Veteraner och IT-ceum

En rapport i text och bild av Björn Sölving
2003-04-11
 Björn Sölving
Första mötet 

Första mötet mellan några Alfaveteraner och projektledaren för IT-ceum skedde 2003-04-09 i Kista. Med var även Tord Jöran Hallberg från Linköping.

Syftet med mötet var att undersöka om och hur IT-ceum skulle/ville  vara ett lämpligt forum för att ta hand om datahistorien (främst utrustning, men även annat) från Veteranklubben och intresserade medlemmar.

Från Veteranklubben deltog:

- Erik Åhman (som primus motor och storsamlare av utrustn./dok.),
- Bo Lindestam (med många fina kontakter och många prylar hemma)
- undertecknad, som var värd för besöket på Fujitsu i Kista.

 

Projektledaren
Magnus Johansson

Projektledaren, Magnus Johansson (fil dr) har som uppdrag att se till att IT-ceum startar och invigs dec 2004 när det gått 50 år sen Saab formellt fick tillstånd/avtal att börja bygga en BESK-kopia. Till sitt förfogande har han många miljoner kr och en stor lokal i Mjärdevi  Linköping. Magnus (född 61) har doktorerat på "Hur man tänker och talar om teknik" och vill karaktärisera sig som bl.a "teknikhistorisk forskare"

IT-ceum var från början tänkt som en regional IT-angelägenhet men har nu blivit en nationell IT-satsning. Man vill främst beskriva sammanhanget tekniken-människan. Tekniska museet i Stockholm har nu inga planer på att fördjupa sin verksamhet när det gäller IT-historia.

IT-ceum skall visa Tekniken-människan i ett sammanhang och skall bli en mötesplats för industrin och teknikintresserade.
 

Tord Jöran Hallberg

Tord Jöran har lång erfarenhet från Linköpings Universitet och datavärlden. Tord Jöran är även Datasaabs Vänners kontaktman gentemot IT-ceum. Han har medverkat i många av de böcker som utgetts av Datasaabs Vänner och som beskriver Teknik och teknikhistoria. (Tord Jöran har även tidigare gästspelat i Veteranklubbens WEB-gästbok ). Många Veteraner känner redan Tord Jöran från Radarskolan i Göteborg (60-talet).

Knyta kontakter

Magnus Johansson är nu främst ute för att knyta kontakter med de som varit med att forma IT-Sverige. Gäller även kontakter som rör CFB, Datasaab-IBM, Luxor-ABC etc.

Ett av resultaten från detta möte är att Magnus och Tord Göran kommer att direkt kontakta SM Eriksson, som ju har kunskap om stor del i IT-historien (innan det hette IT). Sen kommer man att ta kontakt med många fler.
(Här rapport från dessa möten)

Magnus förklarade sig villig att ta emot utrustning från Veteranklubben och dess medlemmar, men poängterade att man naturligtvis måste göra ett urval. (Bosse hade med sig en Seven-S-dator i bilen och ett antal tangentbord, bl.a ett avsågat 3100-tangentbord.(Magnus avböjde dock alla dubblett-tangentbord)

Vi kommer att repetera detta möte om något halvår/år för att utvärdera samarbetet.

Erik utsedd av Veteranklubben


Erik Åhman är utsedd av Veteranklubben för att hantera kontakter gentemot IT-ceum och Presidiets ord på vägen är:

§ 141

Erik Åhman har Presidiets förtroende att avgöra vilka produkter som är lämpliga att lämna till det planerade museet. 

Även de produkter som lagras i Norrö kan hämtas för transport till Linköping. 

Museigruppen, som planerar ett besök hos SaabTech i Järfälla uppmanas att där ta del av den dokumentation från vår verksamhet som lämnats hos Thomas Åkeson.  

För övrig dokumentation och filmer sker tills vidare ingen förändring av nuvarande arkiveringsprinciper. 
 

 

Magnus Johansson berättar om IT-ceum för Bosse och Erik. Till vänster syns en Alfaskopklocka donerad till
 IT-ceum av Jan Persson. Klockan kommer från EIS i Schweiz och texten "Its time for Alfaskop" kommer och går.
 

Undertecknad som hade fått en karusellminnesenhet från en bekant som arbetat på Matematikmaskinnämnden passade på att donera den till IT-ceum. Denna
enhet tillverkades av Facit och ingick i Facit ECM (Electronic Carousell Memory)

 

Efter lunch fortsatte Magnus, Tord Göran och Erik till  SAAB Järfälla, via Barkarby, för att lasta större föremål. Där tog Stig Westlinder emot. Sen fortsatte man hem till Erik i Sollentuna för att lasta lite mindre föremål.En av föremålen hemma hos Erik var en manöverpanel till Censor (OCP-panel)...


... andra var rullbollar...

 


 
Ur Datasaabs Historia

Magnus Johansson donerade 5 böcker till Veteranklubben:
Ur Datasaabs historia:
- Tema D21 (1994)
- Tema Flyg (1995)
- Tema Bank (1996)
- Tema  D22-D23 (1997)
- Tema Gudar (2002)
Böckerna kommer att att lämnas till Presidiet, dit ev  låntagare kan vända sig. (Det är massor av läsning...)


Vill du donera nåt?

Alla ni som vill donera utrustning till IT-Ceum: skriv ett mail till Magnus Johansson
Mailadress: magjo@info.liu.se , gärna med kopia till Erik Åhman (om det gäller Veteranklubbsrelaterad utrustning). Men det är inte säkert att Magnus tar emot allt!

Erik kommer nu att undersöka vad på Galleri Norrö som är av intresse för IT-ceum. Snart lägger man ner nåt ATC..., vem vet vad som kommer att hända då? Erik är ju  synnerligen energisk...

Några länkar:
-
Tord Jörans gästspel i Veteranklubbens gästbok (flera inlägg!)
- Våra bidrag till ett svenskt data- eller IT-museum (
Erik Åhman)
- Veteranklubbens prylar på Galleri Norrö
- Mer om IT-ceum
- Läs om hur man hämtade en D22 i Finland fvb IT-ceum
- Datasaabs Vänner: Mer om de fem böckerna

- Andra och tredje mötet med Magnus Johansson

/Björn Sölving
2003-04-11