Presidiehistoria            Nuvarande presidium


    Gunner Christiansen

Den 28 januari 1976

...
skrev Gunner Christiansen till fackklubbarna inom Stansaab Elektronik AB och föreslog bildandet av en "Veteranklubb". Gunner fortsatte hela 1976 att bearbeta såväl företaget som fackklubbarna.

En interimsstyrelse bildades under 1977 med Gunner som ordförande och med representanter från företaget och fackklubbarna. Förslag till stadgar framtogs. På hösten 1977 konstituerades klubben och verksamheten startade 1978 med Gunner Christiansen som den första Presidenten för Veteranklubben vid Stansaab.


1977: Veteranklubben konstitueras. Ordförande Gunner Christiansen
Se vidare tabellen nedan för mer information om Presidiets historia

VeteranklubbenPresidentVice PresidentMyntmästareSkrivareCeremonimästareHeders-
ledamot
Adjungerade
1978 vid Stansaab Gunner Christiansen Rolf Levin Horst Montgomery Owe Halvarsson Lennart Lundsten   
1979 DATASAAB Järfälla Gunner Christiansen Rolf Levin Horst Montgomery Owe Halvarsson Lennart Lundsten   
1980 DATASAAB Järfälla Helge Kihlberg Nils Persson Anne-Marie Hulthén Owe Halvarsson Lennart Lundsten   
1981 DATASAAB Järfälla Helge Kihlberg Nils Persson Gustaf Egmar Bengt Svenson Gunner Christiansen   
1982 EIS Järfälla Nils Persson Rolf Levin Gustaf Egmar Bengt Svenson Gunner Christiansen   
1983 EIS Järfälla Nils Persson Rolf Levin Börje Sundström Bengt Svenson Lennart Andreasson   
1984 EIS Järfälla Carl-Johan Vedin Lars G Person Börje Sundström Bengt Svenson Lennart Andreasson   
1985 EIS Järfälla Lars G Person Carl-Johan Vedin Birgit Pettersson Svante Berglund Lennart Andreasson   
1986 EIS Järfälla Lars G Person Carl-Johan Vedin Birgit Pettersson Svante Berglund Lennart Andreasson   
1987 EIS Järfälla Lars G Person Carl-Johan Vedin Birgit Pettersson Svante Berglund Lars-Bertil Maltheson   
1988 EIS Järfälla Lars G Person Carl-Johan Vedin Birgit Pettersson Svante Berglund Lars-Bertil Maltheson   
1989 ENOK Lars G Person Carl-Johan Vedin Birgit Pettersson Svante Berglund Fritzi Larsson   
1990 ENOK Lars G Person Carl-Johan Vedin Birgit Pettersson Svante Berglund Fritzi Larsson   
1991 ENOK Einar Estréus Carl-Johan Vedin Birgit Pettersson Svante Berglund Fritzi Larsson   
1992 Alfa Einar Estréus Carl-Johan Vedin Birgit Pettersson Svante Berglund Fritzi Larsson   
1993 Alfa Einar Estréus Carl-Johan Vedin Birgit Pettersson Svante Berglund Anne-Marie Ljung   
1994 Alfa Einar Estréus Carl-Johan Vedin Birgit Pettersson John Wijk Anne-Marie Ljung   
1995 Alfa Einar Estréus Carl-Johan Vedin Birgit Pettersson John Wijk Anne-Marie Ljung   
1996 Alfa Einar Estréus Carl-Johan Vedin Birgit Pettersson John Wijk Anne-Marie Ljung   
1997 Alfa Einar Estréus Carl-Johan Vedin John Wijk Gunnar Wedell Anne-Marie Ljung   
1998 Alfa Einar Estréus Gun Lennerstrand John Wijk Per-Åke Wallin Anne-Marie Ljung Carl-Johan Vedin  
1999 Alfa Gun Lennerstrand Einar Estréus John Wijk Per-Åke Wallin Solveig Frisk.
Tf: Jangunnar
Rönnlund
Carl-Johan Vedin  
2000 Alfa Gun Lennerstrand P-O PerssonAnders Lindholm Per-Åke Wallin Jangunnar RönnlundCarl-Johan Vedin  
2001 Alfa Gun Lennerstrand P-O PerssonAnders Lindholm Per-Åke Wallin Jangunnar RönnlundCarl-Johan Vedin  
2002 Alfa Gun Lennerstrand P-O PerssonJan Hjertén Maria PalmJangunnar RönnlundCarl-Johan Vedin  
2003 Alfa Gun Lennerstrand P-O PerssonJan Hjertén Maria PalmJangunnar RönnlundCarl-Johan Vedin  
2004 Alfa Gun Lennerstrand Rolf Karsvall Jan Hjertén Maria PalmJangunnar RönnlundCarl-Johan Vedin  
2005 Alfa Gun Lennerstrand Rolf Karsvall Jan PerssonMaria PalmMatts Pettersson Carl-Johan Vedin  
2006 Alfa Rolf Karsvall Karl-Erik Elfgren Jan Persson Göte Wiklund Matts Pettersson Carl-Johan Vedin Carl-Johan Vedin: Redaktör, Admin.
Björn Sölving: Webbmaster
2007 Alfa Rolf Karsvall Karl-Erik Elfgren Jan Persson Göte Wiklund Lena Dahlroth Carl-Johan Vedin Carl-Johan Vedin: Redaktör, Admin.
Björn Sölving: Webbmaster
2008 Alfa Rolf Karsvall Sven-Åke Jidenius Jan Persson Göte Wiklund Lena Dahlroth Carl-Johan Vedin Carl-Johan Vedin: Redaktör, Admin.
Björn Sölving: Webbmaster
2009 Alfa Rolf Karsvall Sven-Åke Jidenius Jan Persson Göte Wiklund Jan Nilsson Carl-Johan Vedin Carl-Johan Vedin: Redaktör, Admin.
Björn Sölving: Webbmaster
2010 Alfa Rolf Karsvall Sven-Åke Jidenius Jan Persson Aina Ståhle Jan Nilsson Carl-Johan Vedin Carl-Johan Vedin: Redaktör, Admin.
Björn Sölving: Webbmaster
2011 Alfa Rolf Karsvall Sven-Åke Jidenius Jan Persson Aina Ståhle Jan Nilsson Carl-Johan Vedin Carl-Johan Vedin: Redaktör, Admin.
Björn Sölving: Webbmaster
2012 Alfa Rolf Karsvall Sven-Åke Jidenius Jan Persson Aina Ståhle Jan Nilsson Carl-Johan Vedin Carl-Johan Vedin: Redaktör, Admin.
Björn Sölving: Webbmaster
2013 Alfa Sven-Åke Jidenius Tommy Carlsson Jan Persson Aina Ståhle Jan Nilsson Carl-Johan Vedin Carl-Johan Vedin: Redaktör, Admin.
Björn Sölving: Webbmaster
2014 Alfa Sven-Åke Jidenius Tommy Carlsson Jan Persson Aina Ståhle Jan Nilsson Carl-Johan Vedin Carl-Johan Vedin: Redaktör, Admin.
Björn Sölving: Webbmaster
2015 Alfa Sven-Åke Jidenius Tommy Carlsson Jan Persson Aina Ståhle Jan Nilsson Carl-Johan Vedin Carl-Johan Vedin: Redaktör, Admin.
Björn Sölving: Webbmaster
2016 Alfa Sven-Åke Jidenius Tommy Carlsson Jan Persson Aina Ståhle Jan Nilsson Carl-Johan Vedin Björn Sölving: Webbmaster
2017 Alfa Sven-Åke Jidenius Tommy Carlsson Jan Persson Aina Ståhle Jan Nilsson Carl-Johan Vedin Björn Sölving: Webbmaster
2018 Alfa Sven-Åke Jidenius Tommy Carlsson Jan Persson Bengt Spångö Jan Nilsson Carl-Johan Vedin Björn Sölving: Webbmaster
2019 Alfa Sven-Åke Jidenius Tommy Carlsson Jan Persson Bengt Spångö Ingvar Vänman Björn Sölving: Webbmaster
Mats Berglind: Webbmaster
2020 Alfa Jan Nilsson Tommy Carlsson Jan Persson Bengt Spångö Ingvar Vänman Mats Berglind: Webbmaster
2021 Alfa Jan Nilsson Tommy Carlsson Jan Persson Bengt Spångö Ingvar Vänman Mats Berglind: Webbmaster
2022 Alfa Jan Nilsson Tommy Carlsson Jan Persson Bengt Spångö Ingvar Vänman Mats Berglind: Webbmaster
2023 Alfa Jan Nilsson Tommy Carlsson Jan Persson Bengt Spångö Anders Lindström Mats Berglind: Webbmaster