top.gif (11632 bytes)
Åter till Veteranklubbens hemsida   Åter till Produkter på Museum

 Produkter på MUSEUM

KVIBERGS MUSEUM
Militärhistoriska samlingar. Kvibergs väg 5. Göteborg


Kvibergs Museum ligger norr om Göteborg, just innan Kortedala. Museet speglar den verksamhet som fanns på A2 och LV6 i Göteborg.

På LV6 skedde bl.a utbildning av radartekniker och instrumenttekniker för luftvärnet. Många Veteraner har här fått sin radarutbildning och Standard Radio / Stansaab anställde gärna folk med denna utbildning (eller motsvarande från flyget/kustartilleriet).

Vissa av armens radarstationer utrustades med PPI 802 resp. PPI 803 från Standard Radio.


Fr. vänster: Eldledningsradar PE07R (ej PPI från Standard Radio) , spaningsradar PS17R och spaningsradar PS04.

PS17R innehöll PPI 802. PS04 innehöll PPI 803.

Inne i museet finns utbildningsutrustning för radarobservatörer och övningsledare. (PPI 802)

På texten ovanför PPI.et kan man läsa: "Denna radarskärm (PPI) användes av övningsledaren i stridsledningsbyggnaden på Högsbo 1955-1962. Från denna plats kunde man leda och övervaka målflyget, fjärrstyra spaningsradar (PS-17R), manövrera störsändare och leda målflygningsövningar vid eldledningsradar (PE-07R)" 

Inne i radarstationen var PPI:et placerat stående på golvet, (ungefär som denna bild). Omkring satt stridsledare och radarobservatörer. Med röstkontakt gavs instruktioner till pjäsmanskap eller eldledningsradar. I luftvärnets radarstationer fanns tyvärr inga lottor!

Några länkar:
- Läs mer om PPI 801 och PPI 802 på Veteranklubbens webb

- Försvaret: Kvibergs Museum är numera nedlagt men här en länk till dess historia:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvibergs_museum (2020-02-06)

/Björn Sölving (som gjorde lumpen på Kviberg 1959 och återvände 2001-01-13 för att titta på museet)
2003-11-03


Denna sida senast ändrad 2020-02-07
WEB-ansvarig