Veteranklubbens korsord

Välkomna till Rolfs första försök som Korsordsmakare!

Jag fick en idé - ett Korsord skulle kanske kunna vara något för vår hemsida. Jag gjorde ett försök och tog fram ett provkryss för bedömning inom presidiet. Svaret var skapligt positivt, dock ansågs det på några håll vara lite väl svårt. Nu efter bearbetning har jag ett som ni nu får möjlighet att ”brottas med”. Korsordet är tänkt som en förströelse men som samtidigt också kan påminna lite om vår gemensamma historia.

Detta första korsord berör därför vår verksamhet på SRT, Stansaab och Datasaab. Nu är det ju så att vi medlemmar kommer från skilda delar av våra företag vilket innebär att vi inte har samma faktamässiga kunskaper om projekt, produkter m.m. För att inte detta ska förmörka ert korsordslösande finns det en hjälpfunktion med vilken ni ruta för ruta kan ”fuska fram” innehållet. Skriv helt enkelt in ett frågetecken (?) i aktuell ruta så har ni fått fram er hjälp.

Men, ingenting är ju gratis här i livet så hjälpen kostar – en minuspoäng per ”hjälp”. Hur ni ligger till kan ni se i Hjälpräknaren under korsordet. För att undvika hjälp genom hela korsordet är hjälpen begränsad till 15 gånger. Räknaren skickas automatiskt in tillsammans med ert lösningssvar. Först insända riktiga lösning vinner ära och berömmelse, dock kommer notarius publicus att ta hänsyn till Hjälpräknaren för att vid behov skilja mellan lösningar inlämnade samma dag.

Korsordet har jag tagit fram i Excel som Björn sedan elegant har överfört till en fungerande Webblösning. Det innebär att alla klagomål (eller uppmuntrande ord) på innehållet ska riktas till mig och alla synpunkter på webbfunktionen till Björn.

Lycka till! önskar Rolf och Björn


Korsordskonstruktör: Rolf Karsvall

Antal hjälp:    
Debug: