1980 Nr 34 1980-10-30
Redaktör: Björn Byfors.
Ansvarig utgivare: Erik Goliath.
Åter


Klicka på en sida.

Sid 1

150 datasaabare utsågs till Veteraner

Delårsrapport per 31/8 1980
Sid 2

Ny epok för Alfaskop inledd. Sista 3500 till Televerket

Sid 3

Gunnar Wedell delar ut veterantröjor

Veni, Vidi, Vici
Sid 4

Nytt från dotterbolagen

Sid 5

Röker du?

Kungen studerar bank

"Alfa" flyttar till Sollentuna
Sid 6

Textbehandla med SAGA. Nytt progamsystem för Serie 16

Sid 7

Kundreskontra och leverantörsreskontra vad är det?

Utveckling av Saga ... Hans Laestadius
Sid 8

Nya instruktioner

Dessa flyttar till Bromma