Åter till Produkter och System

Mer om ELPLO
(Elektroniskt PLOttsystem). 


av Erik Åhman
2001-02-27


       

På Veteranklubbens WEB finns en del bra om Stansaabs Sjötrafikövervakningssystem i Oslo 1975.

Kanske kan det vara av intresse att tillägga att det som användes i Oslo var ett system ELPLO (Elektroniskt PLOttsystem). Detta ELPLO användes då i Sverige bl.a. ombord på 12 st av marinens stora torpedbåtar typ Norrköping av klass Spica 2 och dessutom på några jagare som då tjänstgjorde som flottiljledare.

En sådan flottiljledare i form av jagaren Småland finns bevarad i Göteborg på Göteborgs Marina Centrum vid Göta älv. De många olika fartygen av olika slag som ingår i samlingen kan där beses av allmänheten.

"Flaggskeppet" i denna samling av fartyg är jagaren Småland som har ett sådant ELPLO-system i stridsledningscentralen. I denna central lär även vårt datakommunikationssystem Madak finnas.

Centralen är dock normalt låst. Den torde dock på särskild begäran kunna beses av nära berörda personer. I ELPLO presenterades på det STORA (24") vertikala "PPI-röret" syntetiskt utöver mållägesinformationen även kartinformation för referens.

Det sitter normalt TRE st operatörer runt bordet. Fartygschefen sitter på kortändan, rakt framför det Taktiska Indikatorn. Det STORA bilskärmen betecknades med TPI, Taktiskt Indikator. och den mindre horisontella 16" radarindikatorn för SLI StridsLedningsIndikator.

Detta var något helt nytt i marinen!

ELPLO-system på torpedbåtarna har senare på konverteras och bl.a kompletteras med datorn Censor 932 till det kraftfulla stridsledningssystemet MARIL 880. Detta skedde i samband med att fartygen försågs med robot 15 och övergick till att bli robotbåtar.

MARIL 880 har funnits kvar på robotbåtarna tills helt nyligen, men har under de allra sista åren på förra århundradet ersatts med Maril 2000.

Jag bifogar tre bilder ett foto på ELPLO systemet i slc med stridsledningsofficeren till höger i bild och en operatör på motsatt sida och en systemteckning från broschyren "ELPLO An Action Information System" från STANSAAB samt ett foto på jagaren Småland.

Om Småland kan man lägga till: Jagaren Småland är det största musealt bevarade örlogsfartyget i Skandinavien. Hon sjösattes 1952 vid Eriksberg. Vid leveransen var hon tillsammans med systerfartyget Halland världens första jagare med sjömålsrobotar. Jagaren modifierades i tre omgångar och togs ur tjänst 1979.


Stansaabs Sjötrafikövervakningssystem i Oslo 1975.ELPLO
(klicka!)


Brochyren
(klicka!)


Jagaren Småland
(klicka!)

Projektet

System- och projektledare var Lennart Andreasson. Projektledare för de viktiga följdsystemen till Danmark med DEPLO och senare CEPLO var Anders Claesson . ELPLO tags fram på Servolab och konstruktörer där var bl.a: Alvar Larsson, Bo Alleryd och Arvi Wäin. Undertecknad deltog då bara perifert i projektet (datalänkar). Försäljare var: Rune Widfeldt och Bosse Svensson.

Först när ELPLO kom att uppgraderas till MARIL 880 var undertecknad och Eron Pettersson involverade i projektet.

Jagaren Småland

Adressen till Maritiman Sjöfart och Upplevelser i Göteborg med Jagaren Småland är http://www.www.maritiman.se/fartygsflottan/jagaren-smaland

Med hälsningar från
Erik

Anders Claesson
Alvar Larsson
Bo Alleryd
Arvi Wain
Rune Widfeldt
Bosse Svensson

Kommentar från Leif Jonsson (2001-03-08):


Kul att det är fler som kommer med kommentarer kring detta system, som var helt unikt för den dåvarande marina världen.

På ett tidpunkt under min driftsättning i Danmark, var Danska marinen värd för ett stort NATO marinmöte, 12 eller 13 olika nationer deltog.

STANSAAB, var då värd (sponsor) för en stor middag på, Sjöofficersforeningen, adress: Ovan Gaden Ovan vand på Christianshavn i Köbenhavn, (kul adress, ikk).

Stor middag med marinens alla traditioner.

Jag fick som bordsdam en amerikansk marin officer, stationerad på den amerikanska ambassaden i London.

Efter ett par timmar tyckte jag att han blev lite för intresserad i hur Deplo var uppbyggt och hur Stansaab arbetade, så jag frågade honom vem han egentligen var. Svaret var att han var placerad i London för att samla information om den Europeiska militär industrin.
Så ville jag inte snacka mer med den mannen.

Dagen efter festen, flög vi allesamman (marinofficerare från 12-13 länder) till Fredrikshavn, där vi hade ett landstationerat CEPLO system (för utbildning), detta var ett CenSor baserat system som seglade på Danska marinens, fregatter och korvetter.

Här hade vi en praktfull demo av systemet.

Paul Erik Bosö, Danska marinen, körde demon.

Under ett "Datagolv" låg jag gömd (ett datagolv står på pelare ca: 1m, för att på ett enkelt sätt komma undan med alla kablar som förbinder ett sådant här komplicerat system), på mig hade jag en blå overall med STANSAAB i gul text på ryggen.

Mitt under pågående demo, låste sig systemet, Paul Erik fattade sig snabbt, "bad om ursäkt", men tillade att det utmärkta systemet hade "inbyggd teknisk service".

Paul Erik, stampade tre gånger i golvet, mitt ibland publiken trycker jag upp en av datagolvets plattor, under stor förvirring kommer jag upp, går fram till Paul Erik Bosö, och gör ställnings steg.

Paul Erik, förklarade för mig problemet, var vid jag kopplade om från "A"-cpu:n till "B"-cpu:n, och systemet kör vidare som om intet hade hänt (det var dubbla cpu:er i systemet).

Jag gör honnör för Paul Erik, returnerar under datagolvet igen, och drager över mig golvplattan.

Då först går det upp för publiken vad som hade hänt, och applåderna brakade lös.

Att vi inte fick sälja fler system till NATO, på den gimmiken, förstår jag inte.

Men en ting uppnådde vi, det var ingen av de närvarande officerarna som inte visste vilken firma STANSAAB var.

OK, efter vad jag hörde så var Grekerna tämligen intresserade.

3 år i Danmark, samman med Danska marinens officerare har inte varit tråkigt, fråga Roland Borglund, han blev till och med förärad en speciell Deplo/Ceplo uniform, med "chipps" som grad beteckningar.

Vi ses

Leif Jonsson "Halv dansken" (Bild på Leif)


Du som har kommentarer, skicka ett mail till Erik Åhman (eller webbansvarig.)