OBS Denna information är inte aktuell!

Här finns aktuell information
Veteranklubbens arkiv på Företagsminnen uppdaterat 2003-12-17

En rapport av P O Persson.
(Bilder: Björn Sölving)


P-O Persson


 
Våra samlingar på Företagsminnen har kompletterats.

Den omfattar nu 80 volymer plus planscher.
 
Volymerna 1:2,1:3 har utökats med:
- Standard Radio & Telefon AB, Barkarby
- Standard Radio & Telefon AB,25 år
- Vitbok – Målsättning och strategier affärssektor
   Arbetsplatser
- Varför – Svensk dataindustris uppgång och fall

Volymen 1:4 har tillkommit. Den innehåller:
-
Alfaskophistorik, Lasse Fossums samlade dokument.

Volym 7:10 har tillkommit:
-
OH-presentation Datasaab.

Gruppen 12 med volymen 12:1 är också ny.
- Den innehåller ett antal videoband.

I övrigt har följande komplettering gjorts

5:3 An Airlines Communications Requirements
     in the 1980´s, Hans Kullenberg 1977

5:5 En tillbakablick, Bertil Palmgren 2003

5:6
- Some Swedish Experience in the Development
  of Interactive Computer Systems, Kjell Mellberg 1968
- 12 bits Dataöverföringslänk, Lars Billström 1958

7:2:
-
Demonstration ÖKC 1973
- Barkarbyfabriken, utbyggnad och produktion

7:14 Alfaskop virkortsprototyp 1969

Vidare kommer samlingarna att kompletteras med "Jubileumsskrift", "Fyrtio år av den svenska datahistorien" samt två st RGC-filmer.

Klicka här för att se den aktuella innehållsförteckningen.

Som synes saknas grupp 9. Den har reserverats för fackklubbarna.

Per-Olof Persson
2003-12-27