Vårmötet på Silja Europa 18 maj 2001
Text: Rune Winter
Bilder: Sune Larsson

Jag var först på plats!

Orsak: Gröna linjen fungerade enl tidtabell. Jag tycker man ska förvarna i radio om en sådan händelse!

Apropå Gröna linjen kommer jag att tänka på en Albert Engström-historia: Det var tågresenären som frågade konduktören: "Hur kommer det sig att tåget går så ovanligt fort idag?" "Jo, loket har gått sönder, så man var tvungen att spänna för ett par hästar".

Ja, så fick man träffa alla gamla vänner igen under vårmötet på Silja Europa. 92 medlemmar plus 29 gäster blir c:a 121 st.

I terminalen utdelades färdbevis, frukostbiljett, namnlista samt instruktion. Alldeles för många papper att hålla reda på! Jag blev så nervös att jag stack mig på nålen till namnbrickan som delades ut.

Instruktionen stämde med verkligheten, så det var bara att äntra fartyget, ta sig till "Congress Moulin Rouge" på däck 6 för avlämnande av bagage, kläder mm och sedan gå till "Buffet Europa" på däck 8 för en god och riklig frukost.

Vid samlingen i kongresshallen försågs vi med välkomnande ord från Presidenten. Därefter drog ceremonimästaren instruktionen muntligt för alla som slarvat bort den på vägen.

Lotter försåldes. Själv bidrog jag med att köpa ett större antal nitlotter, till förmån för alla glada vinnare.

Dagens föredragshållare Lasse Fossum hade fått hastigt förhinder, så den nye veteranen Bo Linnell ryckte in med ett improviserat föredrag baserat på företagsminnen. Han avslutade med en historia om en kille som hade köpt ett par gula skor och som sedan fick skäll av sin hustru för att han inte hade köpt en hatt istället. Detta framkallade stor munterhet hos i synnerhet damerna, som säkert insåg någon bakomvarande poäng med historien.

Vi fick sedvanligt besök av ett fartygsbefäl, denna gång lotsstyrman Stig Forsman med sex och ett halvt års praktik på bryggan. Han berättade om det synnerligen exakta navigationsssystemet baserat på en kombination av GPS och radiofyrar som gav en noggrannhet på högst 2 meters avvikelse. Stor uppmärksamhet ägnas åt säkerheten ombord, med regelbundna räddningsövningar med besättning och personal. Vi fick också en redogörelse över hur fartyget var sektionerat med brand- och vattentäta skott. Allt material ombord är av flamsäkert utförande. Dock, som Stig uttryckte det, vid en brand brinner allt utom stålskrovet. Fartygets maxfart är 22 knop, som man vid ev försening (vilket vi drabbades lite av) kunde utnyttja. (Något straff skulle jag väl ha för att Gröna linjen funkade!)

Som vanligt fick vi en synnerligen god och riklig buffé med tillhörande drycker. Mätta och glada återsamlades vi förväntansfullt inför lottdragningen. Jag räknade till 24 vinster, donerade från olika håll.

Tack Presidiet och alla som bidragit till det trevliga mötet.

Rune Winter

Webansvarigs kommentar:
Såhär skrev Rune om resan förra året.

Sune Larsson tog massor av bilder,
här bara några exempel. Resten kommer
senare.


Artikelförfattaren
Rune Winter


Nedanstående
bilder
är klickbara!


3.jpg (42993 bytes)
Silja Festival

2.jpg (63785 bytes)
Hemresa: Lottdragning mm


4.jpg (62953 bytes)
Hemresa: Drycker mm.