Aktiviteter för järnvägsintresserade hösten 2021

Våren 2015 skrev jag ett inlägg om olika aktiviteter för järnvägsintresserade efter att Roland Jonsson hållit ett föredrag om detta i samband med årsmötet. Jag har nu fått önskemål om en uppdatering om detta.

Två saker har gjort att utbudet inom området varit tunt senaste tiden, inte minst orsakat av Coronapandemin vilket har lett till att den publika delen varit minimerad. Det andra är att Järnvägsmuseet i Gävle varit stängt sedan 9 september 2017 och kommer att vara så till åtminstone 2023. Den stängning som genomfördes var då planerad att bli betydligt kortare än vad den blivit och den viktigaste orsaken till detta var att det samtidigt under år 2017 beslutades att byta huvudmannaskapet för museet från Näringsdepartementet/Trafikverket till Kulturdepartementet där verksamheten inordnats under Statens Maritima Museer (numera Statens Maritima och Transporthistoriska Museer). Det som fanns inom Järnvägsmuseet inkluderande även de väghistoriska samlingarna samt civilflygssamlingarna på Arlanda. F.d. Banverkets museum i Ängelholm frikopplades samtidigt och drivs numera av Ängelholms kommun. Samtidigt flyttades ägarskapet för museets fastigheter från Trafikverket till Statens Fastighetsverk där det just då pågick omfattande utredningar och sedan rättegångar efter en korruptionsskandal. Ombyggnationen hade precis startat och att överföra budgetansvar och medel mellan de inblandade tog tid. Höstens översvämningar i Gävle har inte gjort saken bättre och om museet öppnar 2023 som planerat (senaste planen!) eller 2024 är nog en idag öppen fråga.

Järnvägsmuseets reseverksamhet skulle enligt plan börjat under hösten 2021 men översvämingarna har troligen gjort att de fått ställas in. Stora delar av museets områden har varit under vatten även om vattenskadorna på arkiv mm beskrivs som relativt små.

Den lättade Coronasituationen har dock gjort att en del andra aktiviteter kommit igång. Den Transportnostalgiska Hjulmarkanden där böcker, modeller mm kan inköpas kommer att hållas i Solnahallen, Ankdammsgatan 46, Solna, lördagen den 27 november kl 11.00 – 16.00. Fri entré.

Någon gång under hösten kommer Spårvägsmuseet i Stockholm att öppnas igen i nya lokaler på gasverksområdet i Norra Djurgårdsstaden efter att ha varit stängt sedan 2018. Exakt datum verkar idag något oklart.

Nynäshamns Järnvägsmuseum planerar att köra ångtåg till Nynäshamns Julmarknad 4-5 december 2021. På söndagen den 5:e kommer man även att kunna åka med SS Blidösund i någon riktning som alternativ med en kombibiljett. Orsaken till att det bara är söndagen som Blidösund går till Nynäshamn är att det är Blidö Julmarknad på lördagen den 4:e och då åker de dit. Exakta detaljer är inte klara och det har genom åren blivit allt svårare att klämma in ett ångtåg med 65km/h hastighet bland pendeltåg, regionaltåg och expresståg men vi tror att det går. För uppdaterad information, se Nynäshamns Järnvägsmuseums och Blidösundsbolagets sidor enl länk nedan.


Ångloket E 1189 från 1914 underhålls i Nynäsgård för att vara klart för julmarknadsresan.

Museet i lokstallet i Nynäsgård hålls öppet sista söndagen i månaden kl 13-16 utom i december och januari. Här kan man även hitta veteranen Lars Tehler som ansvarar för museet. Veteranklubben besökte museet i maj 2014, https://www.veteranklubbenalfa.se/drupal/?q=140516 .

Stockholm Kultursällskap för Ånga och Järnväg kommer även att köra en resa till Hjalmars Julspektakel i Vingåker 6 november 2021, se vidare deras hemsida, länk nedan.

Det kommer även att köras spöktåg Mariefred-Läggesta-Taxinge 29-30 oktober av Östra Södermanlands Järnväg. När det gäller julmarknadstrafik så blir det enligt uppgift julmarknader på Taxinge slott 11-14 och 18-21 november 2021 samt i Marifred 28 november men om det går veterantåg då är tydligen osäkert. De brukade köra ångtåg i samband med julmarknaderna i Mariefred och Taxinge innan pandemin men saker har förändrats.

Museibanan Uppsala-Länna, Roslagsbanan Vänner och Saltsjöbanans museitågverksamhet verkar liksom ha kört klart för året, men ändringar kan komma när restriktionerna lättar.

Intressanta länkar:
Sverigen Järnvägsmueum i Gävle https://www.jarnvagsmuseet.se/
Nynäshamns Järnvägsmuseum https://www.njm.nu
Stockholms Ånglokssällskap https://www.anglok.com
Stockholm Kultursällskap för Ånga och järnväg, https://www.skaj.se/
Stockholm-Saltsjöns Museiförening https://www.ssnj.se/
Roslagsbanans Vänner https://www.roslagsbanan.com/
Östra Södermanlands Järnväg https://www.oslj.nu
Svenska Spårvägssällskapet https://www.sparvagssallskapet.se
Lennakatten (Uppsala-Länna Järnväg) https://www.lennakatten.se/
Blidösundsbolaget, http://www.blidosundsbolaget.se/aktuellt/
Taxinge slott, https://www.taxingeslott.se/julmarknad/

Anders Sandgren
2021-10-01


Det finns kommentarer till denna artikel. Senaste kommentaren överst

Tommy C kommenterade 2021-10-03 21:48
Fantastisk sammanställning Anders!

Vill du kommentera artikeln?
Lösenordet är samma
som för klubbens matrikel.