1975 Nr 35
Sid 4
Åter

Informationsavdelningens huvuduppgift:
Att ge korrekt information om företaget

Att ge korrekt och begriplig in formation om det egna företaget är självfallet huvuduppgiften för varje informationsavdelning. Det gäller givetvis även Datasaabs informationsavdelning, som för närvarande finns i Järfälla.

Vi vill ge all, som kan ha inflytande eller intresse av Datasaabs verksamhet en så klar bild som möjligt av företaget, säger chefen för Informationsavdelningen, Erik Goliath. Och det är många som har intresse av oss, både i Sverige och utomlands. Jag vill inte påstå att någon grupp skulle vara viktigare än någon annan men låt oss börja med företagets egen personal.


Vi vill ge alla, som kan ha inflytande på eller intresse av Datasaabs verksamhet en så klar bild som möjligt av företaget, säger chefen för informationsavdelningen, Erik Goliath.

Jag är övertygad om att var och en blir mer engagerad av sitt arbete om man vad som sker inom företaget, och hur det går till och vem som gör vad. Jag tror att detta gäller såväl en serviceingenjör i Linköping som en säljare i Tyskland eller en förrådsman vid regionkontoret i Californien.

Våra kunder är också en viktig grupp, inte minst de som ännu inte gjort någon affär med oss men kanske avser att göra det. Säljarens arbete underlättas om Datasaab är någorlunda känt och har ett gott anseende.

Nästan lika viktigt är det att våra leverantörer får en positiv bild av oss. Andra intressenter är våra ägare, myndigheter samt organisationer och opinionsbildare av olika slag. Vi får heller inte glömma alla dem som fungerar på att söka jobb hos oss. Vårt företag har ständigt ett behov av kvalificerad personal på alla nivåer, slutar Erik Goliath.

Redaktion


Informationsavdelningens redaktionsgrupp bestående av Björn Byfors, Berith Brännström och Håkan Westlund.

Informationsavdelningen producerar årligen en mängd skriftlig information. Det är bl a ett 30-tal pressreleaser, tidningen Kontakt som du just nu läser och som kommmer ut med ca 15 nummer per år, en engelskspråkig dotterbolagstidning Contact med fyra nummer per år samt olika artiklar om Datasaah, speciellt framtagna på begäran av svenska och utländska tidningar.

Detta och mer därtill tas fram av en redaktionsgrupp bestående av Håkan Westlund. Berith Brännström och Björn Byfors. Håkans ansvarsområde är sådan information som vänder sig till intressenter utanför företaget. Björn skriver med Datasaabs egen personal som huvudsaklig målgrupp. Berith, gruppens allt i allo, ser bl a till att det skrivna materialet verkligen blir tryckt och distribuerat till läsarna. Berith har också hand om avdelningens arkiv med fotografier, broschyrer och presentartiklar.

Visning av företaget

Datasaab besöks dagligen av flera representanter för våra kunder. Normalt är det de olika marknadsföringsavdelningarna som har hand om dessa besök. Vissa besökare, exempelvis personal från ambassader, är emellertid här endast för att få en allmän bild av företaget, inte för att förhandla om en viss order. Vid sådana besök har vanligen informationsavdelningen hand om värdskapet. Vana värdar är Erik Goliath och Håkan Westlund.

Osynlig

Dessa visiter kan ibland omfatta flera dagar med besök i både Järfälla och Linköping och flera av de platser där vi har installerat våra datorutrustningar. Som en osynlig sammanhållare av dessa besöksprogram med bussar, tåg, luncher och hotellbokningar fungerar då avdelningens sekreterare Marie Siegert. Hon har god hjälp av ett behagligt lugn och utmärkta språkkunskaper .

Service

En informationsavdelning åläggs ofta de mest skilda arbetsuppgifter. Det beror främst på två saker. För det första finns det ingen universell regel som säger vilka uppgifter en informationsavdelning ska ha. För det andra finns det gott om "tyckare" i branchen. Det gör att Informationsavdelningen ofta får ta hand om sådana problem som ingen annan på företaget vill vill befatta sig med. Det innebär att avdelningen ibland kan ha fler uppgifter än vad men kan hinna med inom rimlig tid. Samtidigt innebär allt informationsarbete att man bokstavligen sticker ut huvudet och där med snabbt blir medveten om omgivningens synpunkter. Detta hindrar dock inte att Datasaabs Informationsavdelning vill uppmana företagets medarbetare att komma till avdelningen med sina informationsproblem. Du kanske inte alltid får som du vill, men du blir aldrig avvisad.


Marie Siegert, sekreterare på Informationsavdelningen.
Till sid 8