennerstrand, Björn Sölving, Anita Sölving, Aina Ståhle, Lars Wikenholm (bakifrån), Bjarne Dahlstedt (bakifrån)
41 Bordet runt i högervarv från vänster:  Bjarne Dahlstedt, Per-Olov Persson, Gun Lennerstrand, Björn Sölving, Anita Sölving (skymd), Aina Ståhle (skymd), Folke Hörnkvist (bakifrån), Bengt Sundqvist (bakifrån) 0921003k.jpg (27866 bytes)
42 Bordet runt i högervarv från vänster: Kerstin West, Bo Alleryd, Svante Berglund, Ulf Wiberg, Carl-Axel Bruno, ????? (bakifrån), ????? (bakifrån)
43 Bordet runt i högervarv från vänster: Gunhild Larsson, Sune Larsson, Kerstin Dohlon, Fru Thorell, Gudmund Thorell, Kalle Ström (bakifrån), Ebbe Callheim (bakifrån)
44 Bordet runt i högervarv från vänster: Gun Hallstrand, Gunnar Kulleskog, Sylve Qvillberg, Leif Ek, Ann-Sofie Ek, Gunnar Carlsson, (bakifrån) Börje Sundström (bakifrån), Lennart Backing (bakifrån) 
45 Bordet runt i högervarv från vänster: Per-Åke Wallin, Carola Wallin, Olle Hagmansson, Irene Leiner, Helge Leiner, MarianWinter, Rune Winter, Jangunnar Rönnlund
46 Bordet runt i högervarv från vänster: Karin Karsvall, Rolf Karsvall, Roland Borglund, Kaj Jakobsson, Sture Jansson, Uno Dahlberg (bakifrån), Fru Dahlberg (bakifrån)
47 Bordet runt i högervarv från vänster: Anna-Lisa Blom, Svea Hedlund, Uno Dahlberg, Fru Dahlberg
48 Bordet runt i högervarv från vänster: Thommy Ek, Karin Ek, Sven Skåraeus, Ann-Marie Hultén,
Bengt Gustavsson, Lars Stelling
49 Bordet runt i högervarv från vänster: Fru Söderström, Lars Söderström, John Wijk, Mari Friberg, Dag Andersson (skymd), Kjell-Åke Karlsson (bakifrån)
50 Bordet runt i högervarv från vänster: Lars Stelling, Ronny derelid, Artur Lindblom, Thommy Ek (bakifrån), Karin Ek (bakifrån), Sven Skåraeus (bakifrån)
51 Bordet runt i högervarv från vänster: SonjaThorsell, Gunnar Carlsson, Börje Sundström, Lennart Backing, Gun Hallstrand (bakifrån), Gunnar Kulleskog (bakifrån)
52 Bordet runt i högervarv från vänster: Gudmund Thorell, Jörgen Möllenhoff, Evert Åkare, Kalle Ström, Gunhild Larsson (bakifrån) , Sune Larsson (bakifrån) 
53 Bordet runt i högervarv från vänster: Gun Lennerstrand, Björn Sölving, Anita Sölving, Aina Ståhle, Margareta Hörnkvist, Folke Hörnkvist, Bjarne Dahlstedt (bakifrån), Per-Olov Persson (bakifrån)
54 Bordet runt i högervarv från vänster: Monica Schiermacher ("Estréus"), Kerstin Blom, Margareta Skoglund, David Skoglund, Bozena Stech,  Eivor Carlsson, Sven-Åke Jidenius, ?????, Kerstin Carlsson (fd Norrgran) 
55 Sune Larsson, Kerstin Dohlon
56 Servitör, Margareta Hörnkvist, Folke Hörnkvist, Bengt Sundqvist
57 Marie Gadd, Ann-Karin Gyllfors, Curt-Olof Svensson
58 Fru Kebert, Lars Kebert, Leif Hedberg
59 Jörgen Möllenhoff, Evert Åkare
60 Fru Thorell, Gudmund Thorell
61 Gunhild Larsson, Sune Larsson, Kerstin Dohlon
62 Britt-Marie Christianson
63 Svante Berglund, Ulf Wiberg, Carl-Axel Bruno
64 Dag, Andresson, Kjell-Åke Karlsson
65 Servitris
66 Gunnar Kulleskog, Sylve Qvillberg, Leif Ek
67 Björn Sölving, Anita Sölving
68 Sonja Thorsell, Gunnar Carlsson
69 Marie Järnfjäll, Anja Pettersson

Tack till: Per-Åke Wallin, Rune Winter, Tommy Carlsson, Gun Lennerstrand,
Jangunnar Rönnlund som hjälpt till vid identifieringen.