Rapport från ett besök på Arlanda ATC 2004-04-11 Del 1

En rapport i text och bild av Björn SölvingBjörn Sölving
Erik Åhman startade det hela

Erik tyckte för ett tag sen att IT-ceum-projektledaren (Magnus Johansson) borde ta sig en titt på nuvarande Arlanda kontrollcentral. Magnus borde se en idag fungerande ledningscentral levererad av Stansaab. När nu centralen detta år (?) ersätts av en modernare och skrotas, så kanske delar av centralen vore nåt för IT-ceum?

Bollade vidare till Nils Byström

Erik frågade Nils, som har många kontakter på Luftfartsverket. Resultatet blev att Magnus Johansson (IT-ceum), Tord Jöran Hallberg (IT-ceum-kontakt), Rolf Karsvall, Bo Lindestam och undertecknad (som webbrapportör) även fick vara med.
 

 

 

Från vänster: Erik Åhman, Nils Byström, Rolf Karsvall, Magnus Johansson, Bo Lindestam, Tord Göran Hallberg.

Samling hos Erik

Vi samlades hemma hos Erik i Sollentuna som bjöd på förtäring. Bosse pratade mest och berättade om de olika systemen på Arlanda.

Stansaab levererade det första Arlandasystemet omkring 1964, och ATCAS 1 (det nuvarande systemet på Arlanda) togs i operativ drift med något begränsad funktionalitet 1979 och med full funktionalitet 1982. System 2000 som skall ersätta ATCAS skulle ha tagits i bruk för ett tag sen, men fortfarande använder man Stansaab-utrustningen från 1970-talet! (Naturligtvis kompletterad på många punkter.) Mer om ATCAS-årtal, se länk längst ner på denna sida.

ATCAS = Air Traffic Control Automatic System.
 
 


Bosse pratade och pratade...

 
Till Arlanda

Så kom vi då fram till Arlanda ATC, Nils navigerade så småningom rätt (efter många varv i rondellen). Vi skulle först träffa
Carl-Otto Persson som tillsammans med Nils skulle berätta lite mera ingående om ATC-systemen.
 
 


Carl-Otto hade varit med sen 60-talet då ATCAS specificerades.
 

 
Det började med enbart flygfyrar

Syftet med flygtrafikledning är säkerhet och att skapa en välordnad trafik.

Carl-Otto berättade om gamla tider då man höll reda på flygplanen genom att de rapporterade passage av flygfyrar på sin väg. Radar fanns inte alls eller bara vid de större flygplatserna. Radiopejl var tidigt ett hjälpmedel för att identifiera flygplan och man ringde manuellt till andra ledningscentraler för att överlämna flygplan. Strippar var tidigt ett bra sätt att manuellt notera data om flygplanen samt upprätthålla separation.

ATCAS gav helt andra möjligheter. Man kunde nu hantera ett större antal flygplan med stor säkerhet. Kommunikationen med andra ledningscentraler är direkt (on line). Ett flertal radarstationer kunde nu anslutas och informations från dessa presenteras som en sammansatt radarbild täckande helaövervakningsområdet. Man slapp alla "analoga" radarekon. Flygplanen presenterades istället som tydliga symboler med vidhängande etiketter innehållande flygdata. Konstgjorda (tidigare) positionssymbolel ger en bild av flygplanets kurs och fart (detta eftersom efterlysningen är nära noll för att åstadkomma en tydlig bild). Men framför allt var det att färdplandata, den information som piloten lämnar till flygtrafikledningen före start, tillsammans med operatörsinmatad information automatiserades och integrerades med övrig information i systemet som påtagligt bidrog till att göra ATCAS till ett kraftfullt verktyg för flygledningen och som på så sätt kunde öka kapaciteten i det totala flygsystemet.. Detta var det första systemet i världen som var så avancerat.

Tillgängligheten är nu enormt god. ATCAS har aldrig gått ner (undantag: när kraften försvunnit från Arlanda).
 

