Kommer du ihåg nåt om DS9000 i Stril60?

Tord-Jöran Hallberg har skickat in en fråga och Leif Ek föreslår att frågan bör spridas vidare till Veteranklubbens medlemmar (naturligtvis är även andra mycket välkomna att svara).

Svara gärna direkt till Tord-Jöran Hallberg eller till WEB-ansvarig.


På Veteranklubbens WEB finns några små notiser om
DS9000 men bara på en "icketeknisk" nivå:
- Det stora språnget (Kjell Mellberg)
- Svensk dataindustri i begynnelsen (Gunnar Wedell)
- "...eftersom ni är så billiga tar vi två maskiner" (Gunnar Wedell)
- Några tillägg om bla Facit DS9000 och Alwac (SM Eriksson)

Till höger en bild (klickbar) där manöverpanelen till DS9000 syns (överst på glasskåpet), bilden tagen då Erik Åhman (längst till höger) överlämnar "museiiutrustning" till stridsledningsskolan F20 Uppsala den 5 oktober 1995.

I mitten museichefen Sven Scheidebauer och till vänster divisionschefen Mats Krave (tack till Jangunnar för namnen) 

[Rev 2014-03-07: Erik Åhman meddelar: Nu finns inte manöverpanelen till, DS 9000 kvar där, , (Den är utlånad av Bengt Olofsson i Enköping till Skåne för användning till en Facit dator DS 9000.) ]

Här en stor bild ( 151K)


011221.jpg (64780 bytes)

Även webbansvarig har sina minnen från DS9000: På 60-talet fick jag ofta demonstrera provcentraler och system för besökare. DS9000 såg mycket elegant och futuristisk ut (modern design med vita skåpdörrar). För kunna visa nåt "tillåtet" så programmerade jag DS9000 att beräkna PI med många decimaler. Resultatet kom ut på den slamrande elektriska IBM-skrivmaskinen. 250 decimaler kom fram på någon minut (om jag kommer ihåg rätt). Som värst blev det 4000 decimaler, men körningen tog många timmar. Programmeringen skedde i maskinkod (oktalsystem) som knappades (bit för bit!) in på manöverpanelen. Färdigt program togs ut på remsa.


 Här Leif Ek:s förslag:

Hej, Björn!

Jag har haft kontakt med Tord-Jöran Hallberg och diskuterat gamla tider. Tord är som framgått intresserad av DS 9000 i Stril 60. Det finns ett flertal personer i klubben som kan lämna information bl. a Sune Ekfeldt om det inte möter några hinder. Har nedan klippt in vår konversation i ämnet.

Tord-Jöran "Du kan nog hjälpa till med en del uppgifter,
för jag minns att du jobbade med skithemliga installationer i samband med Stril 60. Förmodar att det mesta om Stril 60 är avhemligat. Det finns kanske rentav något jag kan läsa? Erik Stemme (konstruktör av Besk och troligen även DS 9000, som enligt Stemme var inspirerad av Saabs D2-D21) undrar vad det blev av DS9000, om någon blev sparad osv."
Leif Beträffande Stril 60 är det riktigt att jag jobbade med de systemen några år (till 1965 tror jag det var). DS9000 var en del i dessa system Censor svarade för realtidsfunktionerna (radardatabehandlingen) och DS9000 fungerade främst som en beräkningsdator. Det finns flera personer inom veteranklubben som har färskare information än jag om Stril 60 inkl. DS9000. Jag låter därför Björn via klubben leta upp den bästa uppgiftslämnaren."

Björn, lägg ut en uppmaning att komma med information till Tord-Jöran om du finner att det är lämpligt.

/Leif