1983-04-11: Alfaveteranträff i Barkarby

Åter

Alfaveteranträff i Barkarby. Femton år efter start
levereras Alfaskop nr 100.000.

Kallelsen:

Dagen till ära skrivet på
gammal IM-blankett!

Lunchfoto 1

Lunchfoto 2


Denna sida senast ändrad 1998-01-18
WEB-ansvarig: Björn Sölving. .