Hur sker uppdatering av Veteranklubbens WEB?


De flesta artiklar kommer via mail eller hittas på Internet eller i tidningar.
Vanliga artiklar redigeras med tex Microsoft Visual Web Developer Express som medger att man kan redigera grafiskt direkt i den färdiga bilden.

För speciella ändamål, tex medlemsmatrikeln, används ett EXCEL-makro som omvandlar Calles matrikel
till HTML-filer med referenser till bilder och mailadresser.

Fotografier skannas i en HP OfficeJet G55 scanner och redigeras sen med Paintshop Pro.

Anmälningsräknare (för möten och aktiviteter) hanteras direkt av resp anmälningsinsamlare i Presidiet.

För att generera "dagliga gratulationer" genereras vid varje matrikeluppdatering 365 bildfiler (gif), en för varje
dag. Scriptfiler genereras med EXCEL-makro och gif-filer genereras med text-to-gif.
När någon går in på www.veteranklubbenalfa.se/veteran begär browsern en bild för dagens datum.
(Vill du se gratulation för att visst datum? Ställ om datum i din PC och ladda om www.veteranklubbenalfa.se/veteran
glöm inte ställa tillbaka datum.)

De färdiga filerna överförs med FTP till webbhotellet one.com (Danmark).
one.com använder Apache som webbserver och mySQL som databasserver.
Före 1:a januari 2013 användes webbserver hos Fujitsu.

Björn Sölving