 
Lufttrafikledningsystemet

Mycket inom ATCAS handlar om strippar. Strippar  baseras på pilotens färdplan. Med hjälp av radarbilden (syntetisk, dvs utan analoga radarekon men med flygplansymboler och kartlinjer) ,strippar och radio leder sen flygtrafikledarna flygplanen säkert från punkt A till B.

 
 


Nils visar på de olika sektorerna längs en färdväg, varje sektor har sin trafikledare.
 

 
ATCAS

ATCAS-systemet består av tre datorblock. Vardera blocken innehåller två Censor 932-datorer. Två av blocken går i hot stand-by med det ena exekutivt och det andra stand-by. Det exekutiva blocket förser operatörsplatserna med information. Vid ett fel i det exekutiva blocket sker omkoppling till stand-by blocket som nu blir exekutivt. Både feldetektering och överkoppling sker helt automatiskt utan att flygledarna märker något. Om ytterligare ett fel inträffar (i den nu exekutiva blocket)innan felet i det första blocket är reparerat kan det tredje blocket kopplas in.

ATCAS har kompletterats med bl.a. VME-buss som tillåter att man ansluter annan utrustning.
 
 
Till kontrollcentralen, först "bildmuséet"

Så var det dags att åka till kontrollcentralen. Den låg inne på flygplatsområdet och vi måste passera säkerhetskontrollen som alla flygpassagerare. Först fick vi se ett litet "bildmuseum", där man hade samlat bilder bl.a. från tidigare centraler. Där kände jag igen den tidigare Arlandacentralen (byggd kring "Ång-Censor"). "Bildmuséet var faktiskt inrymt i samma rum som den tidigare centralen.

 
 


Här en bild från det första Stansaab-systemet. Här tillbringade många Stansaab-konstruktörer/programmerare många nätter! (Även undertecknad!)
 

 
Till kontrollcentralen, ATCAS

Härifrån leds allt civilt trafikflyg i mellansverige. Anläggningen var imponerande! Det enda som störde mig var att det stod ERICSSON /// som logo på en hel del utrustning, Stansaab skulle det vara!
 
 


Ericsson /// stod det på den gula sidan (just ovanför lampan)
 

 
Man kunde tydligt se att PC:n gjort sitt intåg, här och var stod det PC. Systemet som skall ersätta det nuvarande är i stort i sett uppbyggt på PC-teknik med client/server-teknik men nu utan strippar. En enda modern PC har ju mer beräkningskapacitet är en Censor i ATCAS och det till en bråkdel av hårdvarukostnaden.
 
 
Titta, Alfaskop 3500!

Det som först fångade mitt öga nere i centralen var en livs levande Alfaskop-terminal 3500. Still going strong!

Och det fanns många fler Alfaskop. Några i operatörsborden och färgade i den bruna ATC-färgen (för att minimera reflexer).

 
 Många operatörsplatser
 
  Carl-Otto visar aktuella flygrörelser på (syntetiskt) PPI för Tord Göran och Magnus. Varje flygplan har en symbol med vidhängande flygdata (anropsignal, höjd, transponderkod, mm).
 
 
  En typisk operatörsplats med rullboll. Obs tangentbordet, som har tangenterna abcdefg (inte som vanliga tangentbord qwerty). Till vänster om tangentbordet en pekplatta ("mus"). Till vänster om pekplattan knappar för radiokontakt med piloterna.

Bildskärmen (PPI:et) är naturligtvis märkt med Stansaab-logotype.
 

Nästa avsnitt behandlar utrustningen som producerar information till ATCAS-operatörsplatserna, bl.a. Censor (och Alfaskop-styrenheter).
 

/Björn Sölving
(Tack till Nils Byström för textkommentarer.)
 


Några länkar:
- Vad händer på Luftis? (Göran Wergeni)
- Vad säger Luftfartsverket om ATCAS?
- Vad säger Luftfartsverket om ATCAS-ersättaren?
- Lite årtal om ATCAS (Johan Kårbro / Bo Lindestam)