Veteraner och IT-ceum, andra och tredje mötet.

En rapport i text och bild av Björn Sölving
2003-05-08Björn Sölving
Första mötet 

Första mötet mellan några Alfaveteraner och projektledaren för IT-ceum skedde 2003-04-09 i Kista. Läs mer här.
 

 

Efter första mötet överlämnades prototypen för Alfaskop till IT-ceum. Överlämningen skedde utanför Barkarbyfabriken(!) Fr v. PO Persson, Magnus Johansson och Tord Jöran Hallberg.
 


Fortsättning

Erik Åhman blev stormförtjust och ordnade snabbt två nya möten där några av "superveteranerna" i Veteranklubben Alfa fick berätta för IT-ceums projektledare.

Först SM Eriksson och nästa möte Lars Billström, CO Svensson och Göran Wallin.

Andra mötet (030505)

SM Eriksson var huvudpersonen och berättade med häpnadsväckande minne för detaljteknik, årtal och namn. Några tidiga exempel:

- Träffade Stig Wennerström 1956 i USA, som ville veta vad SM skulle berätta för amerikanska militären om svensk teknik.

- En av SM:s favoriter var Josef Svedberg. Han var ett mekaniskt snille, hade ritat en cykelbil, och det kom väl till pass vid dom gamla produkterna som innehöll cykelkedjor(!).

- SM beskrev kodskivor med graykod, elgoner, magnetiska förstärkare, radarsvep, PPI med dubbla fosforskikt (blå PPI-et), rullbollar, radarextraktorer, transmissionslänkar ... medan Magnus Johansson (projektledare IT-ceum) spelade in och antecknade.

- SM berättade också om de händelsekedjor som resulterade i utveckling av PPI, datalänkar, kanonförstärkare, ledningscentraler (RGC) och mycket annat, 
 


SM berättar om radarsvep
 
 

... och Magnus Johansson antecknar och spelar in. Tord Jöran Hallberg (även han från Linköpings Universitet) lyssnar andäktigt. I bakgrunden Erik Åhman.
 
 

Jangunnar Rönnlund kompletterade med erfarenheter från kundkontakter
(främst med Försvaret)

 
 

.Tredje mötet (030507)

Nu var huvudpersonerna Lars Billström, CO Svensson (Cosinus) och Göran Wallin.

Göran började på Standard Radio 1956 och hade just kommit från USA där han studerat transistorer och tryckta kretsar.

Cosinus började 1954 (anställdes av Hammar/Sundkvist). Började på fysiklabb. Var med när den första transistorn kom. Var chef över Göran och Lasse.

Lasse började 1956 (var kurskamrat med Kjell Mellberg på Teknis), var utbildad på radiorör, men hade gått en kurs på transistorer.
Skickades till USA på vidareutbildning.

Man började på Johannesfredsvägen i Ulvsunda, men flyttade till Lövåsvägen i Bromma. Senare blev det Johannesfredsvägen igen.

 

 


Fr v: Lars Billström, CO Svensson, Magnus Johansson (IT-ceum) och Göran Wallin.
 

En stor del av samtalet rörde datalänkar och digitalteknik. Alla triggade varandra och mer och mer framkom från tiden som ligger 40 - 50 år tillbaka.

Lasse hade varit upp på vinden och grävt fram en rapport från 1958.
(Vi kommer alla ihåg Lasses förmåga att hitta rapporter i sina högar).
Rapporten hade namnet: 12-bits överföringslänk med servoutgång. Rapporten hade beställts av KATF (Kungliga arme- och tygförvaltningen 18/1 1958.

Många av ideerna i denna rapport låg sen till grund för den överföringslänk som levererades i stort antal till Armén för att länka spaningsradar till centralinstrument fvb kanoner.

 

 


Lasse i berättartagen
 
 
Göran hade tagit med sig en fotofolder från 1967 som visade alla datalänkar och PPI hos Standard Radio och Telefon AB. Ett stort rum i Veddesta hade "tapetserats" med utrustning. Fotofoldern kommer senare att presenteras här på Veteranklubbens WEB.  


Göran berättade att digitallänkarna så småningom integrerades i datorerna. Det var slutet för datalänkarna i företaget. Men då kom SM Eriksson med mekaniska fördröjningledningar till alfanumeriska bildskärmar, det var ju en sorts datalänkar.
Och så började Alfaskop...Efter mötet var det fotografering av "superveteranerna" utanför Fujitsu Invia i Kista.

 

 
 

Vill du veta mer om Magnus Johansson, som doktorerat på: "Smart, Fast and Beautiful: On Rhetoric of Technology and Computing Discourse in Sweden 1955-1995?

Titta på hans doktorsavhandling här./Björn Sölving
2003-05-08